Daňové a nedaňové výdaje

Můžeme následující 2 typy reklamních předmětů považovat za daňově uznatelné? Obě varianty jsou v celkové hodnotě do 500 Kč bez DPH.   1) Samolepka na dveře s otevírací dobou, přičemž logo firmy dodavatele je umístěno ve spodní části a po nalepení rozvrhu zůstane na nelepivé části a nebude na dveřích. 2) Soubor 3 drobných dárků předávaných v ozdobném obalu, přičemž logo firmy dodavatele bude jen na tomto obalu.
Vydáno: 24. 06. 2022
Jednatel společnosti, zapsaného spolku, objednal zboží na sebe. Faktura má v hlavičce jednatele. Dá se prosím zavést do účetnictví a uznat jako daňově uznatelný náklad?
Vydáno: 21. 06. 2022
Nakladatelství vydává periodika (časopisy...). Jednou ročně při inventuře stavu zásob všechna prošlá stará čísla periodik vyřadí ze stavu zásob a zaúčtuje je jako daňově uznatelný náklad (MD 501/D 132). Je tento postup správný? Nebo se jedná o daňově neuznatelný náklad? 
Vydáno: 20. 06. 2022
Firma pořádá den otevřených dveří s prohlídkou vlastních prostor a zábavou pro děti. Jak je to s daňovou uznatelností nákladů souvisejících s danou akcí, např. pronájem kolotoče, mzdy zaměstnanců zabezpečujících chod dané akce, ostraha objektů, natáčení firemního videa, prospekty, které budou následně sloužit k prezentaci firmy? Lze uplatnit odpočet DPH? Hlavním cílem akce je zvýšení povědomí o společnosti jako o kvalitním zaměstnavateli.
Vydáno: 13. 06. 2022
S. r. o., plátce DPH, hotel, který rovněž provozuje vinný sklípek, nakupuje a prodává víno. Část láhví vína jde „do vlastní spotřeby“ - jedná se o malé ochutnávky zdarma, dárky klientům. Jde o tichá vína, cena bez DPH pod 500 Kč. Sklady vedeme způsobem B. Můžu v tomto případě tuto spotřebu vína zaúčtovat daňově 501/504? A DPH z této spotřeby přiznávat nemusím?
Vydáno: 13. 06. 2022
Tvoříme rezervu na opravu nemovitosti v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Výše rezervy byla stanovena na základě rozpočtu, který mimo jiné obsahoval vypracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace byla ale vyfakturována v dřívějším účetním období, než má dojít k dotvoření rezervy, tedy i dříve než dojde k započetí opravy. Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace souvisí s jiným účetním obdobím, než s obdobím realizace opravy, tak nevím jak proti sobě postavit daňově náklad (uznatelný/neuznatelný) související s projektovou dokumentací oproti rozpuštění rezervy po započetí opravy. 
Vydáno: 13. 06. 2022
Zaměstnavatel (zemědělské družstvo), vyslal své zaměstnance na organizovanou demonstraci, pořádanou Agrární komorou a Zemědělským svazem, za spravedlivější rozdělení dotací pro zemědělce. Zaměstnavatel zaplatil jízdenky na vlak a oběd v restauraci. Může být tento náklad daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele?
Vydáno: 13. 06. 2022
Pořádáme školení pro naše zákazníky. Školení obsahuje představení nových možností a praktické ukázky na strojích. Kromě výše zmíněného záměru slouží také k prohloubení a navázání vztahů na osobnější rovině - tzn. cílem je také mimo jiné péče o zákazníky. Školení (seminář) zákazníci neplatí. Firma tedy platí náklady na pronájem sálu, pohoštění, osobu, která zajišťuje hudbu - dohoda o provedení práce, kouzelníka, případně pronájem některých strojů. Co je možné z výše vyjmenovaných nákladů považovat za daňové náklady, když je daná akce pro zákazníky zdarma?
