Autoři

Autorka se specializuje na účetní a daňovou problematiku v oblasti konkurzního řízení a pohledávek.
Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH. Vedle poradenské činnosti se věnuje také lektorské a publikační činnosti v oblasti DPH.
Absolvoval techniku na ČVUT, historii a filosofii na Karlově univerzitě, podnikový management a účetnictví na VŠE, práva na Karlově univerzitě, kde dodělává doktorát. Získal certifikát na oceňování nemovitostí a věcí movitých, absolvoval MBA v oboru oceňování majetku a získal certifikát z mediace. Je autorsky i lektorsky činný. Přeplaval kanál La Manche jako 1. suchozemec a 7. plavec historie stylem prsa. www.stream.cz/slavni-neznami/10008521-richard-blatny