MZDR 20599/2020-108/MIN/KAN , kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-108/MIN/KAN
Sdělení
Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Praha 13. srpna 2021
Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Albánská republika
Australský svaz
Bosna a Hercegovina
Černá Hora
Hongkong
Chorvatská republika
Izrael
Japonsko
Jordánské hášimovské království
Kanada
Katar
Korejská republika
Kosovo
Království Saúdská Arábie
Libanonská republika
Lotyšská republika
Macao
Maďarská republika
Nový Zéland
Polská republika
Republika Severní Makedonie
Rumunská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Srbská republika
Sultanát Brunej
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Bulharská republika
Finská republika
Italská republika
Lichtenštejnské knížectví
Lucemburské velkovévodství
Rakouská republika
Norské království
Madeira
Slovinská republika
Švýcarská konfederace
Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Andorrské knížectví
Belgické království
Dánské království
Estonská republika
Francouzská republika
Irská republika
Islandská republika
Litevská republika
Maltská republika
Nizozemské království
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů)
Republika San Marino
Řecká republika
Švédské království
a
Kanárské ostrovy
Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Kyperská republika
Monacké knížectví
Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 16. srpna 2021 od 00:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA.
ministr zdravotnictví
- v zastoupení ministra
Ing. Helena Rögnerová, v. r.
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění