Tabulky a informace pro daně a podnikání

Posuzování u dárce Dárce Minimální limit na zdaňovacím období Maximální odečet do 2013 Maximální odečet od 2014 FO1) úhrnná hodnota darů2) > 2 % ze základu daně, anebo úhrnná hodnota...
Vydáno: 01. 01. 2024
Popis slevy Výše slevy za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením1) 60.000 Kč za každého takového zaměstnance nebo poměrná část z této částky za každého zaměstnance se zdravotním postižením1)...
Vydáno: 01. 01. 2024
Vznik ztráty Období, v nichž je možné ztrátu uplatnit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   2016 ne ano ano ano ano ano...
Vydáno: 01. 01. 2024
Zálohové období Koho se týká Výše zálohy zálohy se neplatí poplatníci s poslední známou daňovou povinností do 30.000 Kč vč. obce kraje zůstavitel ode dne jeho smrti FO se...
Vydáno: 01. 01. 2024
Označení pokynu Označení pokynu / sdělení GFŘ D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 ZDP (FZ č. 1/2022) GFŘ D-59 (dříve GFŘ D-22) Pokyn k jednotnému...
Vydáno: 01. 01. 2024
Odpisová skupina Minimální doba odpisování Možnost mimořádných odpisů1) 1 3 roky ANO 2 5 let ANO 3 10 let NE 4 20 let NE 5 30 let NE 6...
Vydáno: 01. 01. 2024
Druh majetku Způsob odpisování Ustanovení ZDP nový majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 mimořádný odpis majetku:...
Vydáno: 01. 01. 2024
druh hmotného majetku do 20202) od 20213) samostatné hmotné movité věci, > 40.000 Kč > 80.000 Kč soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením > 40.000 Kč4) >...
Vydáno: 01. 01. 2024
Technickým zhodnocením hmotného majetku se rozumí vždy výdaje (náklady) na dokončené nástavby majetku (= změna stavby, kterou se stavba zvyšuje) na dokončené přístavby majetku (= změna stavby, kterou se stavba...
Vydáno: 01. 01. 2024
Maximální rovnoměrné odpisy Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 20,0 40,0 33,3 2 11,0 22,25 20,0 3 5,5 10,5 10,0...
Vydáno: 01. 01. 2024
Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 3 2 5 6 5 3 10 11...
Vydáno: 01. 01. 2024
Způsob daňového odpisování NM v závislosti na době jeho pořízení a zaevidování:1),2) Do 31. 12. 2000 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 1. 1. 2004 – 31. 12. 2020...
Vydáno: 01. 01. 2024
Popis příjmů Výše 2022 a 2023 Výše podle ZDP příjmy podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP] 80 %1) § 7...
Vydáno: 01. 01. 2024
Rok Sazba daně Sazba solidárního zvýšení Sazba pro samostatný základ podle § 16a ZDP 2008 až 2012 15 % solidární zvýšení nezavedeno nezavedeno 2013 až 2020 15 % 7 %1) nezavedeno 2021...
Vydáno: 01. 01. 2024
Sleva na dani Platí pro rok Roční výše (Kč) Poznámka / podmínky základní sleva na poplatníka 2006–2007: 2008–2010: 2011: 2012–2010: 2021: od 2022: 7.200 24.840 23.640 24.840 27.840 30.840...
Vydáno: 01. 01. 2024
Platné pro kalendářní rok Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 6.000 Kč 12.000 Kč 30.000 Kč 2008...
Vydáno: 01. 01. 2024
  rok 2021 rok 2022 Výše Záloha (měsíčně) Celkem (rok) Záloha (měsíčně) Celkem (rok) paušální daň 100 Kč 1.200 Kč 100 Kč 1.200 Kč sociální pojištění1) 2.976 Kč 35.712...
Vydáno: 01. 01. 2024
Spolupracující osoba Délka spolupráce ve zdaňovacím období5) Podíl na příjmech a výdajích3) Max. výše převáděné částky pouze manžel4) celé zdaňovací období max. 50 % 540.000 Kč pouze manžel4) část...
Vydáno: 01. 01. 2024
Platné pro měsíce kalendářního roku Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 500 Kč 1.000 Kč 2.500 Kč...
Vydáno: 01. 01. 2024
Sazba platná v roce 2004 2005 2006–2007 2008 2009 2010 2011–2012 2013–2014 2015–2023 2024 a dál A. sazba daně z příjmů právnických osob1) 28 % 26 % 24 % 21...
Vydáno: 01. 01. 2024