90/2012 Z.z. o uzavretí Dodatku k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach

Schválený:
90/2012 Z.z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2011 bol v Luxemburgu a 27. februára 2012 v Bratislave podpísaný Dodatok k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach.
Dodatok nadobudol platnosť 27. februára 2012, dňom neskoršieho podpisu.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.