Dokumenty

I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (tzv. konsolidační balíček nebo též tzv. ozdravný balíček) je jedním z klíčových výstupů...
Vydáno: 28. 06. 2023
OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Cílem předloženého návrhu zákona je zejména zavést některá opatření, která mají přispět k rozvoji kapitálového trhu v ČR. Hlavními navrhovanými opatřeními jsou...
Vydáno: 14. 06. 2023
Obecná část Navrhovaná změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") představuje část reformních opatření, která mají zabezpečit přiměřené důchody akcentující mezigenerační...
Vydáno: 24. 05. 2023
Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované úpravy Předložený návrh zákona provádí především transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze...
Vydáno: 05. 04. 2023
Obecná část Navrhovaná změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") reaguje na nečekaně rychlý cenový vývoj ve druhém pololetí roku 2022...
Vydáno: 20. 02. 2023
Vláda předkládá Parlamentu České republiky návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území...
Vydáno: 08. 02. 2023
A. OBECNÁ ČÁST I. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Zákon o opatřeních v...
Vydáno: 27. 01. 2023
A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Ekvivalentní mechanismy, jako je...
Vydáno: 18. 01. 2023
A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen V současné době je platný...
Vydáno: 21. 12. 2022
OBECNÁ ČÁST Předkládá se návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů...
Vydáno: 09. 11. 2022
A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen V právním řádu České...
Vydáno: 02. 11. 2022
I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"). Tímto návrhem zákona dochází k...
Vydáno: 14. 09. 2022
Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony...
Vydáno: 14. 09. 2022
Obecná část Návrh zákona řeší problematiku dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro zvláštní skupinu oprávněných osob, kterou budou tvořit tzv. zdravotničtí záchranáři. Zdravotnickým záchranářem se pro tyto účely rozumějí...
Vydáno: 07. 09. 2022
Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely dávek důchodového pojištění, nepojistných sociálních dávek a pro účely průkazu osoby se...
Vydáno: 31. 08. 2022
A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Zákon o poskytování dávek...
Vydáno: 31. 08. 2022
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,...
Vydáno: 22. 06. 2022
Obecná část Dne 27. dubna 2022 vláda projednala tzv. rodinný balíček pomoci rodinám v podmínkách energetické krize a rostoucí inflace. Jeho cílem je zaměřit se na podporu příjmové situace...
Vydáno: 01. 06. 2022
Obecná část Návrh zákona přináší do oblasti základního důchodového pojištění rozšíření okruhu náhradních dob pojištění, a to o tzv. nezprostředkované pěstouny, popř. další osoby v obdobném postavení ve smyslu...
Vydáno: 01. 06. 2022
I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"). Hlavním důvodem předložení této novely...
Vydáno: 13. 04. 2022