Sazby DPH

U nákupu zboží nám jsou fakturovány palety, které dáváme na sklad a následně je fakturujeme se zbožím. Jaká má být správná sazba daně u faktur na vstupu? Když na vstupu máme zboží v 15% DPH a palety, na kterých zboží je, je fakturováno s DPH 21%. Je to správně? nebo palety jsou vedlejší výdaj a mají být ve stejné sazbě jako zboží. Neradi bychom si nárokovali větší DPH, jak můžeme. Naopak na výstupu, když zboží fakturujeme zákazníkovi v sazbě 15%DPH, je dále účtována doprava v sazbě DPH 15% (jako vedlejší výdaj) a jsou zákazníkovi fakturovány palety, které také dáváme v sazbě 15% DPH (jako vedlejší výdaj.) Je to tak správně? Prosím o správný postup, jaká na vstupu i výstupu má být správná sazba daně u palet.
Vydáno: 25. 01. 2023
Stavební firma provádí stavební práce na dokončené nemovitosti. V katastru nemovitostí je tato nemovitost zapsána jako objekt k bydlení. V této nemovitosti se nachází obchod, kanceláře a část slouží jako ubytovna. Majitel nemovitosti (neplátce DPH) prohlásil, že se nejedná o ubytovnu, ale o pronájem bytů. Pronájem bytů představuje víc jak polovinu podlahové plochy. Jakou sazbu DPH má stavební firma uplatnit? Jestliže se bude jednat o 15% DPH má si nechat podepsat od majitele čestné prohlášení, že se jedná o stavbu pro bydlení? Jaký je zásadní rozdíl mezi pronájmem bytů a ubytovnou? Má toto vůbec stavební firma povinnost řešit?
Vydáno: 19. 01. 2023
Společnost s.r.o., plátce DPH, dováží ortopedickou pomůcku z třetí země, kterou v ČR následně prodává. Tato ortopedická pomůcka svým popisem spadá do seznamu zboží pod kódem 90 v příloze 3 Zákona o DPH. Problém je ale v tom, že pomůcka oficiálně není registrovaná jako zdravotnický prostředek dle Zákona o ZP. Uvažuji správně, že v tomto případě není splněna podmínka pro použití snížené sazby 15% DPH a musí se prodávat klasicky se základní sazbou DPH 21 %? Pokud by ortopedická pomůcka byla oficiálně i zdravotní pomůckou, jaká sazba DPH by byla použita v případě, že by zákazníkem byl doktor, který by ji následně prodával ve své ordinaci nebo jiná organizace, která by ji používala pro své pacienty, ale zákazníkem by nebyl konkrétní pacient?
Vydáno: 22. 12. 2022
Společnost staví nový "Rodinný dům se třemi byty" - podlahová plocha činí více než 350 m2. Při výstavbě byla uplatňována DPH v režimu PDP v sazbě 21%. Nyní došlo k souhlasu s provedením změny stavby, kdy se 1 byt rozdělí na byt a nebytový prostor (atelier). Domníváme se správně, že budeme nadále pokračovat v sazbě 21%, i když podlahová plocha bytů bude nižší než 350 m2? Jedná se stále o rodinný dům. Děkuji za odpověď.
Vydáno: 22. 12. 2022
Stavební firma, plátce DPH, v průběhu posledních dvou let vykonávala stavební práce pro zákazníka (výstavba domů pro rodinné bydlení). Fakturace probíhala v režimu DPH – přenesená daňová povinnost, stavební činnost, informativní sazba DPH 15%. Odběratel je rovněž plátce DPH. Jedná se o období pandemie COVID, vysoké inflace, a nedostatku stavebních dělníků. Přes toto všechno dodavatel splnil zakázku v předstihu. Odběratel by chtěl „dát mimořádnou odměnu“, protože chce, aby pro něj stavební firma pracovala i na budoucích zakázkách. Jaká sazba DPH bude na daňovém dokladu za tuto jednorázovou odměnu, jejíž výpočet je stanoven procentem z celkové ceny zakázky? Dle mého názoru se zde použije 21% sazba DPH.
