Zvláštní režimy DPH

Autobazar koupil auto za 100 000 Kč. Faktura za přeprava tohoto auta činila 15 000 Kč. Auto se bude prodávat dle § 90 ve zvláštním režimu pro použité zboží za částku 200 000 Kč. Budu DPH z marže počítat z částky 200 000 Kč – 100 000 Kč nebo 200 000 Kč – 115 000 Kč?
Vydáno: 10. 01. 2023
  • Článek
Následující článek se věnuje místu zdanění v případě, kdy bylo zboží dovezeno do Evropské unie bez celního řízení, dále možnosti získání nároku na odpočet u dovozu pomocí fikce dodání a daňovému řešení dovozu do jiného členského státu, než je Česká republika. Posledním tématem je dovozní režim a dovoz zboží nízké hodnoty.
Vydáno: 21. 12. 2022
Dodavatel, plátce DPH, fakturoval druhému plátci DPH stavební práce ve výši 103 000,- bez DPH, kde na faktuře vyčíslil základní DPH 21%. Provedené stavební práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Je dodavatel povinný fakturu opravit do režimu přenesené daňové povinnosti, nebo je to rozhodnutí účetní jednotky popř. domluvy mezi dodavatelem a odběratelem?  
Vydáno: 15. 12. 2022
Klient prodává použité zboží (mobilní telefony) dle § 90 ZDPH a chtěla jsem se zeptat, když nakoupí použité zboží od plátce EU, jak se vypořádá DPH v přiznání, reverse charge nebo nějak jinak? A poté prodej, může být stále v režimu prodeje použitého zboží § 90 ZDPH? 
Vydáno: 12. 12. 2022
Může identifikovaná osoba při splnění ostatních podmínek žádat o vrácení DPH z JČS dle § 82, nebo se tato možnost týká jen plátců? Pokud plátce/idetifikovaná osoba nakoupí zboží v zahraničí a sdělí dodavateli své registrační číslo k DPH v ČR a zboží si následně převeze sama do ČR, je nějaká možnost, jak si zajistit fakturaci od dodavatele bez DPH? Dodavatel nemá důkaz o přepravě do ČR a bude tedy asi fakturovat s místní DPH? Pokud dodavatel fakturuje s místním DPH a zboží je pak převezeno do ČR, musí uplatnit ještě ČR DPH? 
Vydáno: 01. 12. 2022
Firma s. r. o., neplátce DPH, poskytující zdravotní služby, si zakoupila nástroj na rezervační a objednávkový systém pacientů, který funguje na jejich webových stránkách. Fakturu jí vystavila firma, která má sídlo v Holandsku. Na faktuře je uvedeno: DIČ:NL, datum dodání 30. 8. 2022, datum vystavení 5. 9. 2022, označení produktu STANDARD plan na 1 rok, DIČ:CZ objednatele, je v Kč a je zde uvedena částka bez daně, sazba 21% a částka s daní. Měl se objednatel registrovat jako identifikovaná osoba? Jde o produkt nebo službu? Pokud ano, k jakému datu (15 dnů od 30. 8.?) a z jaké částky odvést DPH (z té bez DPH?). Za rok po ukončení platnosti produktu se bude situace s DPH opakovat? Zároveň nyní v listopadu si firma doobjednala od téže firmy balíček SMS upozorňující pacienty na termín objednání. Jde z pohledu DPH o stejnou situaci?
Vydáno: 14. 11. 2022
Česká firma, plátce DPH, bude pořádat online koučink/školení pro zákazníky v zahraničí, jak v EU (převážně Itálie), tak ve třetích zemích. Zákazníkem bude buď firma, nebo normálně občan daného státu. Lektor za firmu bude moc koučovat/vyučovat kdekoliv na světě. Jak to bude s DPH?
Vydáno: 07. 11. 2022
Firmě plátci DPH, který není bazarem, se naskytla jednorázová obchodní příležitost přeprodat motocykl. Motocykl je nakoupen od občana fyzické osoby z ČR.   1) Je možné jednorázově využít zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím při přeprodeji tohoto motocyklu? Firma není nijak nahlášena, že obchoduje s použitým zbožím na FÚ apod. Jednalo by se o jednorázovou záležitost. Tzn. není jasné, zda splňuje definici obchodníka s použitým zboží. Režim přirážky by pro ni však byl výhodnější.   2) Pokud by firma zařadila motocykl do majetku a prodala by až po roce užívání, tak předpokládám, že by zvláštní režim přirážky nemohla využít.
Vydáno: 03. 11. 2022
Český neplátce DPH pořídí z Německa ojetý osobní automobil za 1 mil Kč, který je prodávajícím prodán ve zvláštním režimu pro obchodníky s použitým zbožím. Tento obchod není dle § 2a odst. 1 písm. b) zákona o DPH předmětem daně. Z tohoto důvodu, předpokládám se tedy nemůže stát český podnikatel identifikovanou osobou? Žádná DPH u nás se již neodvádí?
Vydáno: 17. 10. 2022
Naše firma provedla servis na zařízení u CZ pobočky. Objednatelem služby je DE. Součástí služby jsou náhradní díly, ubytování, práce servisního technika, přepravní náklady... Má být faktura vystavená s DPH 21% nebo má být vystavena v režimu reverse-charge? V případě, že bude dodáno zboží, které zůstane v ČR - bude DPH 21%? Jak to bude v případě, že součástí služby nebude ubytování?
