Mzdové zařazení pedagogických pracovníků od 1. 1. 2011 do tabulek 4 a 5

Potřebujeme poradit, jak zařadit následující pracovníky do platové tabulky 4 a 5. Učitel vysokoškolák pro druhý stupeň byl jmenován jako ředitel pro ZŠ pouze s prvním stupněm. Bude v tabulce 4, nebo 5? Dále je řada pedagogů, vysokoškoláků - pro druhý stupeň ZŠ a učí polovinu úvazku (nebo určitou část) na 1. stupni a část na druhém stupni. Naopak učitel vysokoškolák pro 1. stupeň ZŠ učí část úvazku na druhém stupni ZŠ. Někdy na stupni, pro kterou pedagog nemá kvalifikaci, učí jen pár hodin (2, 3) a zbytek tam, kde má kvalifikaci. Jak tyto pracovníky posoudit? Na základních uměleckých školách učí většina pracovníků bez VŠ, mají střední školy a absolutorium, protože v některých oborech VŠ nebyla. V které tabulce budou zařazeni tito pracovníci? V tabulce 5 jako nekvalifikovaní?

Odpověď

  • Datum vložení odpovědi: 
    14. 1. 2011
  • Autor: PhDr. et Mgr. Jiří Valenta