Sazby DPH

Zákazník si u nás objednal výrobu vestavné skříně, včetně zabudování trezoru do skříně. Trezor jsme tudíž koupili a zabudovali do skříně. Jaká sazba DPH se má použít u trezoru? Lze fakturovat celkovou zakázku s 15% DPH - výroba a montáž vestavné skříně, včetně zabudovaného trezoru, nebo se musí trezor samostatně vyfakturovat s 21% DPH? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Jaká sazba DPH se použije u pořízení zvířat z EU? Zvířata jsou na prodej (chameleon, hlodavci, husy). Je rozdílná sazba, např. když je prodej zvířete jako mazlíčka, nebo prodej zvířete ke konzumaci?
Vydáno: 16. 06. 2022
Občan si objednal u stavební firmy montáž stropních nosníků. Firma mu tuto stavební práci vyfakturovala s 21 % DPH, ale dle zákona o DPH má občan nárok na sníženou sazbu daně ve výši 15 %, neboť se jednalo o stavební práce na rodinném domě - stavba nového rodinného domu, který splňuje podmínky sociálního bydlení. Firma však fakturu nechce předělat a tvrdí, že to není v její kompetenci a že s 21 % je to v pořádku, ale žádné jiné vysvětlení neposkytla, proč je to s 21 % a nikoliv s 15 %. Občan dodal firmě čestné prohlášení, že se jedná o výstavbu rodinného domu, který splňuje zákonnou podmínku. 1) Měl by případně občan ještě něco dalšího firmě občan doložit - dle zákona (nic jsem v zákoně nenašli)? Rozdíl na DPH mezi 21 % a 15 % dělá 60 000 Kč. 2) Je možné se někam s tímto problémem obrátit? Nějakou inspekci či finanční úřad či někam jinam, kdo by „rozhodl“, že má pravdu občan či firma? 3) Pokud firma vystavila původní fakturu s 21 % a občan jí tedy „pod donucením“ zaplatí a následně by se firma rozhodla na tyto stavební práce uplatnit 15 % – jak bude firma a občan postupovat? Firma vystaví opravný daňový doklad s vyčíslením původního základu daně a daně s minusem a uveden nový základ daně a daň s 15 % s plusem? 4) Rozdíl pak občanovi vrátí či jak se přesně postupuje dle zákona o DPH? 
Vydáno: 14. 06. 2022
  • Článek
V následujícím článku jsou nejprve vymezeny podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně bez nároku na odpočet daně u dodání zdravotního zboží. V další části textu je vysvětleno, kdy je dodání zdravotnických prostředků zdanitelným plněním a zejména, za jakých podmínek se při jejich dodání podle aktuálně platného znění zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH “), uplatní první snížená sazba daně. Vysvětleno je také, ve kterých případech je možno chápat poskytnutí zdravotnických prostředků jako doplňkové plnění k poskytnutí zdravotní služby, která je osvobozena od daně bez nároku na odpočet daně. V závěru článku je shrnuto, kdy bylo nebo je možno využít prominutí daně při dodání zdravotnických prostředků v souvislosti s COVID-19.
Vydáno: 02. 06. 2022
S. r. o., plátce DPH, poskytuje restaurační a ubytovací služby. Jaká bude, prosím, použita sazba DPH, v případě, že si host objedná v restauraci alkoholické pivo v láhvi, které rovněž v restauraci zkonzumuje? 
Vydáno: 29. 04. 2022
Fyzická osoba, plátce DPH, pořádá letní soustředění pro děti. V ceně je ubytování, strava. Jaká sazba DPH bude uplatněna?
Vydáno: 25. 04. 2022
Společnost prodává nemovitost s pozemkem, které má ve svém vlastnictví od roku 1986. Jedná se o budovu převážně s výrobním charakterem. V roce 2012 proběhla v třípodlažní budově rekonstrukce jednoho patra, které bylo předěláno z výrobních prostor na kancelářské prostory. Od roku 2012 na budově již neproběhly žádné rozsáhlejší rekonstrukce. Budoucí investor má záměr budovu zbourat a postavit na pozemku nový objekt pro svou podnikatelskou činnost. Nebude se jednat o výrobní činnost, měl by zde být obchod. Ještě před provedením vkladu nového majitele do katastru nemovitostí současný majitel (po dohodě s investorem) zažádal o povolení k demolici budovy. Povolení do doby provedení vkladu do katastru nemovitostí nebylo provedeno. Bude tento prodej osvobozen od DPH dle § 56 nebo bude muset prodávající odvést DPH? Případně může se u tohoto prodeje uplatnit režim přenesené daňové povinnosti DPH pro investora? 
