MZDR 20599/2020-107/MIN/KAN , kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-107/MIN/KAN
Sdělení
Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Praha 6. srpna 2021
Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Albánská republika
Australský svaz
Bosna a Hercegovina
Bulharská republika
Černá Hora
Hongkong
Chorvatská republika
Izrael
Japonsko
Jordánské hášimovské království
Kanada
Katar
Korejská republika
Kosovo
Království Saúdská Arábie
Libanonská republika
Lichtenštejnské knížectví
Lotyšská republika
Macao
Maďarská republika
Norské království
Nový Zéland
Polská republika
Rakouská republika
Republika Severní Makedonie
Rumunská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Srbská republika
Sultanát Brunej
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Belgické království
Dánské království
Finská republika
Italská republika
Litevská republika
Lucemburské velkovévodství
Republika San Marino
Švédské království
Švýcarská konfederace
Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Estonská republika
Francouzská republika
Irská republika
Islandská republika
Maltská republika
Nizozemské království
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů a Madeiry)
Řecká republika
a
Kanárské ostrovy
Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Andorrské knížectví
Kyperská republika
Monacké knížectví
Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 9. srpna 2021 od 00:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví
- v zastoupení ministra
Ing. Helena Rögnerová, v. r.
náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění