KOOV

1. Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění způsobu uplatnění DPH u stavebních platů, které jsou placeny stavebníkem vlastníkovi nemovitosti jako úplata za zřízení práva stavby. Tento příspěvek neřeší...
Vydáno: 31. 12. 2021
Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvek na toto téma (Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena...
Vydáno: 31. 12. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".1) Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 31. 12. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".3 Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 19. 11. 2021
1 Cíl příspěvku Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela"), upravil § 56a...
Vydáno: 19. 11. 2021
Se zavedením nové koncepce paušálního režimu a dani rovné paušální dani (dále jen „zdanění paušální daní") od zdaňovacího období roku 2021 zavádí zákon o daních z příjmů (dále jen...
Vydáno: 19. 11. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „podílů") a...
Vydáno: 19. 11. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je odstranění nejasných oblastí vzniklých na základě uzavření příspěvku č. 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a...
Vydáno: 22. 08. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen "podílů") a...
Vydáno: 22. 08. 2021
1 Cíl příspěvku Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela“), upravil § 56a...
Vydáno: 22. 08. 2021
Popis problému: Novelou 609/2020 Sb. byl ze zákona o daních z příjmů odstraněno speciální ošetření odpisů nehmotného majetku (§ 32a) a u majetku pořízeného po účinnosti novely zákona budou...
Vydáno: 22. 08. 2021
6 Cíl příspěvku Tento příspěvek se zabývá problematikou nejednoznačné aplikace časového testu pro osvobození příjmů z prodeje podílů v kontextu vypořádání společného jmění manželů. Cílem příspěvku je odstranění pochybností,...
Vydáno: 22. 08. 2021
Vymezení sporné otázky Předmětem tohoto příspěvku je vyjasnění otázky, zda a případně za jakých podmínek lze zahájit odpisování nově pořizované budovy, pokud je vydán kolaudační souhlas s užíváním části...
Vydáno: 22. 08. 2021
Cílem příspěvku je pokusit se jednoznačně definovat způsoby možné výroby minerálních olejů tak, jak je předvídá zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních v platném znění (dále jen „zákon...
Vydáno: 22. 08. 2021
4 Cíl příspěvku a popis problému Dle § 83 odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“) platí, že „daň...
Vydáno: 22. 08. 2021
1 Cíl příspěvku S ohledem na rozhodnutí ministryně financí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, zveřejněné ve Finančním zpravodaji 8/2021 (dále jen „Rozhodnutí“), je cílem...
Vydáno: 22. 08. 2021
1 Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnit přístup ve věci daňového posouzení nákladů vynaložených v souvislosti s kybernetickými podvody. Použité zkratky - ZDP - zákon č. 586/1992 Sb.,...
Vydáno: 22. 08. 2021
1. Úvod V rámci novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) - zákona č. 299/2020 Sb. („Novela“) došlo k zavedení nové možnosti zpětného uplatnění daňové ztráty....
Vydáno: 22. 08. 2021
Tento příspěvek do jisté míry navazuje na Koordinační výbor č. 415/18.12.13 z 18. 12. 2013 „Výklad některých ..ustanovení ..s ohledem na daňový režim svěřenských fondů“ (dále jen „KOOV č....
Vydáno: 22. 08. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je sjednocení výkladu a odstranění pochybností, které se začínají objevovat mezi odbornou veřejností v souvislosti s novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z...
Vydáno: 22. 08. 2021
+ Zobrazit dalších 20