MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN , kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-106/MIN/KAN
Sdělení
Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Praha 30. července 2021
Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Albánská republika
Australský svaz
Bosna a Hercegovina
Bulharská republika
Černá Hora
Hongkong
Chorvatská republika
Izrael
Japonsko
Jordánské hášimovské království
Kanada
Katar
Korejská republika
Kosovo
Království Saúdská Arábie
Libanonská republika
Lichtenštejnské knížectví
Litevská republika
Lotyšská republika
Macao
Maďarská republika
Norské království
Nový Zéland
Polská republika
Rakouská republika
Republika San Marino
Republika Severní Makedonie
Rumunská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Srbská republika
Sultanát Brunej
Švédské království
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Belgické království
Estonská republika
Finská republika
Islandská republika
Italská republika
Švýcarská konfederace
a
Madeira
Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Dánské království
Francouzská republika
Irská republika
Lucemburské velkovévodství
Maltská republika
Monacké knížectví
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů)
Řecká republika
a
Kanárské ostrovy
Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Andorrské knížectví
Kyperská republika
Nizozemské království
Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-104/MIN/KAN, se všechny členské státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 2. srpna 2021 od 00:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v. r.
ministr zdravotnictví