Osvobození od DPH

Společnost zprostředkovává různé služby (široký záběr). Tyto služby pak přefakturuje + zvlášť na faktuře vyčíslí provizi,. Má provize sledovat DPH u původní služby (např. pokud je sužba osvobozená dle §68,70...) Nebo se vždy řídíme základním pravidlem dle §9?
Vydáno: 15. 04. 2024
Posuzuje se úrok z termínovaného vkladu (právnická osoba) jako plnění osvobozené bez nároku na odpočet (našla jsem názor, že uložení peněz v bance na termínovaný vklad může spadat pod § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH?
Vydáno: 15. 04. 2024
Jsme česká společnost - plátce DPH. Exportujeme své výrobky do mnoha zemí EU a také do Švýcarska. Nyní nám jeden český automobilový dopravce (plátce DPH) vezl zároveň dvě zakázky. A to jednu pro zákazníka v Německu (plátce DPH), kterou tam také vyložil a následně pokračoval dále do Švýcarska, kde švýcarskému zákazníkovi vyložil zbytek nákladu-druhou zakázku. Dopravce nám za tuto dopravu vystavil jednu fakturu s "českou" DPH. Jaký by měl být v tomto případě správný postup stanovení DPH, když část dopravy spadá pod základní pravidla § 9 odst. 1 ZDP a část je služba spojená s vývozem osvobozená dle § 69 ZDP? 
Vydáno: 05. 04. 2024
CZ s. r. o. (plátce DPH) koupí od švýcarské (mimo EU) firmy zboží za 500 000 Kč. Toto zboží CZ s. r. o. prodává do Velké Británie (mimo EU). Zboží ze Švýcarska se odesílá přímo do Velké Británie. Zboží se vůbec tedy neocitne na území EU. Přijatá faktura od švýcarské firmy bude pro českého plátce mimo přiznání DPH? A česká firma uvádí prodej zboží firmě do Velké Británie do přiznání DPH? A kdo má zajistit proclení? Pro osvobození je v tomto případě důležité i kdo zajišťuje přepravu? 
Vydáno: 05. 04. 2024
  • Článek
Vládní konsolidační balíček přinesl vydavatelům a prodejcům knih dárek v podobě osvobození od daně z přidané hodnoty u dodání knih při zachování nároku na odpočet. Za stejných podmínek je možné od ledna prodávat i audioknihy. Dopady této novinky do konkrétních ustanovení zákona jsou stěžejní částí tohoto článku.
Vydáno: 04. 04. 2024
Podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH. V roce 4/2019 si koupil automobil s DPH, kterou si uplatnil. Auto 5 let používal k podnikání a také je odpisoval. Pořizovací cena auta byla bez DPH 631.785 Kč. Poslední odpis byl v roce 2023. V roce 2024 chce automobil prodat a pořídit nové. Musí podnikatel prodat původní auto s DPH, nebo může toto auto prodat již bez DPH, nebo musí prvně auto vyřadit z majetku a po jak dlouhé době může prodat bez DPH? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Společnost s r. o., plátce DPH, vlastní od r. 2007 nemovitost, ve které podniká. V roce 2011 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a nová kolaudace. Letos hodlá společnost nemovitost prodat, a to celou (budovy,pozemky, ploty, zpevněná plocha). Kupcemc je občan. Prodej zprostředkovává realitní kancelář, která v kupní smlouvě uvede sice výčet budov a pozemků, ale prodejní cena bude nerozklíčovaná, jen jedna. Nebude to pro nás problém při vyřazování z karet? Vyřadím vše z jednotlivých karet v PC a zůstatkovou cenu zúčtuji případně v daňovém přiznání? Účet 641 bude jen jeden. Vzhledem k tomu, že kolaudace rekonstrukce proběhla před více než 10 lety, bude prodej celého objektu osvobozen od DPH? Nemá na daně vliv to, že objekt je veden v katastru jako rodinný dům? Měli by kupující a prodávající mezi sebou udělat podrobný seznam toho, co převádějí Některé věci z vybavení ponechá prodávající v budově (např. otop ve sklepě, koberec)?
