DAUČ expert

DAUČ expert logo

Verze EXPERT

 • Potřebujete se komplexně orientovat v daních či účetnictví?
 • Zajímáte se o specifické problémy odborné praxe?
 • Chybí Vám informace optimalizované na Vaši odbornou praxi?

Předplatné nabízí kompletní informační servis tolik potřebný pro každodenní odbornou praxi. Verze předplatného obsahuje komplexní výklady daňové, účetní a mzdové problematiky.

Online přístup vám poskytuje informace specifické pro vaši praxi:

KOMPLEXNĚ

 • expertní výklady daňové, účetní a mzdové problematiky jsou řazeny přehledně do kategorií (daň z příjmů, zemědělství, audit, účetnictví, daňová evidence, právo a další)
 • problematika účetnictví podnikatelů a jednotlivých daňových systémů podrobně vysvětlena na příkladech a postupech účtování
 • snadný a rychlý přístup k profesním informacím 7 dní v týdnu po celý rok

POHODLNĚ

 • vyhledávat můžete v rozsáhlé databázi odborných článků a dalších dokumentů, které lze také přehledně filtrovat
 • články a výklady jsou propojeny na související předpisy a vzájemně tematicky provázány včetně účtové osnovy a jednotlivých daňových systémů
 • informační týdeník každý pátek do vaší e-mailové schránky
 • snadný a rychlý přístup k profesním informacím 7 dní v týdnu po celý rok

AKTUÁLNĚ

 • reagujeme na novinky z účetního, daňového a odborně souvisejícího dění
 • spolupracujeme se špičkovými specialisty ve svém oboru
 • přehledný kalendář vám umožní nastavit si vlastní události, ale také dostávat upozornění na blížící se termíny zpracování daní atd.

Příspěvky s expertním obsahem schvaluje redakční rada ve složení:

Ing. Tomáš Hajdušek
prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D.
Ing. Jiří Nekovář
Ing. Jiří Nesrovnal
Ing. Jan Rambousek, LL.M.
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D.
Ing. Monika Sušánková
doc. JUDr. Ivana Štenglová
Ing. Ivo Šulc

Vybrané články prochází odborným dohledem specialistů na danou problematiku, spolupracujeme například s JUDr. Ing. Lubomírem Janouškem, Ing. Drahomírou Martincovou, Ing. Ladislavem Pitnerem a dalšími odborníky.

Kdo jsou naši předplatitelé?

Daňoví poradci, účetní, auditoři, firmy, účetní a daňové kanceláře

Co získáte s online předplatným?

 • rychle dostupný odborný obsah ve formě článků a výkladů s daňovou, účetní a pracovněprávní problematikou
 • komentovanou judikaturu
 • přístup k výkladům účtové osnovy včetně postupů účtování a daňových systémů včetně příkladů a vzorů (daňový řád, daň z přidané hodnoty, daň z nemovitých věcí a další)
 • týdenní přehled novinek do Vaší e-mailové schránky
 • přístup k online článkům z oblasti daní, účetnictví, neziskového sektoru a pracovního práva na portálu DAUC | Vše pro daňaře a účetní, které si můžete pohodlně filtrovat.
 • účetní a daňové právní předpisy a související judikaturu
 • možnost položit až 7 dotazů za rok do naší poradny Otázky a odpovědi
 • slevu 30 % na semináře Wolters Kluwer

Potřebujete také tištěný zdroj informací?

K online předplatnému si můžete navíc objednat odborné časopisy Daně a právo v praxi, Účetnictví v praxi či Účetnictví neziskového sektoru. Časopisy vychází každý měsíc (výjimkou je letní dvojčíslo) a naleznete v nich mimo jiné:

 • komplexní výklady a názorné příklady k daňové či účetní problematice dle Vašeho výběru
 • reakce odborníků na změny v právních předpisech a související judikatuře
 • profesní informace publikované pod odborným dohledem a se souhlasem redakční rady
 • odborné dotazy a odpovědi
 • přehled legislativních změn za uplynulý měsíc
 • knižní tipy a tipy na školení

Kdo jsou naši autoři?

Renomovaní odborníci ze státní správy, daňoví poradci, účetní a auditoři. Přehled spolupracujících autorů naleznete zde.

Co ještě potřebujete vědět?

Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Zákazník obdrží nejbližší následující expedované číslo spolu se zálohovou fakturou a další čísla dle příslušné periodicity do konce kalendářního roku. Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři. Více na Všeobecné obchodní podmínky.


ObjednatZákladní cena online* 6 800 Kč bez DPH

* k online verzi předplatného je možné si dokoupit až 3 tištěné časopisy z naší nabídky. Časopisy jsou samostatně neprodejné.