Nárok odpočtu z předplatné za služby, daňový doklad 12 měsíců před registraci

Společnost se stala plátcem DPH od 1. 8. 2021. V únoru si předplatila sídlo na adrese na 36 měsíců dopředu, tedy do února 2024. Fakturu časově rozlišujeme. Je možné nárokovat poměrnou DPH od srpna 2021, tedy cca poměr 30 měsíců? A co v případě, že by byla po roce (čase) registrace k DPH zrušena, je povinnost za měsíce „nespotřebovaného“ předplacení sídla tuto část DPH vracet?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    13. 9. 2021
  • Autor: Ing. Martin Novák