Vybráno

Chcete-li upřesnit výsledky, zvolte si filtr v Možnostech výběru vlevo a pak klikněte na Potvrdit výběr.Doručování

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 11. 2018
 • Autor: Burda, Zdeněk

Osvobození bezúplatných příjmů fyzických osob

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 11. 2018
 • Autor: Děrgel, Martin

GDPR v souvislostech zdravotního pojištění

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 11. 2018
 • Autor: Daněk, Antonín

DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 11. 2018
 • Autor: Běhounek, Pavel

Převod jmění na společníka

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 11. 2018
 • Autor: Bureš, Martin

Dlouhodobá hmotná aktiva - rozdíly ve vykazování a oceňování

 • Článek
 • Datum vydání: 9. 11. 2018
 • Autor: Drábková, Zita

Odpis hmotného majetku zařazeného do 6. odpisové skupiny

 • Článek
 • Datum vydání: 9. 11. 2018
 • Autor: Macháček, Ivan

Pohledávky za upsaný základní kapitál

 • Článek
 • Datum vydání: 9. 11. 2018
 • Autor: Cardová, Zdenka

Zdanění virtuálních měn

 • Článek
 • Datum vydání: 5. 11. 2018
 • Autor: Beer, Daniela

Možnosti výběru