Prohlédněte si ukázkové číslo časopisu Účetnictví neziskového sektoru

Časopis je součástí našeho předplatného, vyberte si nějaké.