Účtová osnova

Vydáno: 2 minuty čtení

Účtovou osnovu definuje vyhláška č. 500/2002 Sb. a její používání také zákon o účetnictví. Slouží jako podklad pro účetní jednotku k sestavení vlastního účtového rozvrhu, tedy účtů, které v účetnictví bude používat.

Účtová osnova se dělí na třídy (0–9) a ty dále na účtové skupiny.

První číslice účtu je číslo účtové třídy, druhá účtové skupiny. Účetní jednotka si sama určí číslo syntetického účtu (třetí číslice) a analytické členění účtu (většinou další tři číslice účtu).

Následující výklad účtové osnovy obsahuje praktické informace k použití jednotlivých tříd a skupin, včetně názorných příkladů. Výklad pro službu DAUČ zpracoval