Vydáno: 10. 10. 2022
Máme klienta, který je plátce DPH a obchoduje se starým nábytkem a starožitnostmi. Jak je to, prosím, s DPH u plátců a neplátců, u fyzických osob a u právnických osob. Nebo je vše osvobozené od DPH? 
Vydáno: 06. 09. 2022
Firma prodává použité zboží dle § 90 zákona o DPH, kde odvádí z DPH pouze z rozdílu nákup × prodej (marže). Jak zdanit, když prodejní cena je naopak menší než nákupní – použije se mínusová marže nebo se bere prodej jen jako osvobozený v nižší částce?
Vydáno: 05. 08. 2022
Přijali jsme zálohu na dodání materiálu do JČS EU osobě nepovinné k dani. Na základě tohoto jednoho jediného plnění (dodání zboží) překročíme limit 10 000 EUR a budeme se registrovat v OSS - režim EU. Podléhá přijatá platba (záloha) režimu české DPH nebo již režimu JČS? Máme pak vyúčtovací fakturu na dodání zboží do JČS vykázat v prvním přiznání v režimu OSS pouze ve výši doplatku?
Vydáno: 16. 06. 2022
Daňový subjekt, právnická osoba, si pořídila obraz (umělecké dílo) jako investici cena 2 mil. Kč. Na daňovém dokladu je uvedeno-kladívková cena 2 000 000,- Kč, DPH 0,- Kč a provize vč. DPH základ daně 420 000,- Kč, DPH 21% ve výši 72 892,56 Kč. Na daňovém dokladu je uvedeno, že se jedná o zvláštní režim dle § 90 zákona o DPH. Prosím jak bude postupovat dodavatel, zda na řádku 1 daňového přiznání DPH uvádí provizi a na řádku 26 cenu obrazu? Může si odběratel uplatnit nárok na odpočet daně z vyčíslené provize ni nikoliv? Domnívám se, že hodnota obrazu (2 mil.) se nepromítne v KH ani u dodavatele ani u odběratele. 
Vydáno: 09. 05. 2022
české s.r.o., plátce DPH prodává občas zboží na Slovensko . Faktury jsou vystavovány s 0 DPH s dovětkem, že daň odvede zákazník, částku za zboží uvádí v řádku 20 přiznání k DPH a na souhrnném hlášení. 1. Je tento postup správný? 2. Je subjekt povinen stát se plátcem DPH na Slovensku od nějaké částky ? Prodej zboží (strojů a zařízení) se uskuteční cca 6x za rok v součtu - celkové hodnotě cca 2,5 mil. Kč.
Vydáno: 05. 05. 2022
E-shop je registrován v režimu OSS zboží na dálku pro SK. Zákazník s SK vrací zboží v 2/2022, které nakoupil v prosinci 2021. E-shop tedy v dalším čtvrtletí vystavuje dobropisy (opravný daňový doklad) z důvodu vrácení zboží. SW v dalším čtvrletí od termínu podání DPH OSS za předchozí kvartál dává tyto opravné daňové doklady do OSS jako "opravy" do OSS. Podle mého názoru se však o opravy z tohoto hlediska nejedná, protože byla původní faktura vykázána správně a teď došlo k běžné události, že zákazník např. reklamoval část zboží. Myslím si, že takový OPD, který je z února 2022 by měl být správně vykázán v OSS mínusově, avšak nikoliv v sekci jako korekce (oprava). Protože se jedná o opravu dle § 42, nikoliv "chybu" dle § 43. Jaké řešení je správné?
Vydáno: 04. 05. 2022
Fyzická osoba, plátce DPH, provádí zprostředkování obchodu se zlatem, stříbrem, zlatými a stříbrnými mincemi a zprostředkování postupného nákupu zlata formou měsíčních úložek, kdy po částečném dospoření na určitou gramáž zlata dostane tento kus zlata a spoří dál na další slitek. Odvádí se z tohoto zprostředkování DPH? Pokud ano, odvádí se u všech těchto produktů, nebo je zlato osvobozeno, nebo je tam přenesená daňová povinnost? Jedná se o investiční zlato a stříbro.
Vydáno: 22. 04. 2022
OSVČ uvažuje o spolupráci se zahraničními firmami (DE, PL... možná dál). Jeho náplní práce je vytváření webových programů (e-shopů, webových stránek). Nejedná se o správu, jde o vývoj těchto aplikací (píše se text=zdrojový kód), jenž reprezentuje funkcionalitu dané aplikace a ta se pak takto chová. Pracuje pouze a výhradně z domova, nikam nemusí jezdit. Momentálně dělá pouze pro tuzemsko, ale v případě, že by do budoucna své služby rozšířil - jak by to bylo s DPH? Musel by se stát osobou identifikovanou v daném státě? Předpokládá se, že práce by probíhala pro plátce DPH - kde je tedy místo zdanitelného plnění?
Vydáno: 04. 04. 2022
S. r.o., plátce DPH, koupila použitý bar. Přijatá faktura je bez DPH s poznámkou, že je zde použit zvláštní režim pro použité zboží dle § 90 zákona o DPH. Takže fakturu zaúčtuji jako od neplátce a v přiznání DPH, KH neuvádím, nebo je zde nějaká povinnost.
Vydáno: 01. 04. 2022
Firma vykupuje zpět investiční zlato, pod z paragrafů ZDPH firma prodá dál - pod § 90 nebo 92? V přiznání DPH bude tedy tento prodej uveden v jakém řádku? 
Vydáno: 21. 02. 2022