Vydáno: 10. 06. 2022
Fyzická osoba vlastní bytový dům ve kterém je 10 bytů a tyto byty pronajímá fyzickým osobám neplátcům DPH. Jedná se tedy o osvobozený nájem. Dům byl zkolaudován v roce 2016, uplatněn odpočet DPH z celé částky nákladů na výstavbu, protože celý bytový dům byl pronajat plátci DPH a ten dále byty pronajímal. V roce 2021 se situace změnila a byty jsou pronajímány přímo. Za 4. čtvrtletí 2021 proto musela provést úpravu odpočtu DPH a vrátit poměrnou část uplatněného odpočtu DPH z výstavby domu. Z hlediska DPH je toto v pořádku. Poměrná část vráceného DPH z úpravy odpočtu DPH činí 200 000 Kč - lze toto zahrnout do daňově uznatelných výdajů z hlediska daně z příjmů? Pokud ano, za které období - rok 2021, kdy byla provedena úprava, nebo rok 2022, kdy byla tato DPH z úpravy odpočtu uhrazena?
Vydáno: 09. 06. 2022
Jsme firma a. s., plátci DPH. Náš zaměstnanec nás požádal o zakoupení online kurzu ze třetí země (USA). Avšak v systému nešly nastavit údaje naší firmy, a tak dodavatel vystavil fakturu jmenovitě na našeho zaměstnance, o firmě tu není zmínka (kromě koncové e-mailové adresy zaměstnance). Jak prosím máme postupovat v případě DPH? Můžeme zde uplatnit reverse charge? (řádky 12, 43 přiznání DPH, KH oddíl A.2.) Můžeme si dát tento kurz klasicky do nákladů firmy? Druhá situace - stejný případ, ale neobdržíme klasickou fakturu (invoice), ale pouze "Receipt" (potvrzení o platbě). Jak postupovat v těchto případech ohledně DPH? Lze uplatnit klasický reverse charge (řádky 12, 43 DPH, oddíl KH A.2.) na "Receipt"? Můžeme si kurz zařadit v tomto případě do nákladů?
Vydáno: 08. 06. 2022
Naše a. s. (kupující) si objednala u IT firmy aplikaci, kterou využívají zaměstnanci k ekonomické činnosti firmy. Jen zaměstnanci si mohou aplikaci stáhnout do telefonu. Na aplikaci je uzavřena smlouva o dílo, ve které je informace, že aplikace není majetek kupujícího dle autorského zákona. Za tuto aplikaci jsme zaplatili 2 mil. CZK IT firmě. Pro její používání jsme zaplatili ještě za licenční smlouvu 1 mil. CZK. Licenční smlouva je na dobu neurčitou. Máme náklady na zhotovení aplikace odpisovat nebo časově rozlišovat (na jak dlouho)? Licenční smlouvu na dobu neurčitou máme odpisovat jako SW na 36 měsíců (pravidla v naší účetní jednotce po novele ZDP k 1. 1. 2021 zůstala stejná pro DHNM)? 
Vydáno: 08. 06. 2022
FIrma má úvěr v cizí měně od sesterské společnosti z Německa. Firma nesplnila z důvodu vykázané ztráty podmínky § 25 odst. 1 písm. w) (poměr úvěrových fin. nástrojů k čtyřnásobku vlastního kapitálu), proto v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob vyloučila úroky z úvěru z daňových výdajů. V rámci účetní závěrky byl k rozvahovému dni zaúčtován kurzový zisk z úvěru do daňových výnosů. Může firma v daňovém přiznání kurzový zisk, který souvisí s uvedeným úvěrem, vyloučit z daňových příjmů?
Vydáno: 06. 06. 2022
Zakoupili jsme nový kávovar v částce 50 000 Kč. Slouží pro zaměstnance, ale vaříme v něm kávu i pro návštěvy. Je cena kávovaru daňově uznatelným nákladem?
Vydáno: 06. 06. 2022
Podnikatel (OSVČ) věnoval fyzické osobě, podnikateli (má IČ), sponzorský dar 15 000 Kč. Jedná se o úspěšného sportovce v ploché dráze. Je tento sponzorský dar u OSVČ daňově uznatelný?
