Účtová osnova - třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky