Dokumenty

Obecná část Návrh zákona řeší problematiku dřívějšího odchodu do starobního důchodu pro zvláštní skupinu oprávněných osob, kterou budou tvořit tzv. zdravotničtí záchranáři. Zdravotnickým záchranářem se pro tyto účely rozumějí...
Vydáno: 07. 09. 2022
Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely dávek důchodového pojištění, nepojistných sociálních dávek a pro účely průkazu osoby se...
Vydáno: 31. 08. 2022
I. Obecná část Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,...
Vydáno: 22. 06. 2022
Obecná část Dne 27. dubna 2022 vláda projednala tzv. rodinný balíček pomoci rodinám v podmínkách energetické krize a rostoucí inflace. Jeho cílem je zaměřit se na podporu příjmové situace...
Vydáno: 01. 06. 2022
Obecná část Návrh zákona přináší do oblasti základního důchodového pojištění rozšíření okruhu náhradních dob pojištění, a to o tzv. nezprostředkované pěstouny, popř. další osoby v obdobném postavení ve smyslu...
Vydáno: 01. 06. 2022
I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"). Hlavním důvodem předložení této novely...
Vydáno: 13. 04. 2022
I. Obecná část 1 Zhodnocení platného právního stavu Současná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 1.1 Podpora nízkoemisní...
Vydáno: 06. 04. 2022
I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, (dále jen "zákon o evidenci tržeb") vstoupil v platnost dne 13. dubna 2016. K...
Vydáno: 09. 03. 2022
I. Obecná část 1 Zhodnocení platné právní úpravy Podle stávající zákonné právní úpravy obsažené v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů...
Vydáno: 23. 02. 2022
OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Stávající právní stav je třeba přizpůsobit několika novým evropským předpisům, které souvisí s dokončením projektu Evropské unie (dále jen "EU") s názvem...
Vydáno: 13. 12. 2021
I. Obecná část Návrhem se předkládá novela zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o spotřebních daních"), a zákona č. 235/2004 Sb.,...
Vydáno: 06. 12. 2021
OBECNÁ ČÁST A) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Navrhovaný zákon stanovuje práva a...
Vydáno: 05. 11. 2021
OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen V roce 2014 došlo na...
Vydáno: 23. 06. 2021
Obecná část Návrh zákona se týká výše důchodů a obsahuje opatření v oblasti důchodového pojištění, které spočívá v mimořádném zvýšení důchodů o 300 Kč v rámci pravidelného zvýšení důchodů...
Vydáno: 31. 05. 2021
Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu V souvislosti s postupným rozšiřováním onemocnění COVID-19 v průběhu roku 2020 byla přijata řada mimořádných a krizových opatřená, mimo jiné se jednalo...
Vydáno: 26. 03. 2021
Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu V souvislosti s dalším rozšířením onemocnění COVID-19 na podzim 2020 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 byla přijata mimořádná opatření při epidemii, mimo jiné...
Vydáno: 16. 03. 2021
VARIANTA I 14 volebních krajů OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen...
Vydáno: 14. 03. 2021
I. OBECNÁ ČÁST a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Návrh zákona o elektronizaci...
Vydáno: 15. 02. 2021
Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Nárok na přídavek na dítě má podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nezaopatřené dítě, jestliže...
Vydáno: 21. 12. 2020
V souladu s bodem 3.8 písm. d) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) s ohledem na nouzový stav vyhlášený podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky pro území...
Vydáno: 30. 11. 2020