KOOV

Tento příspěvek se zabývá pouze virtuálními aktivy, o kterých se fyzická osoba rozhodne, že jsou součástí obchodního majetku, popř. se stanou součástí obchodního majetku tím, že je fyzická osoba,...
Vydáno: 01. 12. 2022
V tomto příspěvku řešíme některé otázky, které vyvstávají v souvislosti s poskytováním ubytování zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na Ukrajině ve zdaňovacím období roku 2022, kdy tento...
Vydáno: 01. 12. 2022
V tomto příspěvku řešíme některé otázky, které se primárně týkají daňových konsekvencí souvisejících s pomocí Ukrajině v souvislosti s agresí Ruské federace. Nicméně některé z těchto otázek mohou být...
Vydáno: 16. 09. 2022
Právní stav Dle § 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen jako "zákon o DPH") se použije pro zdanitelná plnění základní sazba ve výši...
Vydáno: 23. 06. 2022
1. Předmět příspěvku Předmětem příspěvku je posouzení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele na zajištění stravování zaměstnanců při výkonu práce při pracovní cestě a při cestě mimo pravidelné pracoviště, a to...
Vydáno: 23. 06. 2022
1. Účel příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně kompenzace ze strany poskytovatele či zákazníka při předčasném...
Vydáno: 20. 05. 2022
Použité zkratky: SDEU - Soudní dvůr Evropské unie ZDPH - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní Směrnice o DPH - Směrnice Rady 2006/112/ES...
Vydáno: 20. 05. 2022
Tento příspěvek si klade za cíl vyjasnit dopady formy ochrany nemovitosti dle Památkového zákona, zejména situace vymazání kódu způsobu ochrany nemovitosti "18" (nemovitá kulturní památka) a jeho nahrazením jiným...
Vydáno: 20. 05. 2022
Použité zkratky: SDEU - Soudní dvůr Evropské unie ZDPH - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní Směrnice o DPH - Směrnice Rady 2006/112/ES...
Vydáno: 23. 03. 2022
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění uplatnění DPH obcemi při poskytování služeb autorizovaným obalovým společnostem (dále jen „AOS“) a provozovatelům kolektivních systémů, a to v návaznosti na jejich status jako...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Úvod - popis problému Zákonem č. 286/2021 Sb. dochází s účinností od 1. ledna 2022 ke změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Jednou...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Srovnatelnost zahraničních trustů a trustových struktur se svěřenským fondem 1.1. Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení přístupu k posuzování srovnatelnosti zahraničních trustů a zahraničních trustových...
Vydáno: 23. 03. 2022
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je stanovení daňové vstupní ceny u majetku a jiných majetkových složek a dále nabývací ceny cenných papírů a obchodních podílů (dále jen „podílů“) a...
Vydáno: 26. 01. 2022
1. Cíl příspěvku Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění způsobu uplatnění DPH u stavebních platů, které jsou placeny stavebníkem vlastníkovi nemovitosti jako úplata za zřízení práva stavby. Tento příspěvek neřeší...
Vydáno: 24. 11. 2021
Tento příspěvek navazuje na předchozí příspěvek na toto téma (Ing. Jan Kotala, Mgr. Zenon Folwarczny, LL.M., Ing. Bc. Jiří Nesrovnal, 573/24.03.21 Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku, nabývací cena...
Vydáno: 24. 11. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".1) Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 24. 11. 2021
1. Účel příspěvku Tento příspěvek volně navazuje na předcházející příspěvky týkající se problematiky tzv. „nepřímých bonusů".3 Jeho účelem je především sjednocení výkladu evropské judikatury ve vztahu k tuzemské praxi...
Vydáno: 01. 10. 2021
1 Cíl příspěvku Zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Novela"), upravil § 56a...
Vydáno: 01. 10. 2021
Se zavedením nové koncepce paušálního režimu a dani rovné paušální dani (dále jen „zdanění paušální daní") od zdaňovacího období roku 2021 zavádí zákon o daních z příjmů (dále jen...
Vydáno: 01. 10. 2021
1. Cíl příspěvku Cílem příspěvku je odstranění nejasných oblastí vzniklých na základě uzavření příspěvku č. 570/27.01.21 Uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou a...
Vydáno: 22. 06. 2021