Vydáno: 02. 06. 2022
S. r. o., plátce DPH, chce darovat na základě darovací smlouvy jiné společnosti (a. s.) víno. Na darovací smlouvě bude uvedeno, že darujeme 800 ks vína po 150 Kč, tj. v celkové hodnotě 120 000 Kč. Zboží účtujeme metodou B. Přemýšlím správně, že zaúčtuji vyskladnění 543/504 v ceně pořízení vína a DPH už bude z prodejní ceny, tj. 21% ze 120 000 Kč a zaúčtuji 543/343? Vše zaúčtováno na účtu 543 bude nedaňový náklad?
Vydáno: 31. 05. 2022
Firma (s. r. o.) zakoupila nový mobilní telefon v celkové hodnotě vč. DPH 16.977 Kč (14030,58+DPH 2946,42). Tento bude zaměstnancem používán nejen služebně , ale budou mu umožněny i soukromé hovory (ve výši cca 20 % ze všech hovorů). Jak nyní postupovat při účtování pořízení telefonu? a) Uplatnit pouze poměrný nárok na odpočet ve výši 80 % z DPH? b) Pokud bude uplatněn poměrný nárok na odpočet, jak zaúčtovat oněch zbylých 20 %? 20% z netto částky a 20% z DPH? Zaúčtovat vše do nedaňových výdajů? c) Pokud firma zúčtuje 20% z ceny telefonu na vrub nedaňových výdajů, je třeba nějak řešit zdanění daní ze závislé činnosti u zaměstnance?
Vydáno: 30. 05. 2022
Firma účtuje v hospodářském roce, který trvá od 01.4. do 31.03. 12.01.2015 vystavila Firma fakturu na Odběratele ve výši 556 600 CZK se splatností 11.02.2015. 20.04.2015 bylo zahájeno vůči Odběrateli Insolvenční řízení, 16.06.2016 byla povolena reorganizace, 15.8.2016 přihlásila Firma pohledávku do insolvenčního řízení. 31.03.2017 vytvořila Firma opravnou položku dle § 8 na celou hodnotu pohledávky. 18.12.2017 byla reorganizace změněna na konkurz. 9.02.2021 byl konkurz zrušen – oznámení o zrušení konkurzu bylo do Sbírky listin založeno 23.08.2021 – tím chci zdůraznit, že k 31.03.2021, kdy končil HR, Firma o zrušení konkurzu ještě nemohla vědět… 20.10.2021 byl Odběratel vymazán z Obchodního rejstříku. Od insolvenčního správce ani z jiného zdroje Firma údajně neobdržela žádné zprávy o zrušení konkurzu nebo o výmazu Odběratele z OR. Dotaz zní : může Firma v HR, který běží od 01.04.2021 do 31.03.2022 tuto Pohledávku daňově odepsat? Opravná položka bude pochopitelně před tím zrušena.
Vydáno: 20. 05. 2022
Je možné ze s. r. o. poskytnout zaměstnanci jako benefit úhradu školného na základní/střední/vysoké škole pro jeho děti? Pro firmu nedaňový náklad ]podle § 25 odst. 1 písm. h) 2], a pro zaměstnance nezdanitelný příjem [podle § 6 odst. 9 písm. d) bod 1] bez limitu? Samozřejmě s tím, že by školné posílala s. r. o. rovnou na účet dané školy.
Vydáno: 19. 05. 2022
Jsou daňově uznatelné náklady na služby se založením nové s. r. o., které zajištovala třetí osoba (vyřízení notáře, vyřízení životnosti), faktura je vystavená na jednatele firmy, ne na nové s. r. o.? Cena cca za 11 000 Kč.
Vydáno: 19. 05. 2022
Je možné do daňových nákladů uplatnit nákup piva a čokolády, které je opatřeno logem naší firmy a dáme ho našim obchodním partnerům? A co DPH za tyto reklamní předměty, je možné ji uplatnit na vstupu?
Vydáno: 19. 05. 2022
+ Zobrazit dalších 20