Školství

Mohu zaměstnat na DPP nepedagogického pracovníka - člověka, který se nám stará o správu online systému školy, a platit ho z OON, tedy ze státního rozpočtu?
Vydáno: 18. 01. 2022
Uvažuji o zavedení měsíčních plateb za družinu, nyní u nás po dohodě se zřizovatelem žáci, resp. rodiče za družinu nic neplatí. Podle čeho bych měla stanovit výši? V okolí se výše v družinách liší. Je to od 50 Kč až po 250 Kč za měsíc.
Vydáno: 03. 01. 2022
Spolek provozuje níže uvedenou činnost, ze které přesáhl obrat 1 milion. Na tuto činnost má akreditaci MŠMT udělenou na dobu tří let. Mám za to, že se jedná o činnost osvobozenou od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d) zákona o DPH a nemusí se registrovat jako plátce DPH. Je to tak správně? „Pod svým názvem a značkou XXXX XXXX zajišťuje, pořádá a organizuje nepravidelné i pravidelné školení, lekce, výukové kurzy a workshopy zejména, nikoli však výlučně, z oblasti terénní cyklistiky a cyklistiky obecně, a to zejména za účelem školení a vzdělávání profesionálních instruktorů a průvodců, kteří provozují výuku jízdy na horském kole. V této souvislosti spolek pořádá a organizuje vzdělávací kempy a další související akce a po splnění podmínek účastníků uděluje příslušné licence.“
Vydáno: 17. 12. 2021
Jsem soukromá škola, zaměstnanci u nás učí většinou na zkrácený úvazek např. 0,3 apod. Mají stanovenu měsíční mzdu např. 40 000 Kč při úvazku 40 hodin týdně. Musí mít hrubou mzdu každý měsíc 40 000 × 0,3 = 12 000 Kč, bez ohledu na to, kolik hodin bylo odpracováno (bez uvážení čerpání dovolené nebo DPN)? Jeden měsíc mají např. odpracováno např. 48 hodin, jiný 52 hodin.
Vydáno: 14. 12. 2021
Ředitel soukromé školy má v pracovní náplni především řízení školy, ale zároveň vyučuje jednu hodinu týdně hru na hudební nástroj. Můžeme ho pokládat z hlediska nároku na dovolenou za pedagogického pracovníka, i když pedagogická činnost je minimální?
Vydáno: 19. 11. 2021
Jak je to s kvalifikací pedagogického pracovníka, který vede, výuku lyžování na lyžařském výcviku základní škol? Musí mít tento učitel instruktorský kurz nebo jinou kvalifikaci, případně je dostačující, aby kurz vedl učitel?
Vydáno: 14. 11. 2021
Zaměstnankyně odpracovala 13,33 hodin týdně (úvazek 0,3333 - nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - učila v pondělí a ve středu). Nastoupila 1. 9. 2021 a k 31. 10. 2021 byl zrušen pracovní poměr ve zkušební době. Je výpočet nároku 13,33/52× 8 × 8 = 17 hodin řádné dovolené správný? Jaký použít průměr pro náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, když v předchozím kalendářním čtvrtletí pracovala pouze v září, a to 9 dnů, odpracovala 60,01 hodin a její hrubá mzda činila 11 934 Kč?
Vydáno: 02. 11. 2021
Příspěvková organizace - škola - by chtěla zakoupit svým zaměstnancům elektrokola (do 40 000 Kč), které jim bude půjčovat za úplatu (z vybrané úplaty by se následně hradila výměna baterie a případné opravy). Bude vybraná úplata účtovaná jako příjem do FKSP dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP? Lze následně opravy a údržbu kol z FKSP hradit (pokud je vybraná úplata zdrojem FKSP), anebo je nutné je hradit z provozních nákladů?
Vydáno: 14. 10. 2021
Střední hotelová škola (neplátce) je podle § 57 zákona o DPH osvobozena od daně bez nároku na odpočet. Součástí školy je kuchyň, kde jednak provádí žáci praktickou výuku a jednak slouží pro přípravu stravy (zejm. obědů) pro žáky, učitele a personál a také dodávají obědy do několika organizací. Příjmy za obědy přitom překročí v rámci 1 roku hranici pro registraci k DPH. Má to nějaký vliv na povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty? Mohl by být nějaký problém i v případě, že hranici 1 milionu nepřekročí?
Vydáno: 08. 10. 2021
Obracíme se na Vás s dotazem k problematice čerpání nákladů ze státního rozpočtu. Lze ze státního rozpočtu uhradit pracovní sešity pro žáky 1. i 2. stupně v plné výši? Některé pracovní sešity pořizujeme včetně učebnice a některé učebnice přímo nahrazují. 
Vydáno: 08. 10. 2021
Jsme škola. V jedné z našich činností jsme plátci DPH. V rámci této činnosti (stravování) jsme nakoupili majetek. Do evidence na majetkový účet máme majetek evidovat s DPH nebo bez DPH? 
Vydáno: 01. 09. 2021
Jsme příspěvková organizace, školská právnická osoba, a o letních prázdninách jsme pořádali příměstský tábor, vedle činnosti hlídání v mateřské škole. Mohu účtovat náklady na tábor s analytickým účtem k tomu vybraným a rozlišit např. zakázkou ? 
