Pracovní právo, mzdy a platy

Jak je to s pracovní dobou zaměstnance, který by měl sice stálou ranní směnu, ale střídal by se na stroji vždy se zaměstnancem, který odchází z noční a stejně tak při odchodu s odpolední směnou - v tom případě by pracovník na stálou ranní směnu měl mít také 37,5 hod/ týdně jako při třísměnném provozu? 
Vydáno: 07. 01. 2022
Případ zaměstnankyně je popsán v otázce OAO ID: 28876 "Krácení dovolené z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti". Došlo ke změně pracovního poměru, do 13. 06. 2021 měla pracovní poměr na 5 dní, 7,5 hod směna tzn. 37,5 hod týdně, od 14. 06. 2021 pracovní poměr na 3 dny v týdnu, 7,5 hod směna tzn. 22,5 hod týdně. Jaký bude její nárok na dovolenou za rok 2021?
Vydáno: 21. 12. 2021
  • Článek
Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde (by mělo dojít) od 1. 1. 2022 oproti roku 2021 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jedná se o změny plynoucí z novel zákona o daních z příjmů a novely zákona o nemocenském pojištění . Dále jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů. Některé z těchto změn jsou ještě poněkud nejisté, aktuální a podrobnější informace k těmto změnám budou uvedeny v lednovém čísle časopisu DHK č. 1-2/2022.
Vydáno: 19. 12. 2021
Pokud se mění dodatkem pracovní poměr z doby určité na dobu neurčitou, stačí vystavit a podepsat dodatek den před ukončením platnosti pracovního poměru na dobu určitou (např. PP by měl skončit 31. 12. 2021, dodatek bude vystaven a podepsán 30. 12. 2021)?
Vydáno: 15. 12. 2021
Zaměstnanec nastoupil do práce v roce 2021, byla s ním sepsána pracovní smlouva, kde mu je zapsána nejnižší minimální měsíční zaručená mzda. Zaměstnanec odvádí kvalitní práci a každý měsíc dostává odměnu, takže jeho měsíční mzda je vyšší než zapsaná minimální zaručená mzda v pracovní smlouvě. Je potřeba v lednu 2022 sepsat se zaměstnancem dodatek pracovní smlouvy, protože se zvyšuje minimální zaručená mzda v roce 2022, i přesto, že jeho měsíční mzda je vyšší než minimální zaručená mzda stanovená pro rok 2022 v jeho skupině?
Vydáno: 15. 12. 2021
V roce 2019 nebyl jednomu z našich zaměstnanců vyplacen 13. plat. Zaměstnanec tuto skutečnost vymáhal soudně a nyní v roce 2021 soud rozhodl, že 13. plat mu musí být vyplacen. V roce 2019 jsme na tento 13. plat nedělali žádnou dohadnou položku, protože jsem předpokládali, že tento soudní spor nemůže vyhrát a že jsme v právu. Jsou náklady 13. platu jsou daňově uznatelné a jakým způsobem se bude o této vyplacené částce účtovat? Musíme odvést sociální a zdravotní pojištění? Můžeme vše účtovat do roku 2021 daňově? Náklady řízení můžeme bez problému do roku 2021 účtovat, budou daňově uznatelné budou?
Vydáno: 15. 12. 2021
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům stravu ve vlastním stravovacím zařízení. Zaměstnanci si zaplatí hodnotu potravin 30 Kč a dostanou oběd v hodnotě 72 Kč. Je rozdíl 42 Kč osvobozené plnění zaměstnavatele?
Vydáno: 14. 12. 2021
Zaměstnankyně byla na vyšetření lumbální punkce ve zdravotnickém zařízení od 7 hod a propuštěna ze zdravotnického zařízení byla až následující den ve 12:30 hod. Pracovní doba této je od 7:30 hod do 16 hod. Nemocenský lístek vystaven nebyl. Je možné zaměstnankyni poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku první den za 8 hod a druhý den za 5 ,5 hod (5 hod ošetření + 0,5 hod cesta zpět ) z titulu vyšetření a ošetření dle nařízení vlády?
Vydáno: 14. 12. 2021
Je zaměstnavatel povinen přispívat zaměstnanci na stravování, tzn. např. poskytnout mu zvýhodněné jídlo v jídelně, stravenku nebo stravenkový paušál? 
Vydáno: 14. 12. 2021
Jsem soukromá škola, zaměstnanci u nás učí většinou na zkrácený úvazek např. 0,3 apod. Mají stanovenu měsíční mzdu např. 40 000 Kč při úvazku 40 hodin týdně. Musí mít hrubou mzdu každý měsíc 40 000 × 0,3 = 12 000 Kč, bez ohledu na to, kolik hodin bylo odpracováno (bez uvážení čerpání dovolené nebo DPN)? Jeden měsíc mají např. odpracováno např. 48 hodin, jiný 52 hodin.
