Tabulky a informace pro daně a podnikání

Popis přestupku Vazba na ZÚ1) NEP OST KON JÚ nevedení účetnictví § 4 6 % HA 6 % HA --  100.000 Kč nesestavení účetní závěrky vůbec § 6 odst....
Vydáno: 05. 08. 2022
Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice čistých peněžních příjmů fyzických osob k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.   Platí Sazba v Kč Upraveno předpisem č. Od Do a) b)...
Vydáno: 17. 08. 2022
Sleva na dani Platí pro rok Roční výše (Kč) Poznámka / podmínky základní sleva na poplatníka 2006–2007: 2008–2010: 2011: 2012–2010: 2021: od 2022: 7.200 24.840 23.640 24.840 27.840 30.840...
Vydáno: 02. 08. 2022
Platné pro kalendářní rok Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 6.000 Kč 12.000 Kč 30.000 Kč 2008...
Vydáno: 02. 08. 2022
Sazba platná v roce 2004 2005 2006–2007 2008 2009 2010 2011–2012 2013–2014 2015–2023 A. sazba daně z příjmů právnických osob1) 28 % 26 % 24 % 21 % 20 %...
Vydáno: 02. 08. 2022
Platné pro měsíce kalendářního roku Základní výše1) na dítě Zvýšená výše1), 2) na dítě Jako daňový bonus lze maximálně vyplatit3) 2005 až 2007 500 Kč 1.000 Kč 2.500 Kč...
Vydáno: 02. 08. 2022
Popis příjmů Výše 2023 Výše podle ZDP příjmy podnikatele ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství [§ 7 odst. 1 písm. a) ZDP] 80 %1) § 7 odst. 7...
Vydáno: 02. 08. 2022
Ustanovení ZDP1) Stručné obsahové vymezení1) Řádek2) § 18 odst. 2 příjmy, které nejsou předmětem daně 100 § 18a odst. 1 příjmy, které nejsou předmětem daně u VPP 101 §...
Vydáno: 02. 08. 2022
Druh majetku Způsob odpisování Ustanovení ZDP nový majetek pořízený od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 mimořádný odpis majetku:...
Vydáno: 02. 08. 2022
Způsob daňového odpisování NM v závislosti na době jeho pořízení a zaevidování:1),2) Do 31. 12. 2000 1. 1. 2001 – 31. 12. 2003 1. 1. 2004 – 31. 12. 2020...
Vydáno: 02. 08. 2022
Maximální rovnoměrné odpisy Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 20,0 40,0 33,3 2 11,0 22,25 20,0 3 5,5 10,5 10,0...
Vydáno: 02. 08. 2022
Technickým zhodnocením hmotného majetku se rozumí vždy výdaje (náklady) na dokončené nástavby majetku (= změna stavby, kterou se stavba zvyšuje) na dokončené přístavby majetku (= změna stavby, kterou se stavba...
Vydáno: 02. 08. 2022
Koeficient pro zrychlené odpisování Odpisová skupina V prvním roce odpisování V dalších letech odpisování Pro zvýšenou vstupní cenu 1 3 4 3 2 5 6 5 3 10 11...
Vydáno: 02. 08. 2022
Označení pokynu Označení pokynu / sdělení GFŘ D-54 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021 podle § 38 ZDP (FZ č. 1/2022) GFŘ D-22 Pokyn k jednotnému postupu při...
Vydáno: 02. 08. 2022
druh hmotného majetku do 20202) od 20213) samostatné hmotné movité věci, > 40.000 Kč > 80.000 Kč soubory hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením > 40.000 Kč4) >...
Vydáno: 02. 08. 2022
Odpisová skupina Minimální doba odpisování Možnost mimořádných odpisů1) 1 3 roky ANO 2 5 let ANO 3 10 let NE 4 20 let NE 5 30 let NE 6...
Vydáno: 02. 08. 2022
Zálohové období Koho se týká Výše zálohy zálohy se neplatí poplatníci s poslední známou daňovou povinností do 30.000 Kč vč. obce kraje zůstavitel ode dne jeho smrti FO se...
Vydáno: 02. 08. 2022
Posuzování u dárce Dárce Minimální limit na zdaňovacím období Maximální odečet do 2013 Maximální odečet od 2014 FO1) úhrnná hodnota darů2) > 2 % ze základu daně, anebo úhrnná hodnota...
Vydáno: 02. 08. 2022
Vznik ztráty Období, v nichž je možné ztrátu uplatnit 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027   2016 ne ano ano ano ano ano...
Vydáno: 02. 08. 2022
Vývoj procentního podílu a období držby podílu Zdaňovací období započaté 1. 5. 2004 1. 1. 2005 1. 1. 2006 podíl minimálně 25 % 20 % 10 % doba nepřetržité držby minimálního podílu 24 měsíců 24...
Vydáno: 02. 08. 2022