Vydáno: 02. 04. 2024
S. r. o. provozuje běžnou činnost s plným nárokem na odpočet DPH a do toho loni koupilo byt k pronájmu občanům-osvobozené plnění bez nároku. Spočítali jsme zálohový koeficient, celý rok ho používali a v posledním daňovém přiznání vypočetli vypořádací koeficient. Byl 97 %, takže po zaokrouhlení dle § 76 odst. 5 činí 100 %. Letos se ale pořídil druhý byt a začal pronajímat i ten. Máme dál používat starý vypořádací koeficient z 12/2023 ve výši 100% i když se změnili podmínky (místo jednoho bytu dva, nebo můžeme vypočíst nový zálohový koeficient podle změněných podmínek 91 % a použít ten?
Vydáno: 28. 03. 2024
Plátce DPH prodává vozidlo do třetí země. Vozidlo je opatřeno vývozovou registrační značkou, v technickém průkazu je uveden nový majitel ze třetí země. Je toto dostačující doklad k osvobození prodeje od DPH? 
Vydáno: 26. 03. 2024
Česká společnost, neplátce DPH má dva typy mincí, které se rozhodla v jednom měsíci prodat. (1) Jedna část mincí jsou zlaté mince, na které se vztahuje osvobození od DPH dle § 92 odst. 2. Na druhou část mincí se vztahuje zvláštní režim dle § 90 ZDPH. Potřebujeme zjistit, co se počítá do obratu pro DPH z důvodu případné registrace. Máme za to, že mince osvobozené dle §92 (1) se do obratu pro registraci k DPH nepočítají vůbec a u sběratelských mincí (2) se do obratu počítá pouze přirážka jako uskutečněné plnění? Příklad: Společnost prodá zlaté mince v hodnotě 2 mi.l Kč (osvobozené dle § 92 - nespadá do obratu) a zároveň prodá sběratelské mince za 2,1 mil., které pořídila za 2 mil. Kč. Přirážka je tedy 100 tis. Kč (dle našeho názoru do obratu vstupuje pouze tato přirážka). Musí se tato společnost registrovat k dani z přidané hodnoty? 
Vydáno: 24. 03. 2024
Společnost s. r. o. nakoupila zboží (brožuru dle § 71i zákona o DPH) z Polska. Na faktuře je uvedeno polské DIČ, 0% DPH. Brožura je zařazena pod celní kombinovanou nomenklaturou 4901. Pořizovatel nebude zahrnovat brožuru do daňového přiznání ani kontrolního hlášení?
Vydáno: 06. 03. 2024
Klient, právnická osoba, neplátce DPH, s obratem nad 2 mil. Kč vykonávající činnost mimoškolní výchova a vzdělávání, uskutečňuje pouze příjmy osvobozené od DPH dle § 57 odst. 1 písm. b) ZDPH. PO by chtěla pořídit nemovitost. Horní část - byty, by sloužila k pronájmu běžným občanům, spodní část by sloužila k vlastní podnikatelské činnosti, nepronajímala by se dalším osobám. Neohrozí souběh těchto příjmů osvobození dle výše uvedeného a PO se nestane plátcem DPH?
