Rozpočtové právo

Publikovali jsme články pro neziskový sektor na téma uplatnění nároku na odpočet DPH u příspěvkových organizací, dále zaměstnání malého rozsahu ve zdravotním pojištění a nechybí závěrečná část týkající se poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.
Vydáno: 08. 04. 2021
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých bychom vás rádi upozornili na některé změny v zákoníku práce, dále vás provedli novým zákonem o evidenci skutečných majitelů či se podívali na závěrečnou část týkající se účetnictví společenství vlastníků jednotek.
Vydáno: 18. 03. 2021
Publikovali jsme nejnovější články, ve kterých vás upozorňujeme na některé změny v daňové oblasti, které se mohou týkat neziskového sektoru, probíráme změny v zákoníku práce a chystanou novelu zákona o daních z příjmů.
Vydáno: 01. 02. 2021
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, ve kterých se podíváme na novinky v právních předpisech, které se mohou týkat neziskových subjektů, dále se podíváme na možnosti řešení složité problematiky hřišť a sportovišť u příspěvkových organizací.
Vydáno: 30. 11. 2020
Ministerstvo financí předložilo na jednání vlády návrh na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Schválený návrh nyní ve zrychleném legislativním procesu projedná Poslanecká sněmovna.
Vydáno: 19. 10. 2020
Brno, 19. října 2020 – Koncem minulého týdne se naši zástupci Jiří Nesrovnal, člen Prezidia a vedoucí Sekce daně z příjmu právnických osob, a Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků, podíleli na přípravě zákona zaměřeného na daňový bonus pro podnikatele postižené současnými krizovými opatřeními.
Vydáno: 19. 10. 2020
Pro všechny naše uživatele jsme právě zpřístupnili zdarma výběr článků a odpovědí z poradny na aktuální daňová a účetní témata, která se týkají nejen zákonných opravných položek u pohledávek a likvidace technického zhodnocení, ale také prodloužení leasingu v souvislosti s epidemií koronaviru Covid-19 či dobropisu obdrženého po vyskladnění.
Vydáno: 15. 10. 2020
V článcích se podíváme na změny přijaté v průběhu května a června, které mohou mít dopad i na neziskové subjekty, dále se věnujeme vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření, i možným dopadům novelizace zákona o DPH u přenechání zboží k užití.
Vydáno: 06. 08. 2020
  • Článek
Jednou ze základních a povinných náležitostí zřizovací listiny příspěvkové organizace je vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření – tzv. svěřeného majetku. Bližší obsah tohoto pojmu zákon přímo nedefinuje, lze ho odvodit z dalších ustanovení zákona a vyplývá také z celkového účelu právní úpravy příspěvkových organizací. Prostřednictvím zřizovatelem stanovených majetkových práv ve vztahu ke svěřenému majetku pak zřizovatel ovlivňuje a vhodně koriguje právní jednání příspěvkové organizace.
Vydáno: 03. 08. 2020
V nových článcích pro neziskový sektor si blíže projdeme dopady přijatých opatření do fungování obcí a měst, dále problematiku veřejné správy z pohledu DPH, která prošla v uplynulém roce novelizací, a podíváme se na postupy zaměstnavatelů a zaměstnanců v době krize z hlediska zdravotního pojištění.
Vydáno: 28. 05. 2020
  • Článek
OSVČ podniká od roku 1996. Před dvěma lety si založil s. r. o., kde je jediným jednatelem a společníkem. Současně je v s. r. o. zaměstnán. Kromě toho je v s. r. o. jeden zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a jedna studentka na DPP do 5 000 Kč. Pracovní smlouvu podepsal na jedné straně jako jednatel a na druhé straně jako zaměstnanec. Bude mít nárok na kompenzační bonus? I když podniká dál z důvodu, aby rozprodal sklad zboží, domnívám se, že podléhá-li jeho příjem sociálnímu pojištění, nemá na tzv. 25 nárok. Současně pravděpodobně nebude mít nárok na případně schválený bonus pro s. r. o. jen proto, že je jednatelem. Je to tak?
Vydáno: 14. 05. 2020
  • Článek
OSVČ má souběžně s podnikáním také hlavní pracovní poměr s tím, že HPP je hlavním zdrojem příjmů. Zároveň ale pobírá rodičovský příspěvek, takže z hlavního pracovního poměru žádné příjmy nemá. Na OSVČ má zavřenou provozovnu (kadeřnictví). Má OSVČ nárok na poskytnutí kompenzačního bonusu ve výše uvedeném případě?
Vydáno: 27. 04. 2020
  • Článek
Jak dle zákona chápat tzv. míru obvyklou? Má nárok na daňový bonus OSVČ, která vykonává nadále svou činnost, ale byly jí odmítnuty některé zakázky? Jak se posuzuje "míra obvyklá"? Existuje kromě zákona ještě nějaký metodický pokyn, stanovisko Komory daňových poradců apod.?
Vydáno: 22. 04. 2020
Publikovali jsme nejnovější články z časopisu Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2020, v nichž provedeme daňovým přiznáním právnických osob, dále tematikou přeměn u příspěvkových organizací nebo DPH u intrakomunitárních dodávek v roce 2020. Nechybí ani odpovědi na dotazy a judikatura.
Vydáno: 09. 03. 2020
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž vás provedeme například náležitostmi stanov spolku a jednotlivými složkami platu.
Vydáno: 16. 01. 2020
Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž vás provedeme například účetní závěrkou, ale i několika novelami.
Vydáno: 05. 12. 2019
Přinášíme vám aktuální články věnující se oblasti neziskového sektoru!
Vydáno: 04. 11. 2019
Publikujeme nejnovější příspěvky zaměřené především na neziskový sektor.
Vydáno: 01. 10. 2019
V nejnovějších příspěvcích pro předplatitele verze UNES informujeme o chystané novele zákona o pobytu cizinců, dále se věnujeme zdanění odměny svěřenského správce, problematice mlčenlivosti zastupitelů, právní úpravě obecní policie a také judikatuře z oblasti DPH.
Vydáno: 03. 06. 2019
Ministryně financí Alena Schillerová chystá daňové změny. Miliardy příjmů si Schillerová slibuje od zavedení digitální daně, která by ale podle ní měla dopadnout na zahraniční giganty, jako je Google či Facebook, ne na domácí Seznam. Více platit by měly i pojišťovny, tabákové firmy či hazard.
Vydáno: 26. 04. 2019
+ Zobrazit dalších 20