Silniční daň

Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022.
Vydáno: 08. 06. 2022
Společník a a zároveň jednatel s.r.o. vlastní jako občan auto. Protože občas potřebuje ve svém s.r.o. odvézt materiál, využije toto soukromé vozidlo. Aby bylo možno převážet velké náklady, zakoupil do majetku s.r.o. přívěs. Pokud by nebyla zrušena silniční daň tak, předpokládáme, že by bylo nutno v případě využití soukromého auta uhradit silniční daň, nebylo by ale optimální platit celou roční částku. Jak ji optimalizovat v případě, že společník není v s.r.o. zaměstnán a ani nepobírá žádnou jinou odměnu?  V případě, že by byl k vozidlu připojen i přívěs, znamenalo by to, že v měsíci, kdy byl použitý, bude třeba za tento měsíc zaplatit i SD za přívěs?  Musel by platit SD za auto v případě, že by použil auto s přívěsem či bez něj, ale do účetnictví by nedával žádné doklady za PHM?  Pokud bude zrušena SD, bude se do hmotnosti pro osvobození počítat součet auta s přívěsem, či se bude posuzovat každý zvlášť?
Vydáno: 20. 05. 2022
Senát na dnešním jednání schválil vládní balíček proti rostoucím cenám pohonných hmot. Jeho součástí je především zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a zrušení povinného přimíchávání biosložky do paliv. Vláda tímto krokem reaguje na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku mimořádné situace vyvolané ruskou agresí proti Ukrajině. Součástí vládního balíčku jsou i daňová opatření na podporu elektromobility.
Vydáno: 18. 05. 2022
  • Článek
V souvislosti s výrazným zvyšováním cen pohonných hmot a připravovanými změnami v zákoně č. 16/1992 Sb. , o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daň silniční“), tj. zejména s připravovaným zrušením povinnosti hradit tuto daň za některé druhy silničních vozidel od počátku roku 2022 rozhodl ministr financí Rozhodnutím čj. MF-8118/2022/3901-2 mj. o prominutí záloh na daň silniční na zdaňovací období roku 2022, tj. záloh na daň splatných v termínech uvedených v § 10 odst. 1 zákona o dani silniční . Jde o zálohy na daň splatné v roce 2022 v termínech do 19. 4., 15. 7., 17. 10. a 15. 12. Prominutím těchto záloh na daň nedochází k prominutí daně silniční za zdaňovací období roku 2022.
Vydáno: 11. 05. 2022
Občan v roce 2020 koupil automobil za 180 000 Kč, od té doby na něm byly provedeny opravy za 100 000 Kč. Občan podniká jako OSVČ. V roce 2021 využíval paušální daň, v letošním roce přesáhl obrat 1 mil., tudíž se bude muset registrovat k DPH a bude vést daňovou evidenci. Protože auto využívá výhradně pro podnikání, chce toto auto zařadit do majetku OSVČ. 1) Pokud by auto do OSVČ prodával, lze auto prodat za kupní cenu z r. 2020 + náklady na opravy? Nebo je možno cenu obvyklou určit dle nabídky v autobazarech na obdobně vybavený stejně starý vůz, stejného typu? 2) Pokud by auto do podnikání neprodával a chtěl ho do majetku pouze vložit, bylo by možno do majetku vložit a daňově odepisovat z ceny zodpovězené na dotaz č. 1)? 3) Je nutné se v OSVČ registrovat na silniční daň, když se uvažuje o jejím zrušení?
Vydáno: 02. 05. 2022
Společnost měla auto v majetku, v říjnu (10. 10.) bylo prodáno, ale změna v TP byla až v prosinci (žádost i změna), nesplnila se tedy desetidenní lhůta. Původní majitel zahrnul do silniční daně a zaplatil za tento vůz i za říjen a listopad - byl v technickém průkazu ještě uveden jako majitel. Nový majitel (také právnická osoba) zaplatil silniční daň za prosinec, může to tak být, nebo má nový majitel zaplatit ještě za říjen a listopad a původní majitel to již neměl zahrnovat do silniční daně - říjen a listopad? 
Vydáno: 12. 04. 2022
Jako OSVČ budu nyní v dubnu 2022 kupovat osobní automobil, který budu z části využívat k podnikání a zčásti pro rodinné účely. Četl jsem, že není nutné platit čtvrtletní zálohy, že jsou prominuty, ale je nutná registrace a pokud ano, pak do jakého termínu (nákup OA pravděpodobně v termín 11.04. - 20.04). Do jakého termínu se musím případně registrovat? Je z termínů důležité datum přepisu v registru nebo datum převzetí nebo datum uvedené ve smlouvě? A dále jak to bude v lednu 2023, zda budu podávat daňové přiznání k dani silniční za rok 2022 či nikoliv či dle situace, zda se silniční daň pro osobní automobily nezruší?
