Dokumenty

A. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Ministerstvo pro místní rozvoj...
Vydáno: 23. 08. 2021
I. OBECNÁ ČÁST a) Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen Platná právní úprava obchodních...
Vydáno: 23. 08. 2021
(tato verze důvodové zprávy zohledňuje změny schválené Poslaneckou sněmovnou a zaslané do Senátu dne 9. května 2017 a zohledňuje prováděcí předpisy k MiFID II publikované v Úředním věstníku EU...
Vydáno: 23. 08. 2021
I. Obecná část A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen, odůvodnění hlavních principů navrhované...
Vydáno: 23. 08. 2021