Daňové a nedaňové výdaje

Společnost má pronajaty prostory od vlastníka budovy a část těchto prostor dále pronajímá - jde konkrétně o pronájem velké zasedací místnosti k různým školením a oslavám - zákazník si od společnosti objednává nejen pronájem, ale také catering vč. jídla a pití. Jídlo zajišťuje restaurace (DPH 12%), která to dodává hotové a společnost to přeúčtovává s určitou marží tomuto zákazníkovi (s DPH 21%). Zřídka zákazník požaduje také pití a čaje - tento sortiment standartně kupuje společnost jako občerstvení pro své obchodní partnery - účtuje tedy celý nákup na 513 - nedaňově a neuplatňuje DPH, protože dopředu neví, zda to "nespotřebuje" v rámci pronájmu. Jak tedy toto občerstvení, které má celé nedaňově může přeúčtovat daňově pokud bude část využita pro pronájem a přeúčtována v rámci pronájmu zákazníkovi a jaký vystavit daňový doklad z pohledu DPH, abych mohla uplatnit i část DPH a jak to celé zaúčtovat?
Vydáno: 12. 07. 2024
Jednatel společnosti se rozhodl zakoupit stoly s lavicemi (tzv. pivní set), které jsou k dispozici na pozemku, kde má sídlo (kanceláře) naše společnost. Měly by sloužit k venkovnímu posezení pro firemní oslavy, ale též by měli zaměstnanci možnost zde i posvačit, nebo sníst oběd. Je možné toto vybavení dát jako daňově uznatelný náklad? 
Vydáno: 09. 07. 2024
Firma zaplatila svému zaměstnanci preventivní onkologickou prohlídku. Předpokládám, že se z hlediska firmy jedná o nedaňový náklad. Jak je to s osvobozením příjmu na straně zaměstnance? Lze toto zahrnout mezi zaměstnanecké benefity?
Vydáno: 08. 07. 2024
V roce 2024 jsme byli finančním úřadem upozorněni, že nemáme ukončený vývoz zboží do Chile, protože nebyl prokázán výstup zboží z EU a musíme zboží dodanit. Původní faktura je z listopadu 2022. Jaký je teď postup? Jaké doklady máme vystavit a do jakého období, s jakým DUZP? Za kým půjde doměřená daň? Vstup zatím neřešíme. 
Vydáno: 03. 07. 2024
Společnost pořádá pro veřejnost různé eventy a konference, zákazníci platí vstupné a součástí několikahodinového programu je i zajištění občerstvení během přestávek. Je možné toto občerstvení považovat za daňově uznatelné? A je možné z něj nárokovat odpočet DPH?
Vydáno: 21. 06. 2024
Podnikatel, FO, plátce DPH, pořídil v roce 2018 osobní automobil a vložil jej do obchodního majetku. U tohoto majetku uplatnil nárok na odpočet DPH ve výši 80 % (používal ho částečně pro soukromé účely – 20 %). V roce 2024 se rozhodne darovat automobil dceři. Je správná úvaha, že při vyřazení automobilu (darování) má povinnost odvést DPH z odhadní ceny (obvyklá cena dle posudku např. autobazaru), přičemž odhadní cena již obsahuje DPH (odhad např. 121 000 Kč, DPH 21 000 Kč, odvod DPH bude 80 % z této částky, tj. 16 800 Kč)? Na dani z příjmu nevznikají žádné ze stran (dárci ani obdarované) žádné daňové povinnosti. V případě, kdy podnikatel není účetní jednotkou a ani nevede daňovou evidenci (automobil nebyl zařazen v obchodním majetku), ale uplatňuje výdaje procentem z příjmů, při darování automobilu po uplynutí 5leté lhůty od jeho pořízení, nemá povinnost odvést DPH a rovněž mu neplynou žádné daňové povinnosti na dani z příjmu?
