MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum 2021

Účtová osnova - třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Předplatitelé verze DAUC a DAUC EXPERT mají možnost čerpat z našich přehledných účetních výkladů. Obsahují prakticky zpracované informace týkající se české účtové osnovy. Jsou doplněné o konkrétní příklady a srozumitelně vysvětlují zákonnou úpravu. Texty zpracovali přední odborníci v oboru:

  • Ing. Miroslav Bulla
  • prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.