KOOV

1. Účel příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany poskytovatele či zákazníka při předčasném...
Vydáno: 20. 05. 2022
Použité zkratky: SDEU - Soudní dvůr Evropské unie ZDPH - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní Směrnice o DPH - Směrnice Rady 2006/112/ES...
Vydáno: 20. 05. 2022
Tento příspěvek si klade za cíl vyjasnit dopady formy ochrany nemovitosti dle Památkového zákona, zejména situace vymazání kódu způsobu ochrany nemovitosti "18" (nemovitá kulturní památka) a jeho nahrazením jiným...
Vydáno: 20. 05. 2022
Použité zkratky: SDEU - Soudní dvůr Evropské unie ZDPH - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní Směrnice o DPH - Směrnice Rady 2006/112/ES...
Vydáno: 23. 03. 2022
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění uplatnění DPH obcemi při poskytování služeb autorizovaným obalovým společnostem (dále jen „AOS“) a provozovatelům kolektivních systémů, a to v návaznosti na jejich status jako...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Úvod - popis problému Zákonem č. 286/2021 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2022 ke změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Jednou...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem 1.1. Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení přístupu k posuzování srovnatelnosti zahraničních trustů a zahraničních trustových...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „podílů“) a...
Vydáno: 26. 01. 2022
1. Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění způsobu uplatnění DPH u stavebních platů, které jsou placeny stavebníkem vlastníkovi nemovitosti jako úplata za zřízení práva stavby. Tento příspěvek neřeší...
Vydáno: 24. 11. 2021
Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvek na toto téma (Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena...
Vydáno: 24. 11. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".1) Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 24. 11. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".3 Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 01. 10. 2021
1 Cíl příspěvku Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela"), upravil § 56a...
Vydáno: 01. 10. 2021
Se zavedením nové koncepce paušálního režimu a dani rovné paušální dani (dále jen „zdanění paušální daní") od zdaňovacího období roku 2021 zavádí zákon o daních z příjmů (dále jen...
Vydáno: 01. 10. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je odstranění nejasných oblastí vzniklých na základě uzavření příspěvku č. 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a...
Vydáno: 22. 06. 2021
1 Cíl příspěvku Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“), upravil § 56a...
Vydáno: 01. 06. 2021
Popis problému: Novelou 609/2020 Sb. byl ze zákona o daních z příjmů odstraněno speciální ošetření odpisů nehmotného majetku (§ 32a) a u majetku pořízeného po účinnosti novely zákona budou...
Vydáno: 01. 06. 2021
6 Cíl příspěvku Tento příspěvek se zabývá problematikou nejednoznačné aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů v kontextu vypořádání společného jmění manželů. Cílem příspěvku je odstranění pochybností,...
Vydáno: 01. 06. 2021
Vymezení sporné otázky Předmětem tohoto příspěvku je vyjasnění otázky, zda a případně za jakých podmínek lze zahájit odpisování nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním části...
Vydáno: 01. 06. 2021
Cílem příspěvku je pokusit se jednoznačně definovat způsoby možné výroby minerálních olejů tak, jak je předvídá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen „zákon...
Vydáno: 01. 06. 2021
+ Zobrazit dalších 20