UNES

Vydáno: 4 minuty čtení

Komplexní informační servis poskytuje praktické informace z oblasti účetnictví, daní, práva a mzdové problematiky pro obce, veřejnou správu, příspěvkové a nestátní neziskové organizace a jejich účetní.

Tato verze je vhodná pro všechny, kdo se potřebují orientovat v daních a účetnictví neziskového sektoru a zajímají se o řešení specifických problémů této skupiny daňových subjektů. Kromě odborných článků a legislativy jsou předností této verze aktuality z oblasti daní, účetnictví a práva neziskových subjektů.


Články

Nedílnou součástí předplatného jsou odborné články z časopisu UNES v podobě ucelených výkladů a názorných příkladů, odborných odpovědí na dotazy či formou přehledu legislativních změn za uplynulý měsíc.

Poradna

V rámci svého předplatného můžete našim autorům položit až 7 odborných dotazů, se kterými si nevíte rady.

Legislativa

Spolupracujeme se systémem ASPI Wolters Kluwer ČR! Všechny důležité daňové zákony, nařízení, vyhlášky, pokyny a informace máte na DAUČ na jednom místě. Včetně funkcí pro snadnější práci s předpisy a vzájemné provázanosti textů.


Uznávaní autoři

Autory příspěvků jsou renomovaní odborníci, mezi které patří například:

Časté otázky

 • Kteří autoři píší na portál

  Na portálu uveřejňujeme především články od našich renomovaných autorů – daňových poradců velkých poradenských firem, ale i individuálních autorit z oboru, a samozřejmě i z řad zástupců státní správy.

  Můžeme se pochlubit významnými jmény jako například JUDr. Eva Benešová, LL.M., Ing. Pavel Běhounek, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Martin Děrgel, Mgr. Ing. Alena Dugová, Ing. Tomáš Hajdušek, Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D., JUDr. Bořivoj Šubrt, Ing. Jiří Vychopeň, Ing. Vladimír Zdražil.

  Odbornými garanty našeho obsahu jsou specialisté JUDr. Ing. Lubomír Janoušek, Ing. Ivana Pilařová, Ing. Ladislav Pitner, Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

 • Jak probíhá vyúčtování předplatného

  Při objednání od 1. 1. do 30. 9. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. příslušného kalendářního roku.
  Při objednání od 1. 10. do 31. 12. začíná předplatné dnem vystavení faktury a končí 31. 12. následujícího kalendářního roku.

 • Mohu zajistit licenci i pro své kolegy?

  Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.

  Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Zákazník obdrží nejbližší následující expedované číslo spolu se zálohovou fakturou a další čísla dle příslušné periodicity do konce kalendářního roku. Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři. Více na Všeobecné obchodní podmínky

Roční předplatné - 1 260 Kč + DPH

Objednat