MZDR 20599/2020-111/MIN/KAN , kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-111/MIN/KAN
Sdělení
Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Praha 20. srpna 2021
Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Albánská republika
Australský svaz
Bosna a Hercegovina
Hongkong
Japonsko
Jordánské hášimovské království
Kanada
Katar
Korejská republika
Království Saúdská Arábie
Macao
Maďarská republika
Nový Zéland
Polská republika
Rumunská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Srbská republika
Sultanát Brunej
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Finská republika
Chorvatská republika
Italská republika
Lotyšská republika
Lucemburské velkovévodství
Maltská republika
Nizozemské království
Norské království
Rakouská republika
Slovinská republika
Spolková republika Německo
a
Madeira
Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Andorrské knížectví
Belgické království
Bulharská republika
Dánské království
Estonská republika
Francouzská republika
Irská republika
Islandská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Monacké knížectví
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů)
Republika San Marino
Řecká republika
Španělské království (včetně Kanárských ostrovů)
Švédské království
Švýcarská konfederace
Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Kyperská republika
a
Baleárské ostrovy
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, se všechny třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 23. srpna 2021 od 00:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.
ministr zdravotnictví