Spotřební a ekologické daně

Pro plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný Sazba pro kód1) 2711.11 a 2711.21 Sazba pro kód1) 2711.29 a 2705 pro výrobu tepla bez ohledu na způsob...
Vydáno: 01. 01. 2024
Kód1) Předmět daně Sazba daně 2701 černé uhlí, brikety, bulety a podobná pevná paliva vyrobená z černého uhlí 8,50 Kč/1 GJ 2702 hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, též aglomerované hnědé...
Vydáno: 01. 01. 2024
Kód1) Předmět daně Sazba daně 2716 Elektřina 28,30 Kč/1 MWh 1) Jde o kód nomenklatury – viz poznámka k předchozí tabulce. Základem daně je množství elektřiny v MWh. Výše...
Vydáno: 01. 01. 2024
Spotřební daně – přehled Vymezení v zákoně Limit k zajištění pro daňový sklad daň z minerálních olejů § 44 až 65 ZSD max. 1.500.000.000 Kč1) daň z lihu § 66...
Vydáno: 01. 01. 2024
Kód1) Předmět daně Sazba daně 2710 motorové benziny, ostatní benziny a letecké pohonné hmoty benzinového typu pod kódy 2710.122) s obsahem olova do 0,013 g/l včetně 12.840 Kč5)/1.000 l...
Vydáno: 01. 01. 2024
Pro činnost Vratka daně v roce 2018 (Kč / litr) Vratka daně v roce 2019 a 2020 (Kč / litr) Vratka daně od roku 2021 (Kč / litr) Vratka daně...
Vydáno: 01. 01. 2024
Kód1) Předmět daně Sazba daně 2019 Sazba daně od 2020 Sazba daně od 2024 Sazba daně od 2025 2207 líh obsažený ve výrobcích uvedených pod kódem 2207 28.500 Kč/hl etanolu...
Vydáno: 01. 01. 2024
Koho se týká Sazba1) základní sazba pro pivovary, které nejsou malými nezávislými pivovary2) 32,00 Kč malý nezávislý pivovar s roční výrobou nad 150.000 hl do 200.000 hl vč. 28,80...
Vydáno: 01. 01. 2024
Druh vína nebo meziproduktů Sazba šumivá vína, tj. výrobky, které jsou plněny do lahví s hřibovitou zátkou pro šumivé víno, která je upevněná zvláštním úchytným zařízením nebo které při...
Vydáno: 01. 01. 2024
Výrobek Pevná část Procentní část Poznámka Cigarety do 31. 1. 2010 1. 2. 2010 – 31. 12. 2011 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 1. 1. 2013 –...
Vydáno: 01. 01. 2024
období sazba období sazba 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 1.896 Kč/kg 1. 2. 2021 – 31. 12. 2021 2.720 Kč/kg 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016...
Vydáno: 01. 01. 2024
období sazba období sazba 1. 4. 2019 – 31. 12. 2019 2,236 Kč/g 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 2,86 Kč/g 1. 1. 2020 – 31. 1. 2021...
Vydáno: 01. 01. 2024
  • Článek
Příspěvek je zaměřen na shrnutí novinek, které přináší zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (dále jen „konsolidační balíček“), v oblasti aplikace spotřebních daní. Upozorňuje na změny v oblasti daňového zvýhodnění u minerálních olejů a především komentuje mediálně avizované zvýšení sazeb spotřební daně u lihu a tabákových výrobků, a to včetně nových, neharmonizovaných výrobků více či méně souvisejících s tabákovými výrobky.
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možný zvrat výkladu výroby míchaných alkoholických nápojů ve volném daňovém oběhu, tedy mimo prostory daňového skladu. Následující překvapující výklad přineslo Ministerstvo financí ústy Generálního ředitelství cel. Přitom soudy mají v této věci již 15 let jasno.
Vydáno: 25. 10. 2023
Eshop v Česku prodává víno. Pokud si objedná víno soukromá osoba nebo firma z Polska ( malé množství např. 6 lahví, z tohoto eshopu pro svou soukromou spotřebu, zboží mu bude dodáno kurýrní službou. Jaké z této dodávky vína vyplývají povinnosti pro nás jako dodavatele? Musíme hlásit vývoz? Polsko má spotřební daň na víno.
Vydáno: 07. 09. 2023
  • Článek
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2023, čj. 4 Afs 102/2022-41
Vydáno: 30. 08. 2023
  • Článek
V polovině dubna roku 2023 rozhodoval Nejvyšší správní soud o daňovém zvýhodnění u dvou (či více) spolupracujících malých nezávislých pivovarů ve formě aplikace snížené sazby spotřební daně u piva podle § 85 zákona č. 353/2003 Sb. , o spotřebních daních (dále jen „zákon o spotřebních daních “). Jednalo se o právní věc ve vztahu k letům 2017 a 2018. Vzhledem k tomu, že dotčená ustanovení nedoznala do dnešní doby podstatných změn, lze závěry Nejvyššího správního soudu aplikovat i na stávající podnikatelské záměry spolupracujících malých nezávislých pivovarů.
Vydáno: 23. 08. 2023
Senát dnes schválil novelu zákona o spotřebních daních, díky které dojde k návratu sazby spotřební daně z motorové nafty na původní výši 9,95 Kč za litr, a to s účinností od prvního dne měsíce po vyhlášení zákona.
Vydáno: 27. 07. 2023
  • Článek
V dnešní době (počátek června 2023) se hodně hovoří o úsporném, resp. Ozdravném balíčku ve vztahu k dopadu na státní rozpočet. Podle dostupných zdrojů lze očekávat mj. také zrušení 22 daňových výjimek s dopadem úspory, resp. zvýšení příjmové části státního rozpočtu ve výši cca 7,6 mld. Kč. V roce 2024 se předpokládá úspora ve výši 2,3 mld. Kč a v roce 2025 ve výši 5,3 mld. Kč.
Vydáno: 14. 06. 2023