Dokumenty

I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"). Hlavním důvodem předložení této novely...
Vydáno: 13. 04. 2022
I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), a zákona č. 235/2004 Sb.,...
Vydáno: 06. 12. 2021
OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen V roce 2014 došlo na...
Vydáno: 23. 06. 2021
Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Nárok na přídavek na dítě má podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nezaopatřené dítě, jestliže...
Vydáno: 21. 12. 2020
I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu V současné době účinná úprava vracení piva do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně s nárokem na vrácení daně byla původně,...
Vydáno: 23. 11. 2020
I. Obecná část A) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU V souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 vyhlásila vláda podle čl. 5 a 6 ústavního...
Vydáno: 19. 10. 2020
I. Obecná část A) Zhodnocení platného právního stavu 3. Oblast rozhodování o nároku pojištěnce Současná právní úprava rozhodování o nároku pojištence na úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění...
Vydáno: 24. 08. 2020
Obecná část Na základě usnesení vlády č. 448 ze dne 24. června 2019, kterým byl schválen věcný záměr nového stavebního zákona, bylo zpracováno jeho paragrafové znění. V důsledku toho...
Vydáno: 24. 08. 2020
Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy Služby péče o děti jsou stěžejním předpokladem pro sladění profesního a rodinného života...
Vydáno: 20. 07. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní,...
Vydáno: 29. 06. 2020
Obecná část V návaznosti na krizovou situaci spojenou s pandemií onemocnění COVID-19 lze důvodně předpokládat, že dojde k poklesu financování veřejně prospěšných aktivit jak ze strany státní správy a...
Vydáno: 24. 06. 2020
OBECNÁ ČÁST A. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění (dále jen...
Vydáno: 23. 06. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, je souborem novel těchto zákonů, jejichž gestorem je Ministerstvo financí: 1) zákona...
Vydáno: 22. 06. 2020
Obecná část 1. Zhodnocení současného právního stavu v dané oblasti Rodiny v České republice se dlouhodobě potýkají s nepříznivou finanční situací v důsledku neplnění stanovené vyživovací povinnosti ze strany...
Vydáno: 15. 06. 2020
A. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Návrhem zákona se novelizují tyto zákony: - zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o...
Vydáno: 08. 06. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a...
Vydáno: 01. 06. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, je souborem novel těchto zákonů, jejichž gestorem je Ministerstvo financí: 1) zákona...
Vydáno: 25. 05. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve...
Vydáno: 11. 05. 2020
I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu 1.1. Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí je upravena zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani...
Vydáno: 30. 04. 2020
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, je souborem novel těchto daňových zákonů: 1)...
Vydáno: 27. 04. 2020
+ Zobrazit dalších 20