Místo plnění, pořízení a dodání zboží, služeb

Společnost s. r. o. nakoupila zboží z Velké Británii. Na faktuře je uvedeno polské DIČ, 0% DPH. Jedná se tedy o pořízení zboží z JČS - řádek přiznání k DPH č. 3 a ř. 43 + A.2 kontrolního hlášení?
Vydáno: 24. 01. 2023
Dobrý deň, Česká spoločnosť, registrovaná k DPH v Česku i v Poľsku, dodáva do Poľska výrobky, vyrábané v závode v Českej republike, ktoré sú finálne dokončené u kooperanta v Poľsku. K odberateľovi sú teda tieto výrobky dodávané z Poľska – z daného dôvodu sú dané výrobky fakturované poľskému odberateľovi pod poľským DPH číslom, s poľskou daňou. Odberateľ výrobky reklamuje, reklamované kusy zasiala do nášho závodu v Českej republike. Reklamácia je u nás schválená a odberateľ nám na dané reklamované kusy vystavuje Debit Note vo výške pôvodnej predajnej ceny. Odberateľ tento Debit Note vystavil na naše české DIČ a bez dane. Je tento postup odberateľa správny? Očakávala by som doklady na rovanké DIČ ako faktúry za reklamované zboží. Chápem, že poľský zákon môže byť odlišný, ale keby sa jednalo o paralelný prípad u nás?
Vydáno: 09. 01. 2023
OSVČ, neplátce DPH, poskytuje službu zprostředkování montáže fotovoltaických panelů na nemovitosti v ČR (rodinné domy) pro maďarskou firmu - právnickou osobu - plátce DPH. Stává se OSVČ identifikovanou osobou nebo se tato služba vztahuje k nemovité věci a OSVČ není povinen se registrovat k DPH do doby než přesáhne obrat pro registraci?
Vydáno: 22. 12. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. 8. 2022 ve věci C-267/21 Uniqa Asigurări
Vydáno: 21. 12. 2022
  • Článek
Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 9. 2022 ve věci C-368/21 Hauptzollamt Hamburg (Lieu de naissance de la TVA - II)
Vydáno: 21. 12. 2022
  • Článek
Následující článek se věnuje místu zdanění v případě, kdy bylo zboží dovezeno do Evropské unie bez celního řízení, dále možnosti získání nároku na odpočet u dovozu pomocí fikce dodání a daňovému řešení dovozu do jiného členského státu, než je Česká republika. Posledním tématem je dovozní režim a dovoz zboží nízké hodnoty.
Vydáno: 21. 12. 2022
Mám dotaz ohledně fakturace nájmu nebytových prostor a služeb s ním spojených. Jsme plátci DPH a měli bychom fakturovat nájemníkovi s polským VAT? Jak budeme fakturovat? Standardně fakturujeme všem nájemníkům - plátcům, s DPH.  
Vydáno: 19. 12. 2022
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se věnovali problematice DPH ve zdravotnictví - jedná se o specifickou, ale poměrně složitou oblast. Cílem článku je vysvětlit základní principy a pravidla.
Vydáno: 14. 12. 2022
Obracím se na Vás s prosbou o radu ve věci zprostředkování a prodeje pozemků, které se nacházejí mimo EU. 1) Společnost bude zprostředkovávat koupi pozemků mimo EU českému občanovi Provizi za zprostředkování bych v přiznání k DPH uvedla v ř. 26, v kontrolním hlášení uvedeno nebude. Je nárok na odpočet např. z kancelářských potřeb, počítače apod.? 2) Společnost se rozhodla, že pozemky, které jsou mimo EU bude nakupovat a následně je bude prodávat českému občanovi. Místo zdanitelného plnění je mimo EU. Prosím, na jakém řádku v přiznání k DPH se toto plnění bude uvádět? Má společnost nárok na odpočty z režijních nákladů (kancelářské potřeby, počítač, SW, vedení účetnictví apod.)?
Vydáno: 29. 11. 2022
  • Článek
V následujícím článku je nejprve vysvětleno základní vymezení finančního leasingu pro účely DPH, a to ve srovnání s operativním leasingem, a to z hlediska povinnosti přiznat daň, základu daně a jeho oprav, sazeb daně a odpočtu daně. Návazně jsou vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH při poskytnutí zpětného finančního leasingu.
Vydáno: 27. 11. 2022
Pokud český neplátce DPH nesdělí DIČ dodavateli z Irska, považuje se tento český neplátce za osobu nepovinnou k dani? Pak je sídlem plnění sídlo poskytovatele služby (Irsko) a fakturace s irskou DPH. Je to takto v pořádku? Vztahovalo se k tomu nařízení EU 282/2011. 
Vydáno: 11. 11. 2022
Klient organizuje teambuilding v Maďarsku pro francouzskou firmu (registrovanou k DPH ve Francii). Teambuilding zahrnuje ubytovaní, pronájem sálu, dopravu osob, místního průvodce a restaurace. Bude faktura za teambuilding podléhat režimu cestovní služby, nebo tento režim se použije, jen pokud je příjemce osoba nepovinná k dani? Je v pořádku, že nám např. dopravce osob (po území Maďarska) poslal fakturu v režimu reverse charge, neměla tam být maďarská DPH?  
