Vybráno

Chcete-li upřesnit výsledky, zvolte si filtr v Možnostech výběru vlevo a pak klikněte na Potvrdit výběr.



Některé aktuality v judikatuře Nejvyššího soudu

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Púry, František

Zprostředkování plnění na delší časové období

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Rambousek, Jan

Zvláštní režim u prodeje použitého zboží

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Rambousek, Jan

Smluvní pokuta ve výši úhrady za původní plnění

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Rambousek, Jan

Chybějící doklady posudkem nenahradíš

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Rambousek, Jan

Výjimka z povinnosti zálohovat daň

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Podhrázký, Milan

Exekuční příkaz k vymožení úroku z prodlení

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Podhrázký, Milan

Vyloučení majetku z daňové exekuce

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Podhrázký, Milan

Povaha pokuty za opožděné tvrzení daně

 • Článek
 • Datum vydání: 12. 6. 2019
 • Autor: Podhrázký, Milan

Možnosti výběru