Vydáno: 12. 04. 2022
Firma upořádala v naší restauraci večírek a byla jí účtována konzumace jak s 10% (jídlo), tak s 21% sazbou DPH (alkohol). Dále chce naúčtovat služby navíc - samostatnou obsluhu - jaké sazbě DPH bude podléhat?
Vydáno: 11. 04. 2022
U zákazníka, který provádí rekonstrukci RD, který má plochu nad 350m2, dodáváme vestavný nábytek. Jakou sazbu DPH máme fakturovat u dodání vestavného nábytku, včetně dopravy a montáže do tohoto rodinného domu, který má rozměry více než 350m2?   
Vydáno: 04. 04. 2022
Dobrý den, s jakými sazbami DPH vyúčtovat dodávky elektrické energie vzhledem k zaplaceným zálohám, kdy máme stejné základy daně (tj. spotřeba=záloha) 1. příklad: vyúčtování el. energie v 02/2022, proti tomu zúčtovaná záloha ve stejné výši s pohledu ZD, která byla zaplacena v režimu prominutí (0% DPH, zaplaceno v období 12/2021)? Uvedu na konkrétních číslech: Spotřeba el.energie 1.000 Kč bez DPH (vyúčtovávám v období, kdy už je sazba DPH 21%, tj. v 02/2022), proti tomu zúčtovaná záloha 1.000 bez DPH (zaplacena v 12/2021 - tudíž DPH prominuto) - výsledek porovnání základů daně je 0 Kč bez DPH, takže spotřeba 1.000 Kč bude mít DPH 21% nebo 0% a jakou sazbou DPH budu zúčtovávat zálohu a jak toto celé uvedu do daňového přiznání? 2. příklad: záloha zaplacena v 10/2021 - tudíž zdaněna sazbou 21% (částka 1000 Kč bez DPH, DPH 210 Kč), záloha je zúčtována v období 12/2021 (=DUZP v období prominutí DPH), spotřeba v tomto období 1000 bez DPH, sazba DPH 0% nebo 21% a zúčtování zálohy 1000, bez DPH v 0%?
Vydáno: 23. 03. 2022
Prosím o komentář k ustanovení Zákona o DPH konkrétně k Příloze č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., kde je dle CZ-CPA uvedeno, že služby autorů atd. podléhají snížené sazbě DPH. Lze tedy do snížené sazby DPH začlenit i výrobu sochy jako díla autorem neposkytne-li jako plnění k této soše autorská práva?
Vydáno: 16. 03. 2022
Naše firma s. r. o. dodává zasklení lodžií. Konečnému zákazníkovi vystavujeme fakturu my a to s 15% DPH při fyzické osobě a v režimu PDP, pokud je odběratel s. r. o. Na montáž si najímáme montážní firmy, které nám následně účtují práci v režimu PDP. Jakou sazbu použít při oddanění takto přijatých faktur – 15% nebo 21%?
Vydáno: 07. 03. 2022
Firma s. r. o. vlastní objekt a pronajímá prostory nájemníkům - firmám, plátcům, kteří s ním topí. Pro nájemníky je zřízeno odběrné místo s plynoměrem a nájemníci mají každý svůj podružný plynoměr. Vlastník objektu hradí ČEZU spotřebu plynu za odběrné místo a nájemníkům provádí vyúčtování podle jejich odběru na plynoměru. Plyn odebírá od ČEZU s 21% DPH. Přeúčtovávám nájemníkům s 10% DPH nebo 21% DPH?  
Vydáno: 16. 02. 2022
Za 11 a 12/2021 je u elektřiny a plynu osvobozeno od DPH. Není nám jasné, jak naložit s DPH při přefakturaci nájemcům za této situace: S.r.o. - plátce DPH, má v obchodním majetku nemovitost, jejíž prostory pronajímá. Plyn a elektřinu přeúčtovává nájemcům 1x ročně tak, že přijaté vyúčtovací faktury od dodavatelů rozpočítá určeným klíčem na jednotlivé nájemce. Zálohy na energie nevybírá. Fakturu za plyn a elektřinu za období 11/2020 - 10/2021 obdržel od dodavatelů v 11/2021. Propočet provedl v prosinci a s DUZP v 12/2021 vystaví nájemcům fakturu za spotřebu plynu a elektřiny. 1) Jak má na faktuře za 11/2020 - 10/2021 vyčíslit DPH? Bude od ní celé plnění osvobozeno? 2) Po propočtu spotřeby energií bude v 12/2022 vystavovat fakturu s DUZP 12/2022 za 11/2021 - 10/2022 s tím, že opět po celý rok nebude vybírat zálohy. Jak má na faktuře za 11/2021 - 10/2022 vyčíslit DPH? Bude nějaké plnění z ní od DPH osvobozeno?
