DPH

Klient si od společnosti MXX pronajal nový automobil. MXX jako pronajímatel uzavřel s mým klientem jako nájemcem „smlouvu o opčním leasingu". Je zde stanovený splátkový kalendář na 48 měsíců - pořizovací cena vozidla je 899 000 Kč bez DPH. Souhrn všech budoucích zaplacených splátek je 801 000 Kč bez DPH (cca 98 000 Kč by zbývalo k doplatku a klient by si za tuto cenu mohl následně automobil odkoupit). Dále mám fakturu na samotné vozidlo, kde jako objednavatel je můj klient a zákazník je firma MXX. Jak se k této smlouvě postavit z hlediska DPH? Mám účtovat měsíční splátky a odpočty DPH, nebo se řeší 1× jako nákup majetku na ř. 47 (na faktuře je uveden zákazník MXX). Na helpdesku MXX mi bylo sděleno, že si mám účtovat měsíční splátky s odpočty DPH.
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikatel, neplátce DPH, chce koupit starší vrtulník od norského občana (nepodnikatele, osoby neregistrované k dani v žádném členském státu, Norsko není v EU). Vrtulník se nachází v Česku a je zde také registrován a používán. Jeho cena má být zhruba 1 850 000 Kč. Jak se má správně postupovat z hlediska DPH? Pokud by šlo zboží z Norska (třetí země) dovozem do Česka, zřejmě by DPH bylo řešeno spolu s proclením. To ale nebude tento případ. Jak se bude v tomto případě DPH řešit? 
Vydáno: 24. 06. 2022
Český plátce DPH poskytl službu neziskové organizaci z Bosny. Jde o zážitkový střelecký balíček, určený pouze pro zaměstnance této konkrétní firmy. Součástí balíčku je i ubytování, strava a doprava. V § 9 ZDPH je uvedeno, že pokud jde o osobu povinnou k dani, je místo plnění ve třetí zemi, pokud jde o osobu nepovinnou k dani, pak je místo plnění v ČR. Jak rozklíčovat u neziskovky, zda je nebo není povinná k dani, tedy zda provádí nějakou ekonomickou činnost, nebo ne? Neziskovka nám poskytla pouze název a adresu, nemáme žádné IČO nebo DIČ. Znamená to tedy, že není osobou povinnou k dani? Pokud by byla povinná k dani, pak bude DPH 0 %? A vztáhlo by se to na celé plnění, anebo je třeba vyjmout ubytování a stravování, které má vždy místo plnění v zemi poskytnutí, tj. v ČR a zdanit tuto část 21 %? Pokud je neziskovka nepovinná k dani, pak bude vše s 21 %?
Vydáno: 24. 06. 2022
Podnikající fyzická osoba (neplátce DPH), zprostředkovává prodej investičního zlata, stříbra a platiny. Zlato je osvobozené bez nároku na odpočet dle § 92 zákona o DPH. Stříbro a platina nikoliv. Ze všech činností překročil obrat 1 milion Kč. Otázka zní, počítá se plnění za zprostředkování prodeje zlata do obratu DPH? Není to plnění osvobozené bez nároku na odpočet uvedené v § 4a zákona o DPH (podle § 54 až § 56a zákona o DPH), ale podle § 92 zákona o DPH. Má povinnost se registrovat jako plátce DPH?
Vydáno: 24. 06. 2022
Chci se zeptat na správné účtování zahraničních faktur za dopravu na přelomu měsíce. Faktura je vystavená 10. 6., ale vykládka byla 31. 5. (vyznačeno na přepravním listě). Je správně, že fakturu zaúčtuji do DPH za období 05/2022 kurzem, který máme v měsíci květen? A jak je to správně z pohledu daně přijmu? Do jakého období je to správně nákladově a jakým kurzem?
