DPH při vyřazení auta z obchodního majetku

Plátce DPH, který vede daňovou evidenci, koupil v roce 2018 osobní automobil, který používal pro svoji ekonomickou činnost z 50 %. Uplatnil poměrnou část nároku odpočtu DPH. Úprava odpočtu DPH v letech 2019 a 2020 nemusela být provedena. Přeřadí-li toto auto v listopadu 2021 do osobního užívání z jaké „ceny“ odvede DPH? Nastane v této souvislosti změna uplatněného odpočtu DPH (odpočet DPH 50 % při pořízení auta)? Jaký by byl postup ve vztahu k DPH, kdyby plátce přeřadil automobil do osobního užívání v roce 2023?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    22. 9. 2021
  • Autor: Ing. Martin Novák