Vybráno


Názory daňové správy a Soudního dvora na některá ustanovení zákona o DPH

 • Článek
 • Datum vydání: 27. 6. 2017
 • Autor: Vondraš, Petr

Identifikované osoby a jejich povinnosti z pohledu zákona o DPH

 • Článek
 • Datum vydání: 27. 6. 2017
 • Autor: Orlová, Pavlína

Penzijní a životní pojištění v roce 2017 (dokončení)

 • Článek
 • Datum vydání: 27. 6. 2017
 • Autor: Macháček, Ivan

Legislativní novinky k 12. 6. 2017

 • Článek
 • Datum vydání: 19. 6. 2017
 • Autor: Froschová, Lenka

Ukončení podnikání fyzické osoby z hlediska daní

 • Článek
 • Datum vydání: 19. 6. 2017
 • Autor: Děrgel, Martin

Praktické situace, kdy plátce DPH ručí za DPH neodvedenou dodavatelem

 • Článek
 • Datum vydání: 19. 6. 2017
 • Autor: Dugová, Alena

Zajištění daně

 • Článek
 • Datum vydání: 15. 6. 2017
 • Autor: Podhrázký, Milan

Vznik nároku na úrok z nadměrného odpočtu

 • Článek
 • Datum vydání: 15. 6. 2017
 • Autor: Podhrázký, Milan

Výzva k zahájení daňové kontroly

 • Článek
 • Datum vydání: 15. 6. 2017
 • Autor: Podhrázký, Milan

Možnosti výběru