Vydáno: 20. 06. 2024
Zaměstnanci vždy mají možnost parkovat v areálu naší firmy, ale v roce 2023 nastala rozsáhla výstavba nové výrobní haly proto nebylo místo na parkování aut. Zaměstnanci parkovali ve veřejném parkovacím domě, kde museli platit za parkovné podle ceníku města a zaměstnavatel jim toto parkovné proplácel. Je toto pro zaměstnavatele daňově uznatelný výdej 2023, když zaměstnancům proplacené parkovné jsme nedávali do mezd jako nepeněžní výdej?
Vydáno: 20. 06. 2024
Společnost s r. o. (plátce DPH) zakoupila skútr v pořizovací ceně bez DPH za 68 800 Kč. Skútr bude využíván výhradně pro ekonomickou činnost a bude využíván více než 1 rok, ale protože se jedná o majetek do 80 000 Kč? nebude účetně a daňově odpisován, ale celá pořizovací cena se zaúčtuje přímo do nákladů roku 2024? Bude si moci společnost uplatňovat paušální výdaj na dopravu za rok 2024, a pokud ano, předpokládám, že si bude moci uplatnit paušál pouze v měsících, kdy bude skútr využíván pro ekonomickou činnost, to znamená, že např. v období listopad, prosinec (zimní období) se paušál nebude moci uplatnit. Paušál na dopravu se bude moci uplatnit nejdříve za měsíc červen 2024, byl zakoupen 28. 5. 2024. Spotřeba PHM by byla nedaňovým nákladem, ale DPH z nákupu PHM si společnost bude moci uplatňovat, opět za předpokladu využití paušálního výdaje na dopravu. K provozování skútru je třeba zakoupení např. helmy, oblečení, brýle, rukavice, předpokládám, že tyto náklady budou daňově uznatelnými náklady.
Vydáno: 18. 06. 2024
Společnost s. r. o. A koupila 100% obchodního podílu ve společnosti B, následně proběhla fúze. Společnost A si vzala na koupi obchodního podílu úvěr. Dle ZDP jsou úroky z úvěru daňově neuznatelné do doby držby obchodního podílu. Při fúzi právně obchodní podíl zanikl, podíl přeúčtován na účet 418. Jsou po datu fúze úroky z úvěru daňově uznatelné?
Vydáno: 18. 06. 2024
Nezisková organizace, honební společenstvo, v roce 2023 prodala traktor za 70 000 Kč a tyto peníze darovala mysliveckému sdružení na nákup krmiva pro zvěř (darovací smlouva). Honební společenstvo před prodejem traktor nevyužívalo, protože vlastně vůbec nevěděli, že je jejich (traktor byl pořízen v roce 1998 za 50 000 Kč, doklad už nemají), ale využívali ho myslivci. Až minulý rok honební společenstvo zjistilo, že je traktor vlastně jejich, a proto se ho rozhodli prodat a peníze dát myslivcům. Jak naložit s daňovým přiznáním? Můj pohled na to je takový, že příjem z prodeje traktoru bude zdanitelným příjmem, protože k němu nemají žádné výdaje související s jejich činností a že těch 70 000 Kč, které darovali, jim zvedne základ daně, protože veřejně prospěšný poplatník si nemůže snížit základ daně. Jde využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů (honební společenstvo ale neví, zda bude schopno úsporu proinvestovat)?
Vydáno: 17. 06. 2024
Společnost eviduje pohledávky po jediném odběrateli v těchto fakturovaných hodnotách: A: 114.000.- se splatností 17.4.2020, B: 298.000.- se splatností 24.8.2020 a C: 78.300.- se splatností 20.9.2020. Společnost pohledávky přihlásila do konkurzu. Dne 2. 5.2024 obdržela usnesení o zrušení konkurzu z důvodu nedostatečného výtěžku zpeněžení majetku podstaty. Na pohledávky nebyly dosud vytvořeny opravné položky k pohledávkám. Co je třeba udělat, aby bylo možno pohledávky v r. 2024 odepsat daňově?
