Nemovitosti a daně

Manželé, plátci DPH, vedou daňovou evidenci, zakoupili před více než deseti lety penzion do SJM, který provozují – příjmy daní dle § 7 ZDP. U penzionu uplatňují odpisy (daňové). Vzhledem k tomu, že z důvodu věku plánují ukončit svou podnikatelskou činnost a penzion prodat, zamýšlí v r. 2022 vyřadit penzion z obchodního majetku a následně, nejlépe po uplynutí testu na osvobození, penzion prodat. Na nemovitosti nebyla provedena žádná rekonstrukce / modernizace, jejíž náklady by byly považovány za technické zhodnocení. Provedeny byly opravy kuchyně 100 000 Kč (r. 2020), oprava koupelny 43 000 Kč (r. 2019). Samozřejmě byl odpočet DPH uplatněn u konvektomatu a nábytku, ty ale nejsou součástí nemovitosti a z obchodního majetku se vyřazovat nebudou. Lze majetek vyřadit z obchodního majetku, přestože neustále provozují podnikatelskou činnost? Hlásí se taková skutečnost na FÚ? Zapisuje se do karty majetku, nebo se jenom přestanou odpisy uvádět v daňovém přiznání? Má tato skutečnost vliv na daň z nemovitostí a na DPH (neuplatněn odpočet při pořízení a rovněž uplynulo 10 let od pořízení)? Jaký je výklad pojmu „významné opravy“? Jedná se o sumu oprav za jednotlivé období, nebo např. pokud opravím koupelnu za 50 000 Kč a kuchyň za 170 000 Kč v jednom období, sčítají se takové opravy?
Vydáno: 07. 01. 2022
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 
Vydáno: 07. 01. 2022
  • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.
Vydáno: 25. 11. 2021
  • Článek
Rád bych upozornil čtenáře na možná daňová úskalí a rizika, respektive možnosti dosažení daňově optimálních řešení při realizaci příjmů plynoucích z prodeje nemovité věci, zde konkrétně zejména pozemku. V případech změny vlastnického práva k nemovité věci formou kupní smlouvy (tj. úplatně) je nutné pamatovat a zabývat se také otázkami z daňového hlediska, a to konkrétně daně z příjmů (fyzických osob), daně z přidané hodnoty a v neposlední řadě i daně z nemovitých věcí.
Vydáno: 27. 10. 2021
  • Článek
Tento příspěvek bych rád věnoval problematice společenství vlastníků jednotek, resp. jednotlivých vlastníků jednotek ve vztahu k jejich daňovým povinnostem. Závěrem se podíváme, co nového nám přinesly poslední novely právních předpisů v této oblasti.
Vydáno: 17. 09. 2021
Lhůta pro přiznání k dani z nemovitých věcí každoročně končí posledního ledna – letos však vláda kvůli pandemii koronaviru umožnila podat daňové přiznání bez sankcí o dva měsíce později. Co všechno o něm musíte vědět, abyste jej do 31. března stihli vzorně vyplnit?
Vydáno: 17. 02. 2021
Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.
Vydáno: 07. 01. 2021
  • Článek
Daň z nemovitých věcí je upravena zejména zákonem č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl v poslední době novelizován zákonem č. 364/2019 Sb. , a v roce 2020 zákony č. 283/2020 Sb. a č. 299/2020 Sb.
Vydáno: 21. 12. 2020
S 1. lednem 2021 vstoupí v účinnost Ministerstvem financí připravené novely oceňovacích předpisů. Významnou změnou je zejména možnost oceňovat nemovité věci i tržní hodnotou. V případech, kdy nelze použít porovnání předepsané pro určování obvyklé ceny, ...
Vydáno: 25. 11. 2020
Ve Sbírce zákonů bylo vydáno několik vyhlášek se vzory formulářových podání pro daň silniční, daň z hazardních her, daň z nemovitých věcí, DPH a dále podání v oblasti působnosti Celní správy.
Vydáno: 24. 11. 2020
  • Článek
Jak jsme vás již dříve informovali, v rámci protikrizových opatření bylo mimo jiné navrženo zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí, které bylo po dlouhém legislativním procesu úspěšně schváleno. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí však dochází také k dalším změnám, a to v zákoně o daních z příjmů . V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí i těchto změn společně s tím, pro koho je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí výhodné a pro koho nikoliv.
Vydáno: 18. 11. 2020
Velká novela daňového řádu – Rekapitulace k dani silniční v roce 2020 – Délka promlčecí doby u přestupků – Úrok z daňového odpočtu
Vydáno: 10. 11. 2020
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 6. 2020. 4, čj. 10 Afs 366/2019-35
Vydáno: 02. 11. 2020
Jste spoluvlastníkem několika pozemků, vy i druhý spoluvlastník máte každý na pozemcích ideální podíl ve výši ½. Vztahy k pozemkům jste se nyní rozhodli přeuspořádat, a to směnou. Po směně vlastníte některé pozemky každý sám a zbylé zůstávají ve vašem podílovém spoluvlastnictví. Směna proběhla tak, aby velikost směňovaných podílů byla ve výsledku stejná a aby ani jeden z vás neplatil žádný doplatek.
Vydáno: 08. 10. 2020
S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí č. 386/2020 Sb., dochází od 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.
Vydáno: 27. 09. 2020
S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později.
Vydáno: 27. 09. 2020
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny prošel po senátní vratce podruhé Poslaneckou sněmovnou. Nyní návrh míří k podpisu prezidenta republiky. Platit bude se zpětnou účinností pro vklady na katastr z prosince 2019 a pozdější.
Vydáno: 16. 09. 2020
  • Článek
Jak jsme vás již dříve informovali , v rámci protikrizových opatření bylo mimo jiné navrženo zrušení 4% daně z nabytí nemovitých věcí. Společně se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí však dochází také k dalším změnám, a to v zákoně o daních z příjmů . V následujícím článku jsme pro vás připravili shrnutí i těchto změn společně s tím, pro koho je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí výhodné a pro koho nikoliv.
Vydáno: 15. 09. 2020
  • Článek
V souvislosti se zmírněním dopadu pandemie nemoci COVID-19 na ekonomiku České republiky došlo na základě zákona č. 299/2020 Sb. , kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb. , o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 299/2020 Sb. “), který nabyl účinnosti dne 16. 6. 2020, k novelizaci ustanovení § 17a zákona č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“).
Vydáno: 31. 08. 2020
Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.
Vydáno: 30. 06. 2020
+ Zobrazit dalších 20