Vydáno: 22. 06. 2022
Česká firma A objednala v Německu zboží pro Maďarského zákazníka. Zboží odjelo přímo z Německa do Maďarska. Dopravu zajišťovala německá firma. Fakturace byla provedena následovně: 1. Německá firma fakturovala české firmě A (reverse charge). 2. Česká firma A fakturovala české firmě B (režim přenesené daňové povinnosti § 92 zákona o DPH- faktura za prodej ocele nad 100 000 Kč). 3. Česká firma B fakturovala maďarské firmě – (dodání zboží do jiného členského státu).  Jak mají firmy postupovat z hlediska vypořádání DPH?
Vydáno: 22. 06. 2022
Jsme s.r.o., plátce DPH a zabýváme se nákupem a prodejem vína. Sklady vedeme zp. B. Část vína jde na reprezentaci. Je to, prosím, tak, že tento výdej zaúčtuji 513/504,343? Kdy DPH vypočítám z pořizovací ceny vína uvedené na výdejce? Děkuji.
Vydáno: 20. 06. 2022
Německá firma doveze ze třetí země zboží do Prahy a následně jej přepraví do Německa. Na dovozním celním prohlášení z neidentifikovaného důvodu uvede režim volný oběh a z toho důvodu je jim vyměřeno i české DPH. Standardně měli zboží uvést do režimu transit a do volného oběhu propustit až v Německu. Je možné nějakým způsobem nárokovat zpět DPH? Např. registrací k DPH v ČR a následném uplatnění v DAP? Nebo žádostí o vrácení daně na MF?
Vydáno: 20. 06. 2022
Firma, která poskytuje služby zákazníkům, používá rezervační systém, zákazník si rezervuje 9.6. termín, zaplatí kartou 1 000 Kč a peníze dojdou firmě zpravidla další den - tj. 10. 6. Termín rezervace a poskytnutí služby je 15. 7. bez doplatku. Jedná se o výnos firmy za služby dne 9. 6., 10. 6. nebo 15. 7.? Tato záležitost nás zajímá především k určení výnosu na přelomu roku.
Vydáno: 17. 06. 2022
Účtuji SVJ registrované k DPH a chtěla bych se zeptat, zda máme nárok na odpočet DPH u přijatých faktur za energie. Faktury za energie účtujeme na účet 315xxx. Vyúčtování veškerých energií na tomto účtu 315xxx je 1x ročně vyúčtováno vlastníkům.
Vydáno: 17. 06. 2022
Nakupujeme uživatelskou licenci pro učitele v Maďarsku. Jedná se o digitální učebnice, které se využívají např. v dotykových displejích, tabletech atd. Dále ho prodáváme do škol. Lze uplatit s 10% DPH a také s 10% prodat?
Vydáno: 17. 06. 2022
Společnsot s r. o. vlastní maloobchodní prodejnu s potravinami a má možnost odkupu medu od jeho výrobce. Je pravda, že do 2 tun ročně by byly dodávky medu účtovány bez DPH? Pokud ano, podle jakého paragrafu se máme řídit? A je možné, aby výrobce medu první rok jeho výroby nezačlenil „zřizovací a prvotní náklady ostatní“ do jeho ceny, protože by se med stal neprodejným? V následujících letech je propočítáno, že prodejní cena medu svou výrobu pokryje.
Vydáno: 17. 06. 2022
OSVČ, identifikovaná osoba, přijala fakturu od firmy CCleaner, Předplatné aplikací CCleaner, plátce DPH. Na faktuře je uvedená částka 577,69 Kč + 21% DPH, celkem 699 Kč. Bude odvádět DPH tedy z celkové částky 699 Kč, tj. 146,79 Kč? 
