KOOV

Cílem příspěvku je sjednotit výklad pojmu "výroba" ve smyslu § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen "zákon o spotřebních daních") ve...
Vydáno: 04. 03. 2024
Poděkování za připomínky k textu patří JUDr. Vlastimilu Piherovi, advokátovi v Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Cílem tohoto příspěvku je sjednotit přístup k určování daňové rezidence trustů a...
Vydáno: 28. 11. 2023
1. Úvod Při nahrazení Pokynu GFŘ D - 22 Pokynem GFŘ D - 59 došlo m.j. v komentáři k § 6 odst. 7 písm. c) a e) ZDP k...
Vydáno: 28. 11. 2023
1 Popis problému Tento příspěvek se zabývá problematikou daňových opravných položek podle § 5a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších...
Vydáno: 28. 11. 2023
1. Výklad pojmů a zkratek Činit podání elektronicky - činit podání pouze elektronicky podle § 72 odst. 2 písm. c) DŘ, a to datovou zprávou odeslanou způsobem uvedeným v...
Vydáno: 02. 10. 2023
Cílem příspěvku je sjednotit výklad pojmu "výroba" ve smyslu § 3 odst. 1 písm. r) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních (dále jen "zákon o spotřebních daních") ve...
Vydáno: 02. 10. 2023
1. Úvod V souvislosti s "prodloužením" prekluzivní lhůty dle § 38r odst. 2 ZDP se objevila otázka, zda tuto prodlouženou lhůtu může "zkrátit" skutečnost, že nastala podstatná změna dle...
Vydáno: 02. 10. 2023
Cílem příspěvku je vyjasnit výklad nejednoznačných ustanovení zákona č. 284/2021 Sb., který mění zákon o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Účinnost dotčených ustanovení nastane k datu 1....
Vydáno: 04. 07. 2023
1. Výklad pojmů a zkratek DŘ - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném k 1. 1. 2023 DS - daňový subjekt FS - Finanční správa České...
Vydáno: 04. 07. 2023
1. Úvod Pokyn GFŘ D-59 uvádí příklady vztahů, na základě nichž je možné odepisovat technické zhodnocení dle § 28 odst. 7 ZDP. V pokynu je jako příklad uvedena podnájemní...
Vydáno: 04. 07. 2023
1. Úvod V souvislosti s opětovně rostoucím zájmem poplatníků o tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku podle § 7 zákona č. 593/1992 o rezervách pro zjištění základu daně z...
Vydáno: 04. 07. 2023
1. Účel příspěvku Poplatníky daně z příjmů právnických osob lze rozdělit na poplatníky, kteří byli založeni za účelem dosahování zisku (převážně obchodní společnosti) a poplatníky, kteří nebyli založeni za...
Vydáno: 16. 03. 2023
Cílem příspěvku je sjednotit podmínky uplatnění osvobození dle § 71 písm. e) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění účinném od 13. 2. 2023 (dále jen "zákon...
Vydáno: 16. 03. 2023
Tento příspěvek se zabývá pouze virtuálními aktivy, o kterých se fyzická osoba rozhodne, že jsou součástí obchodního majetku, popř. se stanou součástí obchodního majetku tím, že je fyzická osoba,...
Vydáno: 01. 12. 2022
V tomto příspěvku řešíme některé otázky, které vyvstávají v souvislosti s poskytováním ubytování zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na Ukrajině ve zdaňovacím období roku 2022, kdy tento...
Vydáno: 01. 12. 2022
V tomto příspěvku řešíme některé otázky, které se primárně týkají daňových konsekvencí souvisejících s pomocí Ukrajině v souvislosti s agresí Ruské federace. Nicméně některé z těchto otázek mohou být...
Vydáno: 16. 09. 2022
Právní stav Dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen jako "zákon o DPH") se použije pro zdanitelná plnění základní sazba ve výši...
Vydáno: 23. 06. 2022
1. Předmět příspěvku Předmětem příspěvku je posouzení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na zajištění stravování zaměstnanců při výkonu práce při pracovní cestě a při cestě mimo pravidelné pracoviště, a to...
Vydáno: 23. 06. 2022
1. Účel příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany poskytovatele či zákazníka při předčasném...
Vydáno: 20. 05. 2022
Použité zkratky: SDEU - Soudní dvůr Evropské unie ZDPH - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní Směrnice o DPH - Směrnice Rady 2006/112/ES...
Vydáno: 20. 05. 2022