Vydáno: 17. 06. 2024
Dobrý den, chtěla bych se zeptat: 1. 1% vozidla - bude hodnota uvedená v účetnictví, pokud byla DPH, pak včetně DPH a včetně ostatní pořiz. nákladů a nákladů za přepis vozidla, za podmínky, že tyto náklady jsou zahrnuty do pořizovací účetní hodnoty? 2. Technický průkaz Služebního vozidla neobsahuje údaj o spotřebě, jak doložit nebo jaký způsob výpočtu použít. 3. PHM - hodnota PHM spotřebovaných zaměstnancem /které bude společnosti platit nebo bude jeho benefitem, pokud platit nebude/musí být stanovena dle dokladů za pořízení v daném měsíci nebo je možné použít vyhláškovou cenu PHM a pracovat s ní při výpočtu i při odvodu DPH dokladem o použití. Děkuji.
Vydáno: 14. 06. 2024
U výdajů na reprezentaci účtujeme případné zaokrouhlení také na účet 513. Nové vedení přišlo s požadavkem účtovat zaokrouhlení (haléře) do daňově uznatelných nákladů účet 548 a tak „snížit“ daňově neuznatelné výdaje. Domníváme se, že účtování zaokrouhlení do daňově uznatelných nákladů u výdajů na reprezentaci není možné. (Výdaj včetně zaokrouhlení slouží k reprezentaci). Můžete nám potvrdit, že účtování výdajů na reprezentaci včetně zaokrouhlení na účet 513 je správné. Popřípadě mě ještě napadá účtování zaokrouhlení sice na účet 548 ale v analytickém členění také jako daňově neuznatelný výdaj. 
Vydáno: 14. 06. 2024
Je možnost uplatnit paušální výdaj 5 000 Kč, pokud auto je 100% pro firemní účely, a pokud i pro soukromé účely, tak je paušál 4 000 Kč a odpisy 80 %? Jde o jednočlené s. r. o., kde je jediný jednatel a jediný společník, zároveň je zaměstnancem na hlavní pracovní poměr a firemní auto používá jej zaměstnane, takže má ve mzdě 1 % VC auta. Je možné uplatnit paušální výdej 4 000 Kč podle § 24 odst. 2 písm. zt) ZDP?
Vydáno: 11. 06. 2024
Právnická osoba má sídlo v nemovitosti, ke které nemá ve vlastnictví příjezdovou komunikaci. Na tuto komunikaci do vjezdu vybudoval vlastník firma AB (pronajímatel) elektricky ovládanou bránu, aby měla přehled, že se na její pozemek nedostane nikdo, kdo nezaplatí, zřídila si i kamerový systém, který ji snímá. Přístup byl dosud zdarma, ale nyní chce vlastník pozemku (vedený na katastru jako manipulační prostor), dle Smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek platit měsíčně poplatek za umožnění vjezdu, poměrnou část na provoz, obnovu a údržbu této brány. Do smlouvy o vjezdu a vstupu na pozemek si zakomponovala i povinnost uhradit 1/3 nákladů na vybudování a provozování této brány, která je v celkové výši cca 300 000 Kč. Tato částka bude dle smlouvy muset být zaplacena jednorázově ve výši 100 000 Kč na základě výzvy pronajímatele, kterou zašle na e-mail, nejsem si jistá, že bude zaslána faktura, možná jen výzva s odkazem na smlouvu. Pokud tuto smlouvu nepodepíšeme, nebudeme mít možnost dostat se do objektu firmy, takže nám nic jiného nezbývá. Smlouva je na 5 let. Jde z daňového pohledu tento jednorázový náklad na vybudování brány (100 000 Kč) dát do výdajů? Vlastníkem brány z 1/3 nikdy nebudeme, nebudeme mít svolení odpisovat. Jak toto daňově vyřešit? Souhlas s věcným břemenem ani žádný jiný ústupek ze strany „pronajímatele“ nemůžeme očekávat, není s ním možná žádná jiná dohoda. Jak proúčtovat měsíční náklady na provoz, údržbu, opravu a obnovu brány, lze nějak daňově? Bez zaplacení tohoto poplatku nebudeme mít přístup k naší nemovitosti.