Vydáno: 22. 12. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice DPH ve zdravotnictví - jedná se o specifickou, ale poměrně složitou oblast. Cílem článku je vysvětlit základní principy a pravidla.
Vydáno: 14. 12. 2022
Jsme stavební firma, provedli jsme rekonstrukci BD (sociální bydlení) a nyní máme provést ještě kolem domu zámkovou dlažbu a plot. Jaké DPH budeme prosím uvádět? Jde sice o revers charge, ale potřebujeme DPH uvést do nabídky. Jde o podklady pro výběrové řízení (dotace).
Vydáno: 09. 12. 2022
Společnost s. r. o. vlastní nemovitost, kde pronajímá nebyt.prostory. Budova je vytápěna plynem, na radiátorech jsou odpočt.měřidla. Jedná se mi o to, zda správně přeúčtováváme náklady na spotř.plyn nájemcům. V minulosti jsme toto aktivně řešili, zda můžeme fakturovat tuto položku jako teplo v 10% DPH, ale bylo nám řečeno, že pokud nevlastníme licenci na výrobu tepla, nemůžeme se stavit do pozice výrobce tepla a tudíž nemůžeme prodávat teplo. Přeúčtováváme tedy tuto položku podle odpočtů jako spotřebu plynu/náklady na otop v 21% sazbě DPH. Je tento postup správný ? Nyní jsem totiž narazila na názory, že správně má být 10% sazba, někdo zase tvrdí že to dělá stejně jako my.
Vydáno: 06. 12. 2022
Hotel nabízí službu privátní vířivka pro 2 osoby na dobu 60 minut. Jaká tady bude sazba DPH?
Vydáno: 28. 11. 2022
Dobrý den, poplatek za účast v jezdeckém kroužku - výuka jízdy na koni - lze tuto službu chápat dle zatřídění v CZ CPA - 93 jako službu ve druhé snížené sazbě DPH?
Vydáno: 28. 11. 2022
Jaká je sazba DPH u parkovacího stání a příjezdové cesty k RD? Je tato sazba rozdílná v případě: a) samostatné realizace u hotového RD a  b) realizace jakou součást stavby tohoto RD?
Vydáno: 24. 11. 2022
Budeme pokládat podlahu v ateliéru pro neplátce DPH. Jakou máme dát sazbu DPH? 
Vydáno: 24. 11. 2022
OSVČ – obchod zahradnictví – by chtěla poskytovat dárkové poukazy. Jestliže bude poskytovat jednoúčelový poukaz musí být zde uvedeno o jaké zboží se jedná (např. květiny nebo dárkové zboží)? Nebo postačí když na poukazu bude, že se jedná o zboží v 15% nebo 21% DPH? Již při prodeji poukazu odvedeme DPH a skutečné předání květin nebo dárkového zboží se již nepovažuje za dodání zboží. Jestliže však budeme vydávat jednoúčelové poukazy jsme omezeni vždy sortimentem zboží na které se bude vztahovat (15% květiny nebo 21% DPH ostatní). Lepší by tedy bylo vydávaní víceúčelového poukazu. Při prodeji nevzniká povinnost přiznat daň z přidané hodnoty. Měli bychom tedy do pokladny tržbu uvést s 0%, nebude vstupovat do daňového přiznání k DPH ani do kontrolního hlášení. Bude zdanitelným příjmem v daňové evidenci. Až jednotlivé zboží prodáme na základě tohoto víceúčelového poukazu v příslušných sazbách daně DPH tak dáme tržbu opět do pokladny včetně DPH (bude vstupovat do daňového přiznání k DPH i kontrolního hlášení) a mínusem hodnotu poukazu s 0% DPH? Nebo jakým lepším způsobem lze toto v daňové evidenci ošetřit? Povedeme inventarizaci poukazů. Předpokládáme, že při nevyčerpání poukazu zůstává poukaz zdanitelným příjmem v daňové evidenci a nemá to žádný vliv na daňovou povinnost DPH?
Vydáno: 11. 11. 2022
Společnost vyrábí moduly (stavba ze dřeva cca 8 x 3,5 m). Tento modul je postaven vedle rodinného domu? Může být na tento modul použita snížená sazba DPH?
