MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN , kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19

Schválený:
MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN
Sdělení
Ministerstva zdravotnictví,
kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19
Praha 23. července 2021
Země nebo jejich části s nízkým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Albánská republika
Australský svaz
Bosna a Hercegovina
Bulharská republika
Černá Hora
Hongkong
Chorvatská republika
Islandská republika
Italská republika
Izrael
Japonsko
Kanada
Korejská republika
Kosovo
Libanonská republika
Litevská republika
Lotyšská republika
Macao
Maďarská republika
Norské království
Nový Zéland
Polská republika
Rakouská republika
Republika San Marino
Republika Severní Makedonie
Rumunská republika
Singapurská republika
Slovenská republika
Slovinská republika
Spojené státy americké
Spolková republika Německo
Srbská republika
Švédské království
Švýcarská konfederace
Thajské království
Tchaj-wan
Vatikánský městský stát
Země nebo jejich části se středním rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Belgické království
Dánské království
Estonská republika
Finská republika
Francouzská republika
Lichtenštejnské knížectví
a
Madeira
Země nebo jejich části s vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Andorrské knížectví
Irská republika
Lucemburské velkovévodství
Maltská republika
Monacké knížectví
Portugalská republika (včetně Azorských ostrovů)
Řecká republika
a
Kanárské ostrovy
Země nebo jejich části s velmi vysokým rizikem nákazy dle bodu III.1 ochranného opatření
Kyperská republika
Nizozemské království
Španělské království (včetně Baleárských ostrovů)
Dle bodu III.1 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. července 2021, č. j.: MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN, se všechny třetí země, které nejsou uvedeny v rámci tohoto sdělení, považují za země s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19.
Toto sdělení se vydává s účinností ode dne 26. července 2021 od 00:00 hod.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v.r.
ministr zdravotnictví