Vydáno: 07. 06. 2024
Zaměstnanec zemědělského družstva poškodil družstvu plechová vrata od seníku. Družstvo vrata neopravovalo, zaměstnanci vrata odstranili, zlikvidovali a speciální firma nainstalovala nová, elektrická rolovací vrata. Bude se jednat o opravu majetku, nebo technické zhodnocení seníku? Seník je zařazen v majetku jako celek. Jak vše zaúčtovat?
Vydáno: 04. 06. 2024
OSVČ, daňová evidence, plátce DPH, uplatňování 60 % paušálních výdajů. OSVČ před 5 lety vymyslí a nechá si naprogramovat softwarový systém spolu s webem (dále pro jednoduchost jen "SW"), který následně dodnes pravidelně vydělává peníze. Z hlediska paušálních výdajů OSVČ neuplatňuje žádné odpisy, DPH ze souvisejících nákladů (programátoři, apod.) bylo před 5 lety nárokováno vždy celé, SW nebyl nijak vykazován jako dlouhodobý nehmotný majetek. Vše je v současnosti již po lhůtě pro stanovení daně dle § 148 DŘ, i po teoretické 36 měsíční lhůtě pro odepisování. Ze strany OSVČ nebyly vykazovány ztráty (tj. neprodlužuje se tedy patrně ani lhůta pro stanovení daně). OSVČ nyní v rámci ukončení své podnikatelské činnosti nechá SW ocenit znaleckým posudkem a daruje jej své matce. Matka darovaný SW následně vloží jako příplatek mimo základní kapitál do své s.r.o., ve kterém je jediným společníkem. Účetní hodnota vkládaného SW bude určena na základě zpracovaného znaleckého posudku. Předpis příplatku se zaúčtuje MD 355 / D 413. 1/ Bude darování SW vlastnímu rodiči osvobozeno od jakýchkoli daní? 2/ Je výše uvedený postup převodu SW daňově a účetně v pořádku? Anebo by měl být proveden nějak jinak? 3/ Samotné přijetí nehmotného vkladu bude následně účtováno MD na účet 012 (na straně OSVČ šlo o výsledek vlastního vývoje), anebo účet 013 (je i web chápán jako software?)? Anebo má být účtován na nějaký jiný účet (014, 019)? 4/ Bude s.r.o. vložený SW odepisovat (jeho hodnota se předpokládá vyšší, jak 60 tis, resp. vyšší, jak hranice pro odepisování dlouhodobého nehmotného majetku, stanovená účetní směrnicí s.r.o.)?
Vydáno: 04. 06. 2024
Paní zubařka je jedinou společnicí v její mikro účetní jednotce - s. r. o. (zaměstnankyni má pouze jednu, paní sestřičku). Nyní uvažuje paní zubařka, že si postaví rodinný dům, a protože má již na účtu s. r. o. přes 5 000 000 Kč na ziscích z minulých let, chtěla by „tyto peníze“, resp. stav účtu zisků minulých let využít právě na výstavbu rodinného domu. Je možné nechat zadat zakázku výstavby rodinného domu přes s. r. o., nebo by to byla příliš velká komplikace z hlediska účetního a daňového? Rodinný dům bude cca ze 2/3 sloužit k bydlení a z 1/3 pro s. r. o. jako administrativní kancelář (nebude zde ordinace). Jak správně tento požadavek v s. r. o. řešit, je to vůbec možné a praktické?
Vydáno: 04. 06. 2024
Kupujeme pracovníkům pracovní obuv, to je daňový náklad. Ale jak je to s vložkami do bot, je to daňový náklad? 
Vydáno: 28. 05. 2024
Společnost s r. o., posílá svou zaměstnankyni, účetní, na odborná školení a semináře, která jsou zaměřena na problematiku DPH, mezd a dalších potřebných informací z účetnictví a daní. Zaměstnankyně, účetní, se stala členem Svazu účetních (pořádající semináře a školení), kam se přihlásila za společnost s r. o. z důvodu cenově výhodnějšího školení a seminářů. Svaz účetních fakturuje společnosti s r. o. členský poplatek za rok 2024. Je tento poplatek daňově uznatelný jako náklad společnosti s r. o.?
Vydáno: 28. 05. 2024