DAUČ unes

DAUČ unes logo

Verze UNES
(Účetnictví NEziskového Sektoru)

 • Máte pochybnosti o správnosti Vašeho postupu?
 • Setkáváte se s nejasným výkladem odpovědnosti za hospodaření Vaší jednotky?
 • Potřebujete mít přehled o novinkách a výkladech z každodenní praxe?

Komplexní informační servis poskytuje praktické informace z oblasti účetnictví, daní, práva a mzdové problematiky pro obce, veřejnou správu, příspěvkové a nestátní neziskové organizace a jejich účetní.

Díky přístupu k online materiálům získáte další informace potřebné pro vaši každodenní praxi:

 • aktuality z oblasti daní, účetnictví a práva,
 • odborné výklady,
 • právní předpisy a judikaturu.

Potřebujete tištěný zdroj informací?

K online předplatnému si můžete objednat časopis UNES , který vychází každý měsíc, a naleznete v něm mimo jiné:

 • ucelené výklady a názorné příklady,
 • odborné dotazy a odpovědi,
 • přehled legislativních změn za uplynulý měsíc,
 • knižní tipy a tipy na školení.

Odborně zaštiťují časopis mimo jiné specialisté na vybranou problematiku: Olga Holubová, Danuše Prokůpková či Zdeněk Morávek.

Kdo předplatné využívá?

Účetní, firmy, daňoví poradci, auditoři, obce, kraje, veřejná správa, příspěvkové a nestátní neziskové organizace.

Co získáte s kompletním předplatným?

 • časopis Účetnictví neziskového sektoru (UNES) včetně jeho online obsahu
 • možnost položit až 7 dotazů za rok do naší poradny Otázky a odpovědi
 • výklady účetní a daňové problematiky pro nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
 • mezinárodní účetní standardy pro neziskový sektor
 • účetní a daňové právní předpisy
 • výklady účetní a daňové problematiky pro nestátní neziskové organizace, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
 • otázky a odpovědi z účetní a daňové praxe neziskového sektoru
 • vzory účetních výkazů a podání pro finanční úřad
 • slevu 30 % na semináře Wolters Kluwer

Kdo jsou naši autoři?

Renomovaní odborníci ze státní správy, daňoví poradci, účetní a auditoři. Přehled spolupracujících autorů naleznete zde.

Co ještě potřebujete vědět?

Předplatné začíná od data uhrazení zálohové faktury a bude ukončeno ke konci daného kalendářního roku.
Při objednání periodického tisku se vždy jedná o kalendářní předplatné. Zákazník obdrží nejbližší následující expedované číslo spolu se zálohovou fakturou a další čísla dle příslušné periodicity do konce kalendářního roku. Pokud si zákazník přeje obdržet kompletní ročník časopisu (zaslat zpětně starší čísla časopisu), je nutno toto uvést jako poznámku v objednacím formuláři.


ObjednatZákladní cena online* 1 260 Kč bez DPH

* k online verzi předplatného je možné si dokoupit tištěný časopis Účetnictví neziskového sektoru, který je samostatně neprodejný