Účtování nákladů, výnosů

Společnost s r. o. měla dne 12. 12. 2023 pojistnou událost na autě (totální škoda). Dne 6. 1. 2024 společnost s r. o. obdržela informaci o vyřízení pojistné událost s datem vzniku pojistné události 12. 12. 2023. Půjde výnos (pojistné plnění od pojišťovny) do roku 2023, nebo až ke dni vyjádření o vyřízení pojistné události v roce 2024?
Vydáno: 27. 02. 2024
Firma s. r. o. má takovou praxi, že při návštěvách a jednáních dává stávajícím zákazníkům ale i těm potencionálním různé drobné dárky. Převážně čokolády, cukrovinky, a nejdražší položkou jsou asi řezané květiny. Minulá účetní firma dávala všechny tyto výdaje bez omezení nedaňově na účet 513. Je to takto v pořádku i pro rok 2024 nebo to může mít nějaká úskalí či limitace?
Vydáno: 28. 01. 2024
Banka společnosti strhla úrok za nepovolený debet na bankovním účtu - účtování 562, 568 nebo 544?
Vydáno: 26. 01. 2024
s.r.o. v roce 2023 zaplatila vstupenky na různé kulturní a sportovní akce jako dárek pro obchodní partnery. Tyto akce se ale uskuteční až v roce 2024. Jak účtovat o platbě? Jako zálohu nebo časové rozlišení-náklad příštího období (ačkoli se tedy bude jednat ve všech případech o nedaňové položky-dary pro obchodní partnery)? Jako doklad pro zúčtování v roce 2024 bude již jen vstupenka, která bude předána obchodním partnerům.
Vydáno: 26. 01. 2024
Společnost s r. o. vložila peníze z firemního účtu na na roční termínovaný vklad. Jak bude probíhat účtování o výnosu z tohoto termínovaného vkladu? Dle smlouvy by měla srážkovou daň srazit už banka. Je to možné? Jak budu účtovat, abych úrok znova nezdanila dani z příjmu právnických osob?
Vydáno: 16. 01. 2024
Právní služby (poradenství + nové vzory smluvní dokumentace) k dohodám o provedení práce pro rok 2024 poskytnuty v prosinci 2023. Jedná se o náklad roku 2023 nebo 2024? 
Vydáno: 10. 01. 2024
Mikro účetní jednotka skončila za rok 2022 ve ztrátě 45.000 Kč. Účetní jednotka má ve svých vnitřních účetních předpisech uvedeno, že částky do 2500 Kč se nemusí časově rozlišovat, ale přesto celé roky poplatky za webhosting vždy časově rozlišovala. V roce 2022 se tak nestalo. Celá částka 1200 Kč byla naúčtována do nákladů roku 2022 (700 Kč připadá na rok 2022 a 500 Kč na rok 2023). Máme přistoupit k opravě daňového přiznání za rok 2022, tzn. podat dodatečné daňové přiznání a snížit ztrátu o 500 Kč, nebo to není nutné řešit, přestože nebude zachována kontinuita účtování webhostingu?
Vydáno: 29. 12. 2023
Chci se zeptat na Multisport. V příloze faktura za multisport, dočetla jsem se, že se jedná o nedaňový náklad. Je to tak? Musím fakturu účtovat na nedaňový účet, třeba 547? Prosím o radu, na jaký účet je správné účtovat karty multisport pro zaměstnance. 
Vydáno: 29. 12. 2023
Společnost vlastní nemovitost s nebytovými prostory, které pronajímá k podnikatelských účelům. V rámci této nemovitosti přeúčtovává na své zákazníky (nájemníky) spotřebu energií vč. vody a služby týkajících se nájemních prostor. Tyto energie a služby nakupuje od svých dodavatelů a podle stavu měřidel je rozpočítává svým zákazníkům. Jak účtovat: náklady na energie různého typu (teplo, chlad, VZT, voda, služby): 502 (energie), 518 (služby) a přeúčtovávat na účet 602? Je přeúčtování energií součástí obratu společnosti nebo spíše účtovat 502 či 518 na DAL?
Vydáno: 18. 12. 2023
Společnost si nechala zhotovit 3 ks reklamních banerů, které jsou zavěšeny na budově. Účtování drobný majetek (501) x 518 (náklady na reklamu)?
Vydáno: 30. 11. 2023
Společnost (plátce DPH) přijala fakturu za opravu svého majetku, nemá nárok na DPH, účtovat o DPH jako součást účtu 511 nebo 548?
Vydáno: 30. 11. 2023
Mateřská společnost sjednala pojistnou smlouvu na pojištění manažerů (tj. všech vedoucích osob mateřské společnosti vč. statutárů, jednatelů i jejich dceřiných společností) kryjící škody v rámci jejich práce a zodpovědnosti ke společnosti, kterou vedou (řídí). Je toto pojištění nákladem mateřské společnosti nebo se musí určitým podílem rozdělit i mezi dceřiné společnosti a pokud ano, jak to rozdělit?