Vydáno: 01. 09. 2021
Dne 25. 8. 2021 jsme přijali na základní školy (přísp. organizace) do pracovního poměru učitelku s vysokoškolským ekonomickým vzděláním. Průběh předchozí praxe je pouze OSVČ v jiném oboru. Má dvě děti narozené 9. 3. 2014 a 27. 12. 2017. Nástup na rodičovskou dovolenou uvedla 20. 1. 2014 do 30. 6. 2017 a od 9. 1. 2018 do 27. 12. 2021. Peněžitá pomoc v mateřství (MD) prý OSVČ nenáleží. Jaký bude prosím správný zápočet? 
Vydáno: 01. 09. 2021
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Ve svém zařízení máme také byt, který pronajímáme i cizím osobám (ne vlastním zaměstnancům). Nehrozí nám žádné nebezpečí, (např. že se nájemníka nebudeme moci zbavit), když si nájemník uvede adresu naší školy jako trvalé bydliště? Jedná se nám o to, že nájemník platí poplatky za odpad v místě svého trvalého bydliště, které je v současné době jiné (ne u nás). Ale u nás skutečně odpad vytváří a my mu náklady na ně potřebujeme účtovat. Tak by docházelo k tomu, že vlastně bude platit poplatky dvakrát. A to jednou dle svého trvalého bydliště a jednou u nás. Jak tuto situaci vyřešit? 
Vydáno: 31. 08. 2021
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená krajem. Svým zaměstnancům uvádíme do pracovních smluv mimo jiné: 1)     Provozním zaměstnancům např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu činnosti sekretářky. Tyto práce bude vykonávat na částečný pracovní úvazek 0,75. Pracovní doba činí 30 hodin týdně – 6 hodin denně – viz pracovní výkaz za daný měsíc. Zaměstnanec každý měsíc vyplňuje pracovní výkaz, kde je domluvená pracovní doba uváděna. Je třeba ještě dodatek smlouvy, kde např. stanovíme, že pracovní doba bude od 7.30 – 14.30 a přestávka v práci 11.30 – 12.00, nebo stačí jen ústní domluva? 2)     Asistentům pedagoga např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu asistentky pedagoga. Tyto práce bude vykonávat na částečný pracovní úvazek 0,8875. Pracovní doba činí 35,5 hodin týdně a je rozvržena i s přestávkami v práci do celého týdne. 3)     Učitelům např.: Článek 1 Druh práce, výše úvazku, pracovní doba Zaměstnanec se touto smlouvou zavazuje vykonávat osobně pro zaměstnavatele práci, spočívající ve výkonu činnosti učitele střední školy. Tyto práce bude vykonávat na plný pracovní úvazek. Pracovní doba činí 40 hodin týdně a je rozvržena do celého pracovního týdne dle platného rozvrhu hodin, z toho: 21 hodin přímé pedagogické činnosti, 19 hodin práce související s přímou pedagogickou činností (dohledy, povinná přítomnost na pracovišti, zastupování za nepřítomného pedagogického pracovníka…). Nepokryjí-li výše uvedené činnosti stanovenou pracovní dobu, rozvrhne si zaměstnanec sám, kdy a kde bude práci vykonávat. O svém rozvrhu informuje písemně ředitele školy. 
Vydáno: 26. 08. 2021
Jsme střední škola příspěvková organizace zřízená krajem. Mám dotaz, jaké datum uvést na protokolu o předání pokladny, skladu a podobně, když stávající pracovník končí pracovní poměr 31. 8. 2021 a nový nastupuje až od 13. 9. 2021. Je však ochoten přijít převzít pokladnu, sklad atd. již 31. 8. 2021. 
Vydáno: 11. 08. 2021
Základní škola chce pořídit vybavení do kuchyně na operativní leasing, je to možné?
Vydáno: 29. 07. 2021
Dne 1. 9. 2021 odchází paní učitelka X na nemocenskou, od 16. 12. 2021 začíná čerpat mateřskou dovolenou, 31. 1. 2022 se jí narodí dítě, je s ním doma do 3 let věku, tzn. do 31. 1. 2025. My současně, tedy od 1. 9. 2021 sjednáváme pracovní poměr s jiným učitelem na dobu určitou – po dobu nemoci, MD a RD výše uvedené učitelky X. Tedy ve výsledku do 31. 1. 2025 – doba přesáhne 3 roky. Může to tak být? Nebo jak tuto situaci řešit?
Vydáno: 28. 07. 2021
Jsme střední škola, plátce DPH. Ve škole pronajímáme byt školníka. Nájem bytu je osvobozen od DPH. Nájem zařizovacích předmětů 21 % DPH. Pak následně po skončení měsíce přeúčtováváme skutečnou spotřebu el. energie a vody s příslušnými sazbami DPH. Je to takto správně? Jak bychom měli správně postupovat? V případě, že postupujeme špatně, jak toto opravit?
Vydáno: 24. 06. 2021
S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?
Vydáno: 24. 06. 2021
+ Zobrazit dalších 20