Vydáno: 27. 02. 2024
Dobrý den, chci se zeptat, zda a do jakého řádku přiznání k DPH se uvádí prodej zboží osvobozeného od DPH (v mém případě knihy)? Děkuji
Vydáno: 26. 02. 2024
Společnost A (CZ) uskuteční vývoz na společnost B (Ukrajina) Incoterms FCA. Přepravu zajišťuje kupující firma B. Část zakázky bude vyrobena firmou C v jiném členském státě EU. Odběratel B požaduje přepravit přímo z jiného členského státu C na Ukrajinu firmě B. Incoterms FCA. Firma C bude fakturovat firmě A(FCA) a firma A firmě B. Dodací podmínka bude opět FCA. Dle informací firma C proclí zboží jako zástupce A v DE a vykáže jako vývoz. Na JSD bude uvedena firma A. Dodavatel firma C tvrdí, že půjde o nepřímý vývoz a bude mít osvobozeno. - Za jakých podmínek je možné tzv.nepřímý vývoz uskutečnit? - Pokud firma C bude mít osvobozeno jako vývoz, v jakém režimu dph se ocitne firma A, rovněž vývoz? Předpokládáme, že tato transakce nevstoupí do tuzemského DPH, takže bude uvedena na řádku č.26 DPH. Co pořízení zboží od našeho dodavatele v DE? Nepůjde o tuzemské plnění v DE ani o dodání do EU. Vzniká nám povinnost registrace v DE? - Jaký by byl správný postup, pokud by obdobný situace nastala v tuzemsku? Firma A (CZ) by prodala firmě C (DE) a ta by vyvezla z CZ na Ukrajinu.
Vydáno: 26. 02. 2024
Fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH, vede daňovou evidenci, pracuje jako elektrikář. Nyní chce od občana koupit byt, provést v něm rekonstrukci a byt do 6 měsíců prodat. Tato činnost bude častější, takže ji bude provádět v rámci § 7. 1) Bude prodej bytu podléhat DPH nebo bude osvobozen? Je rozdíl , pokud byt koupí občan nebo firma, plátce DPH? 2) Má nárok na na odpočet DPH z nákladů na rekonstrukci, případně budou stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti? 3) V rámci daňové evidence budu vést nákup bytu jako nákup dlouhodobého majetku? Náklady na rekonstrukci budou technické zhodnocení?
Vydáno: 26. 02. 2024
S. r. o. , které vede účetnictví a je plátce DPH, prodává mimo jiné omalovánky. Toto uskutečněné plnění je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Objeví se toto plnění za prodej omalovánek v přiznání k DPH a pokud ano, tak na kterém řádku? 
Vydáno: 23. 02. 2024
Česká společnost s r. o. vlastnila 100% podíl ve dceřiné slovenské společnosti s. r. o. V roce 2024 celý podíl byl prodán. Zprostředkovatelem prodeje byla slovenská společnost, neplátce DPH, která vystavila fakturu za zprostředkování prodeje podílu české společnosti s. r. o. Má česká společnost s. r. o. přiznat a odvést DPH z přijaté faktury od slovenského zprostředkovatele i v případě, že prodej podílu je osvobozeným plněním bez nároku na odpočet DPH a služby, s tím spojené, taky?
Vydáno: 21. 02. 2024
Máme v rámci přiznání k DPH někde vykazovat přijatá zdanitelná plnění, která jsou osvobozená od DPH? Jedná se o nákup knih a e-knih. Obojí je od 1. 1. 2024 osvobozeno od DPH (0 % DPH). Jedná se o následující plnění: 1. Přijaté faktury z ČR (dříve řádek 41), 2. Přijaté faktury z JČS (dříve řádek 4 - knihy a řádek 13 - e-knihy), 3. Přijaté JSD - dovoz zboží (dříve řádek 8).
Vydáno: 20. 02. 2024
Firma s. r. o., plátce DPH, zaplatila poplatek za patentová práva do Číny. Jaký to bude mít dopad na DPH? 
Vydáno: 16. 02. 2024
Společnost je vydavatelem křížovkových a sudoku knih (vychází kvartálně - jarní, letní, podzimní a vánoční), lze tyto křížovkové a sudoku knihy považovat za běžnou knihu a z pohledu DPH jí prodávat tedy osvobozenou od DPH dle § 71i zákona o DPH?
Vydáno: 16. 02. 2024