Vydáno: 17. 06. 2022
Svěřenský fond eviduje závazek vůči zakladateli. Závazek vznikl z toho důvodu, že zakladatel hned po vzniku fondu uhradil za fond náklady na energie v domě, který byl vložen do fondu (dům už byl vložen do fondu, ale energie nadále nějakou dobu platil zakladatel). Dům není a nebyl pronajímán, zakladatel ho využívá k vlastnímu bydlení. V roce 2021 se správce rozhodl odúčtovat tento závazek do výnosů. V případě odúčtování tohoto závazku do výnosů fond překročí obrat pro povinnou registraci k DPH. Zbytek obratu tvoří výnosy z obchodování s cennými papíry. Jinou ekonomickou činnost fond nemá. Můj dotaz zní, zda se tento odúčtovaný závazek zahrnuje do obratu pro povinnou registraci k DPH, a tím pádem by měl fond povinnost se registrovat. D
Vydáno: 17. 06. 2022
Přijali jsme zálohu na dodání materiálu do JČS EU osobě nepovinné k dani. Na základě tohoto jednoho jediného plnění (dodání zboží) překročíme limit 10.000 EUR a budeme se registrovat v OSS - režim EU. Podléhá přijatá platba (záloha) režimu české DPH nebo již režimu JČS? Máme pak vyúčtovací fakturu na dodání zboží do JČS vykázat v prvním přiznání v režimu OSS pouze ve výši doplatku?
Vydáno: 16. 06. 2022
Jaká sazba DPH se použije u pořízení zvířat z EU? Zvířata jsou na prodej (chameleon, hlodavci, husy). Je rozdílná sazba, např. když je prodej zvířete jako mazlíčka, nebo prodej zvířete ke konzumaci?
Vydáno: 16. 06. 2022
Je třeba nějaké povolení ke skladování vlastních zásob na Slovensku? Nevznikne stálá provozovna na Slovensku? Je to čistě z ekonomického hlediska, protože nájem skladovacích prostor na Slovensku je výrazně levnější než ČR. Firma je plátce DPH v ČR. Pokud si vyřídím registraci k DPH na Slovensku, bude nákup zboží v ČR od plátce DPH s dodáním do skladu na Slovensku v režimu reverse-charge (dodání na slovenské DIČ)? Pokud si převezu ze skladu na Slovensku zboží do menšího skladu v ČR, budu tento převoz vykazovat v přiznání DPH jako přemístění zboží?  
Vydáno: 16. 06. 2022
Stavební firma, plátce DPH, přijme službu (stavební práce na stavbě v ČR) od slovenského podnikatele, neplátce DPH. DPH: provedeme vyměření na ř. 12 + 43, Daň z příjmu: není povinnost z vyplaceného příjmu provést srážku ani zadržení daně. Je to správně? Stavební práce na jedné stavbě nepřekročí limit pro vznik stálé provozovny.
Vydáno: 16. 06. 2022
  • Článek
Správné určení místa zdanění nezávisí jen na sídle příjemce, ale často i na provozovně. Posouzení její existence bývá mnohdy obtížné. Kromě aktivní zná zákon o DPH i provozovnu pasivní, a právě ta může být úskalím při fakturaci, proto je jedním z témat dnešní první části nového seriálu věnovanému přeshraničním obchodním transakcím. Dalšími jsou dodání zboží do jiného členského státu a zjednodušení formou třístranného obchodu.
Vydáno: 16. 06. 2022
Jsem občan, který má na pozemku 2 staré rodinné domy. Jeden malý rodinný dům cca 25m2 (bývalý vejminek). Druhý rodinný dům má zastavěnou plochu cca 100m2 (i když v tomto případě je to, myslím, irelevantní, když jde o starý dům). Oba rodinné domy i pozemky k nim náležející jsou v mém vlastnictví. Rodinné domy neslouží k podnikání. Jedna společnost nám dodá čistírnu odpadních vod včetně bagrování, usazení, montáže a zaškolení. Tato společnost nám tyto práce chce fakturovat se sazbou ve výši 21 % (základní). Myslím si ale, že dle § 48 zákona o DPH by měly být tyto služby fakturovány v první snížené sazbě (15 %).
Vydáno: 15. 06. 2022
+ Zobrazit dalších 20