596/18.05.22 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Krapinec, Martin; Toman, Petr Vydáno:
596/18.05.22 Uplatňování daně z přidané hodnoty u předčasného ukončení zpětného finančního leasingu
Ing.
Martin
Krapinec
daňový poradce, č. osv. 4981
Mgr. Ing.
Petr
Toman
daňový poradce č. osv. 3466
Použité zkratky:
SDEU