Vydáno: 14. 12. 2021
Jsme prodejna, která má otevřeno každý den od 8 hod. do 18 hodin a zaměstnanci mají nepravidelný plán směn, máme v pracovní smlouvě, že rozsah pracovní doby je 40 hodin/týden a že se jedná o nepravidelnou pracovní dobu, nyní k dotazu je takto stanovená pracovní doba v souladu se zákoníkem práce? Další dotaz směřuje k plánu směn, pro rok 2022 je fond pracovní doby 2016 hodin. Když jsme naplánovali směny na celý rok, vyšel nám plán např. 2020 hodin. Musíme naplánovat přesně fond (pro rok 2022 tedy 2016 hodin), nebo lze takto nechat a 4 hodiny budou brány jako přesčas? Jak správně plánovat rozpis směn, aby bylo v souladu se zákoníkem práce?
Vydáno: 08. 12. 2021
Může být společník v. o. s. v této společnosti zaměstnán dle zákoníku práce v některém z pracovněprávních vztahů, tedy na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce?
Vydáno: 08. 12. 2021
Zaměstnanci bylo dne 18. 11. 2021 poštou zasláno zrušení pracovního poměru ve zkušební době k 30. 11. 2021. Zaměstnanec ho zatím nepřevzal a ke dni 22. 11. 2021 se stal práce neschopným. Platí ukončení PP k 30. 11. 2021 nebo nám to DPN změnila? A má nějaký vliv datum odeslání (18. 11. 2021) a datum převzetí zaměstnancem (i když zatím nepřevzal) na ukončení k 30. 11. 2021? Platil by stejný postup v případě, že by místo DPN nastoupil do karantény?
Vydáno: 08. 12. 2021
Zaměstnanec ukončí pracovní poměr dohodou dle § 49 zákoníku práce. Jako důvod uvedl nevyplacené mzdy v daném termínu. Je zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy ve výši dvojnásobku průměrného výdělku? Pokud by zaměstnanec ukončil poměr dle § 56 odst. b) zákoníku práce, je tato povinnost dána zákonem. Domníváme se, že pokud je ukončen podle § 49 zákoníku práce, tak tato povinnost není, i když důvod dohody byl nevyplacení mezd.
Vydáno: 07. 12. 2021
  • Článek
Novela zákoníku práce provedená novelou č. 285/2020 Sb. s plnou účinností ke dni 1. 1. 2021 přinesla řadu podstatných změn. Mezi ty nejzásadnější patří nepochybně změny provedené v oblasti úpravy dovolené, zejména podmínek vzniku na dovolenou, její délky a čerpání. V následujícím textu si představíme první část těchto změn a na několika modelových situacích nastíníme možnosti nového výpočtu.
Vydáno: 26. 11. 2021
Ředitel soukromé školy má v pracovní náplni především řízení školy, ale zároveň vyučuje jednu hodinu týdně hru na hudební nástroj. Můžeme ho pokládat z hlediska nároku na dovolenou za pedagogického pracovníka, i když pedagogická činnost je minimální?
Vydáno: 19. 11. 2021
Má nárok zaměstnankyně na proplacení dovolené za kalendářní rok 2021, když alespoň 60 dní za ten rok neodpracovala? Nemoc u ní vznikla 6. 1. 2021 do 14. 4. 2021, od 15. 4. 2021 přešla na mateřskou dovolenou do 27. 10. 2021 a od 28. 10. 2021 na rodičovskou dovolenou. DPN této zaměstnankyně nebyla způsobena pracovním úrazem, nebo nemocí z povolání. 
Vydáno: 18. 11. 2021
V nově vzniklé s. r. o. je jeden společník a jeden jednatel, kdy jednatelem je jiná osoba než je společník. 1) Musí mít jednatel smlouvu o výkonu funkce - nebo může tuto funkci vykonávat „zdarma“? 2) Může být jednatel zaměstnán jako účetní - klasický pracovní poměr? V tom případě si pracovní smlouvu sám podepíše? Je nutné mít podpisy ověřené, popř. smlouvu někam zasílat k ověření?
Vydáno: 16. 11. 2021
Zaměstnankyně čerpala do 30. 9. 2021 rodičovskou dovolenou, od 1. 10. 2021 nastoupila do zaměstnání. Směny má rozvržené pravidelně 8 hod./5 dní v týdnu, nárok na dovolenou 4 týdny. Kolik hodin má nároku na dovolenou za rok 2021?
Vydáno: 12. 11. 2021
Jaký vliv má způsob ukončení PP po rodičovské dovolené na výpočet podpory v nezaměstnanosti. Příklad: Zaměstnankyně v PP od 20. 10. 2008, nepřítomnosti: 15. 12. 2015 - 16. 11. 2017, rodičovská dovolená do 3 let (1. dítě), 17. 11. 2017 - 31. 5. 2018 - mateřská dovolená (2. dítě), 1. 6. 2018 - 29. 6. 2018 řádná dovolená, 30. 6. 2018 - 27. 12. 2020, rodičovská dovolená do 3 let, 28. 12. 2020 - 27. 12. 2021 rodičovská dovolená nad 3 roky. Zaměstnankyně se chce dohodnout na ukončení PP k 30. 11. 2021, pokud ukončíme dohodou dle § 49 ZP můžeme ji dát odstupné dle § 67 odst. 1 písm. c)? Pokud bude ukončen PP dohodou s případným finančním zadostiučiněním (tedy odměna - a z toho odvody), jak jí bude vypočítána podpora v nezaměstnanosti?
Vydáno: 12. 11. 2021
+ Zobrazit dalších 20