Vydáno: 10. 11. 2022
V období 2021/11 + 12 byly zálohy energií osvobozeny od DPH. Zaplatila jsem mimořádnou zálohu 28. 12. 2021 a dodavatel energie mi ji odsouhlasil, že přijal v prosinci. Teď mi přišlo vyúčtování a tuto zálohu zaúčtovali ve faktuře až k 29. 4. 2022 s DPH 21 %. Je to pořádku? Určitě nemám nárok na DPH ve výši 0 %? 
Vydáno: 07. 11. 2022
Jsme s. r. o., plátci DPH v ČR, a provozujeme v ČR posilovnu (fitcentrum), kde si chodí zájemci zacvičit. Chceme také připravit silovou soutěž, ve které by soutěžící, rozděleni dle váhových kategorií, porovnali své síly zvedáním činek nad hlavu. Aby si soutěžící mohli vyzkoušet své síly (a mohli tak soutěžit), musí zaplatit startovné. Jakou sazbou DPH musíme zdanit toto startovné? Toto startovné se týká pouze těch, kteří budou soutěžit, pro diváky je vstup na tuto soutěž zdarma. 
Vydáno: 24. 10. 2022
Firma (plátce DPH) pronajímá dlouhodobě parkovací místa. Jak je to s daní z příjmů právnických osob a s daní z přidané hodnoty, pokud dlouhodobě pronajme parkovací místo na stání osobních vozidel občanovi (fyzické osobě), nerezidentovi ČR, rezidentovi Dubaje? Bude DPH ve výši 21 % a jak to bude s daní z příjmů?
Vydáno: 24. 10. 2022
Nechali jsme si udělat zateplení stropních konstrukcí administrativní budovy foukanou izolací Climatizer Plus. Je to zateplení technické zhodnocení, nebo oprava budovy? A bude to s 21% sazbou DPH, nebo jde o přenesenou daňovou povinnost?
Vydáno: 18. 10. 2022
Společnost A (plátce DPH) vlastní pozemek, na kterým vybuduje ZTV (plyn, elektřina, voda, kanalizace apod.) a rozdělí na jednotlivé stavební parcely. Původní záměr byl jednotlivé stavební parcely prodat zájemců pro jejich individuální výstavbu RD. Společnost A však svůj záměr změnila a dohodla se se společností B (neplátce DPH), že umožní této společnosti B provést na vlastní náklady výstavbu rodinných domů. Po výstavbě RD tak bude vlastníkem pozemků (pozemek vždy pod stavbou se samostatným p.č. a pozemek kolem domu jako zahrada) i nadále společnost A a vlastníkem jednotlivých RD budou společnost B. Bude tak oddělené vlastnictví pozemku a stavby. Společnost A bude nabízet domy k prodeji s tím, že kupující bude v jeden okamžik kupovat pozemky (pod stavbou a kolem stavby) od společnosti A a RD od společnosti B. RD bude splňovat parametry sociálního bydlení podle ZDPH. Společnost B bude i v době prodeje RD neplátcem DPH. Otázka zní, jakou sazbu daně uplatní společnost B (plátce DPH) při prodeji pozemků v uvedeném případě (tj. se současným převodem RD)? Z pohledu DPH je jednoznačné, že jde o prodej funkčního celku, nicméně dvěma subjekty. Je zřejmé, že v případě, že by pozemky i RD vlastnila jen jedna společnost, bude dodání celku (tj. RD i pozemků) podléhat sazbě 15% DPH. Je možné princip hlavního a vedlejšího plnění aplikovat i na tuto situaci, nebo společnost A musí zatížit převod pozemků základní sazbou DPH?
Vydáno: 11. 10. 2022
Naše firma provedla servis na zařízení u CZ pobočky. Objednatelem služby je DE. Součástí služby jsou náhradní díly, ubytování, práce servisního technika, přepravní náklady... Má být faktura vystavená s DPH 21% nebo má být vystavena v režimu reverse-charge? V případě, že bude dodáno zboží, které zůstane v ČR - bude DPH 21%? Jak to bude v případě, že součástí služby nebude ubytování?
Vydáno: 10. 10. 2022