Vydáno: 29. 11. 2023
Firma s. r. o měla v majetku auta, které 31. 8. 2023 prodala. Na všechny auta byla uzavřena zákonná a havarijní pojistka. Přepis aut na nového majitele proběhl až na záčátku října 2023 a pojištění prodaných aut bylo zrušeno k 27. 10. 2023. Je pojištění aut od 1. 9. 2023 až do ukončení pojistek daňovým nákladem, nebo se jedná o nedaňový náklad?
Vydáno: 24. 11. 2023
Firma koupila auto v hodnotě cca 2,5 miliony Kč bez DPH, zařadila auto do DHM. Po 1. 1. 2024 firma může uplatnit daňové odpisy u vozidla kategorie M1 v hodnotě do 2 miliony Kč. Platí novela pro vozidla, která byla pořízena v roce 2023? 
Vydáno: 20. 11. 2023
Společnost s r. o. zabývající se se prodejem stavebního materiálu-zboží připravilo marketingovou akci - soutěž, kdy v pravidlech soutěže je uvedeno, že za určitý objem nakoupeného (a uhrazeného) zboží v určeném období budou soutěžící sbírat body, které pak mohou směnit za věcné odměny (nářadí, koloběžka, herní konzole...) dle počtu nasbíraných bodů. 1. Daň z příjmu - půjde na straně pořadatele v okamžiku nákupu odměny o daňově uznatelné náklady dle § 24 odst. 1 zákona o dani z příjmu? 2. DPH - zde u nákupu odměn nebude možný odpočet daně s ohledem na § 13 odst. 4 písm. a), nebo lze uplatnit odpočet, pokud jde o marketingovou akci a tedy vlastně podporu prodeje = ekonomické činnosti? 3. Srážková daň - daň z příjmu - je potřeba z odměn z marketingové soutěže, pokud je příjemce fyzická osoba, provést srážku u odměn nad 10 000 Kč? 4. Stačí o předaných cenách zhotovit protokol o předání s uvedením hodnoty odměny nebo je vhodnější odměnu zahrnout do faktury např. za 1 Kč?
Vydáno: 26. 10. 2023
Společnost v současné době dokončuje 2 domy, které budou v katastru zaneseny jako nové nebytové jednotky dle dokumentace „prohlášení vlastníka“. Je tato dokumentace zpracovaná právníkem součástí nákladů pořízení těchto nebytových jednotek nebo jde o jednorázový náklad společnosti?
Vydáno: 27. 09. 2023
Dopravce nám vyfakturoval marný nájezd z důvodů problémů při vyzvednutí naší zásilky, nestihl přepravce vyzvednout jinou zásilku. Vystavil tedy fakturu za marný nájezd. Faktura má 0% sazbu DPH. Předpokládám, že je tomu tak z důvodu náhrady škody, kterou jsme mu naší zásilkou způsobili. Jedná se pro firmu o daňově účinný náklad?
Vydáno: 25. 09. 2023
  • Článek
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 7 odst. 6 používá pojem „vzájemném zúčtování“, nicméně v účtárnách častěji zaslechneme pojem „kompenzace“, zejména ve spojení se zákazem kompenzace. Z důvodu „vžitého odborného slangu“ budu i v tomto článku používat pojem „kompenzace“. Jedná se o účetní zásadu, která je v obecné rovině zákonem o účetnictví definována, nicméně tato definice již není podzákonnými předpisy dále rozvedena, proto panují dohady, jak ji správně uchopit a v praxi realizovat.
Vydáno: 15. 09. 2023
  • Článek
Vznik chyb je průvodním znakem jakékoli lidské činnosti, chyby dělají i stroje a zcela jistě v budoucnu bude chybovat i umělá inteligence. I když účetnictví a daním věnujeme všemožnou péči, vzniku chyb se nelze zcela vyhnout. Na otázku, jak vzniklou chybu opravit, budeme hledat odpovědi v tomto článku.
Vydáno: 06. 09. 2023
Zaměstnanec řeže roli na menší podložky. Čas strávený řezáním podložek je fakturován zákazníkům. Jedná se o službu, která má být účtována na účet 602, nebo je možné fakturu souhrnně účtovat jako 604 (částka za řezání je menší než hodnota zboží), a mohlo by se tedy jednat o doprovodnou službu k hlavnímu plnění = dodání zboží? Firma účtuje zásoby způsobem B. Řezáním nedochází ke vzniku nového zboží. Je nutné částku odpovídající nákladům firmy promítnout do skladu?
Vydáno: 29. 08. 2023