Vydáno: 10. 11. 2022
Společnost s r. o., plátce DPH, se sídlem v tuzemsku vlastní obytný nákladní automobil T815. Tento automobil s.r.o. pronajalo na základě dlouhodobé nájemní smlouvy zapsanému spolku-osobě povinné k dani, neplátci DPH, se sídlem v tuzemsku. Členové spolku toto vozidlo v rámci hlavní činnosti –poznávání cizích krajin a kultur –používají k výpravám po světových kontinentech mimo EU. Pronájem vozu s.r.o. spolku fakturuje po dílčích etapách, které nejsou delší než 30 dní a časově na sebe nenavazují. Dochází vždy k přestávkám v důsledku střídání členů výpravy, oprav vozu, jeho přepravy na start jiné etapy, nepříznivé politické situace atd. Výše fakturace za nájemné je nasmlouvána v Kč na den etapy. Vozidlo je trvale umístěno ve třetích zemích, stará se o něj pracovník pronajímatele či je předáno do úschovy nebo přepravci. Setkali jsme se s názorem, že lze místo plnění u výše uvedeného nájmu posoudit dle § 10d odst. 1 zákona o DPH a nájem považovat za krátkodobý, neboť nepřetržité držení vozu u spolku nepřesahuje 30 dní a místo fyzického předání je v třetí zemi při zahájení etapy? Tím by nebyla uplatněna tuzemská daň na výstupu a byl zachován nárok na odpočet na vstupu u pořízení vozidla, nákupu ND v tuzemsku apod., dle § 72 odst. 1 písm. c) zákona o DPH. My jsme toho názoru, že místo plnění je nutno stanovit podle základního pravidla dle § 9 odst. 1 zákona o DPH, podle sídla odběratele služby (ČR) a u pronájmu uplatnit tuzemskou DPH s ohledem na to, že: 1. Nájemní smlouva je uzavřena exkluzivně pro jednoho nájemce a jako dlouhodobá. Délka etapy je pouze kategorie pro plánování účasti členů spolku na výpravě a dále také k vyčíslení výše pronájmu za etapu. S ohledem na dlouhodobost smlouvy nelze tedy aplikovat ustanovení § 10d odst. 1 zákona o DPH o krátkodobém nájmu. 2. Odběratel je osoba povinná k dani, takže nelze uplatňovat ani ustanovení § 10d odst. 2 zákona o DPH o dlouhodobém nájmu, které se týká osob nepovinných k dani. Potažmo nelze uplatňovat ani § 10d odst. 4 zákona o DPH, který vychází z aplikace odstavců 1 a 2, které však v našem případě nejsou naplněny. 3. Dále máme za to, že by krátkodobý nájem mohl být kvalifikován jako zneužití práva. Můžete nám prosím sdělit váš názor na výše popsanou problematiku?
Vydáno: 10. 11. 2022
Společnost pořídila zboží od dodavatele se slovenským DIČ, daňový doklad je vystaven 30. 9. 2022, zboží bylo doručeno kurýrem dne 10. 10 2022. K jakému datu vzniká povinnost přiznat DPH a zároveň k jakému datu je nárok na odpočet? Faktura je vyčíslena a přepočtena na české koruny jejich vnitropodnikovým kurzem. Jaká hodnota jde do přiznání v základu daně?
Vydáno: 07. 11. 2022
Česká firma, plátce DPH, bude pořádat online koučink/školení pro zákazníky v zahraničí, jak v EU (převážně Itálie), tak ve třetích zemích. Zákazníkem bude buď firma, nebo normálně občan daného státu. Lektor za firmu bude moc koučovat/vyučovat kdekoliv na světě. Jak to bude s DPH?
Vydáno: 07. 11. 2022
Osoba povinná k dani (OSVČ) plánuje pronajmout sti byt v Německu a ten pak pronajímat dál přes Airbnb. Daňové přiznaní OSVČ podává v ČŘ. Má povinnost registrovat se v Německu a zdaňovat příjmy z pronájmu německou daní?
Vydáno: 04. 11. 2022
Jaké povinnosti z hlediska DPH by měl Slovák (má slovenské IČ), neplátce DPH, který by chtěl pracovat v Čechách pro českého plátce DPH ve stavebnictví?
Vydáno: 27. 10. 2022
  • Článek
Každý měsíc nám fakturuje slovenský zákazník zprostředkování služeb na Slovensku. My jsme plátci DPH, on je neplátce. Jak se to má účtovat v DPH – patří to na řádek 5 a na řádek 43? Je povinné, aby měl na faktuře DIČ? Tvrdí, že ho nemá, ale my to účtujeme takto.
Vydáno: 26. 10. 2022
Obdrželi jsme fakturu od firmy z UK, která pořádá webinář (živý vstup, ne záznam) pro různé právnické i fyzické osoby z různých zemí. Fakturu nám poslali s DPH. My jsme firma tuzemská povinná k dani v ČR. Jaká jsou pravidla pro vyčíslení DPH za webinář / online kurz / webinář ze záznamu?
Vydáno: 24. 10. 2022
Česká společnost vyrobila zboží pro rakouského plátce, rakouská společnost si zboží v ČR vyzvedla a vyvezla přímo Číny. Český plátce fakturuje bez DPH na rakouskou společnost, rakouská společnost fakturuje na čínskou firmu, vývozní doklady jsou vystaveny na rakouskou společnost. Jak má vykázat česká společnost v přiznání k DPH plnění pro rakouského plátce, konkrétně na který řádek uvést, když se jedná o vývoz, ale vývozní JSD je vystaven na rakouského plátce?
Vydáno: 24. 10. 2022