Vydáno: 31. 01. 2022
Vyrábíme peletky jako palivo, fakturujeme s 15% DPH, na druhé straně nakupujeme piliny a štěpku, z kterých tyto peletky vyrábíme, v jaké sazbě DPH by měl být nákup pilin a štěpky
Vydáno: 31. 01. 2022
Jak vyčíslit základ daně při dovozu zboží z Číny? Na faktuře do dodavatele je uvedena dodací podmínka DDP by train za USD 1,037. Bohužel nám neumí/nechce dodat žádné jiné doklady k dopravě či proclení. 
Vydáno: 18. 01. 2022
  • Článek
Správné nastavení sazby daně je v rámci ekonomické činnosti plátců stěžejní, protože buď se jednou nastavená sazba používá dlouhodobě, nebo u jednorázových činností může jít o hodně peněz. To je případ nemovitostí a stavebnictví obecně, a proto se správnému určení jejich sazby věnuje většina tohoto článku.
Vydáno: 18. 01. 2022
Na měsíce listopad a prosinec 2021 bylo prominuto DPH z energií. Jak se ovšem zachovat z pohledu zákazníka - odběratele energií (plátce DPH) při nároku na odpočet DPH, když platební kalendář jakožto daňový doklad od dodavatelů energií nebyl upraven a záloha byla uhrazena (případně dodavatelem energií stržena inkasem) v částce rovnající se výši zálohy s DPH. Mám si tedy svévolně bez úpravy platebního kalendáře zálohy za 11/21 a 12/21 upravit do režimu 0 % DPH?
Vydáno: 16. 12. 2021
  • Článek
Dotaz Plátce A vlastní areál, ve kterém se jezdí na motokárách (závodní dráha). Areál dlouhodobě pronajímá (s DPH) jinému plátci B, který areál provozuje. Plátce B (provozovatel) pak poskytuje areál jiným osobám (právnickým i fyzickým) k různým sportovním a jiným činnostem. Prosím o vyhodnocení, jaká sazba by se měla u jednotlivých služeb aplikovat a proč, jsou na to totiž v praxi různé názory. Pojmem „fakturace“ je myšlen zjednodušený daňový doklad (do 10 000 Kč včetně) pro jednu osobu nebo faktura nějaké právnické osobě. Doposud uplatňujeme (jako provozovatel) u všech činností základní sazbu daně (21 %), ale byli jsme upozorněni, že by se měla uplatňovat druhá snížená sazba daně (10 %) s odkazem na přílohu č. 2a zákona o DPH od 1. 7. 2020, CZ-CPA 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11. Poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží. Činnosti: a) Pronájem motokárové dráhy krátkodobý do 48 hodin/celý okruh, ale bez poskytnutí našich motokár. b) Fakturujeme podnájem části areálu krátkodobý do 48 hodin. c) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami bez instruktora. d) Celodenní trénink na naší motokárové dráze s našimi motokárami s instruktorem. e) Fakturujeme účast závodníků na námi pořádaných závodech (provozovatel uspořádá závod a jednotliví závodníci nebo právnická osoba, kteří se přihlásí, platí za účast na závodě „startovné“). f) Fakturujeme jednotlivé jízdy na našich motokárách pod vedením našich instruktorů. g) Fakturujeme pronájem půjčovny včetně motokár bez našich instruktorů. Pronájmem půjčovny je myšleno pronájem motokárové dráhy včetně terminálu, který sleduje rychlost motokár a počet kol a vyhodnocuje pořadí závodníků, závodníci jezdí na našich motokárách, které jsou ve vlastnictví provozovatele.
Vydáno: 10. 12. 2021
  • Článek
Společnost s r. o., plátce DPH se živnostenským oprávněním „Přípravné a dokončovací stavební práce“, nakoupí materiál na opravu rodinného domu neplátce DPH – např. za 50 000 Kč bez DPH (DPH si nárokuje 21 %). Na faktuře pro odběratele uvádí: Náklady na materiál 50 000 Kč + 15 % DPH a pomocné stavební práce 2 200 Kč + 15 % DPH. Opravu samotnou provádí někdo jiný se živnostenským listem na zednické, popř. tesařské práce. Může s. r. o. takto fakturovat se sazbou 15 %, když má živnostenský list jen na „Přípravné a dokončovací stavební práce“? A když takový postup uplatní u odběratele plátce DPH, ne u rodinného domu, lze dle Klasifikace produkce uplatnit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 ZDPH ?
Vydáno: 22. 09. 2021
+ Zobrazit dalších 20