Vydáno: 08. 04. 2022
Fyzická osoba, podnikatelka, plátce DPH v ČR, má uzavřenou nájemní smlouvu na vinotéku, kdy řádně měsíčně platí nájem s tím, že v roce 2021 a zatím ještě ani v roce 2022 dle hygieny nemá povolení k provozování dané činnosti. V objektu vinotéky platí energie, nájem, internet a drobné režijní náklady. Mohu v roce 2021 tyto výdaj zahrnout do daňově uznatelných výdajů, když příjmy ještě žádné v roce 2021 nebyly a vykázat na FU daňovou ztrátu z § 7 podnikatelské činnost ZDP? Dané výdaje podnikatelka platí ze svých úspor. Je také možné výdaje na případné investice se souhlasem pronajímatele také dát do daňových výdajů do výše do 80 000 Kč. v roce 2021? Podnikatelka též používala automobil a platila silniční daň za rok 2021, jsou tyto výdaje také daňově uznatelné v roce 2021? 
Vydáno: 30. 03. 2022
Náš polský zaměstnanec používá na občasné služební cesty své vlastní vozidlo, registrované v Polsku. Platí se i v tomto případě za každý dne použití silniční daň 25 Kč? 
Vydáno: 24. 03. 2022
V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.
Vydáno: 24. 03. 2022
Zaměstnanec byl v průběhu roku vyslán na pracovní cesty s využitím osobního vozidla pro účely služební. Může zaměstnavatel platit silniční daň za soukromé vozidlo zaměstnance, které použije s povolením zaměstnavatele na pracovní cestě? Je zaplacená silniční daň pro zaměstnavatele nedaňová? Je možné k takové pracovní cestě využít vozidlo, kde v TP není zapsán přímo zaměstnanec, ale jeho příbuzný?
Vydáno: 16. 03. 2022
Jsme střední škola, zřízená krajem. Na jaký účet správně účtovat předpis silniční daně? Účtujeme na účet 342. Dle našeho zřizovatele to není správně má se prý účtovat na účet 345. Viz jeho vyjádření: Organizace je podle ustanovení § 4 zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, poplatníkem silniční daně. K účtování o této dani používá chybně SÚ 342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, správně měl být podle ustanovení § 32 odst. 5) písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb., použit syntetický účet 345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce, položka „D.III.18. Jak tedy správně účtovat?
Vydáno: 07. 03. 2022
V technickém průkazu je uvedeno: Druh vozidla nákladní-podvozek určený k dostavbě. A změna na „vozidlo zvláštního určení SC sanitní automobil M1“. Je předmětem daně silniční? Pokud ano, jaký je základ daně?  
Vydáno: 03. 02. 2022
Školská právnická osoba je majitelem osobního automobilu. Nestátní nezisková organizace nemá žádnou vedlejší činnost, vykonává pouze hlavní činnost. V roce 2021 přijala dotaci ze státního rozpočtu. Hlavní činnost vykazuje zisk, který bude snížen na základě § 20 odst. 7 ZDP. Musí se organizace registrovat jako plátce silniční daně za rok 2021?
Vydáno: 03. 02. 2022
V březnu bude OSVČ kupovat osobní automobil od bazaru. Od kdy se musí OSVČ přihlásit k silniční dani, resp. kdy podá přihlášku? Je nutné krom přihlášky ještě něco doložit na finanční úřad? Kdy zaplatí OSVČ první zálohu, resp. podá první přiznání či zaplatí celou silniční daň? Bude nutné udělat ještě nějaké další kroky ohledně přihlášky, resp. daňových povinností, co se týče koupě osobního automobilu. OSVČ s ním bude jezdit jak plnit své zakázky v rámci podnikání, tak s ním bude jezdit soukromě s rodinou. OSVČ uplatňuje paušální výdaje ve výši 60 % dle zákona o daních z příjmů - bude možné u tohoto auto uplatnit i paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč a odpisy z kupní ceny?
Vydáno: 03. 02. 2022
Jak to bude se silniční daní u nákladního automobilu (26 t) pokud byl automobil: 1) Koupený 31. 8., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 08/21 platí silniční daň původní vlastník, ale jak to bude za 09/2021? Je povinnost zaplatit silniční daň za září, když byla odevzdána SPZ na úřad? 2) Koupený 1. 9., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 09/21 platí silniční daň původní vlastník. Bude nový vlastník v tomto případě toto auto nějak vykazovat v přiznání k silniční dani? Pokud ano jak to bude vykázáno?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme příspěvková organizace (škola) a řešíme situaci, zda-li jsme plátci silniční daně v případě, že zaměstnanec použije svůj osobní automobil ke služebním účelům. Jsem povinni vykazovat a uhradit paušální poplatek/den?  
Vydáno: 13. 01. 2022
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna, které je zároveň i posledním dnem pro zaplacení daně.
Vydáno: 12. 01. 2022
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 
Vydáno: 07. 01. 2022
Podnikatel, plátce DPH - zrušeno k 30/12/2021, příjmy dle § 8 dividendy a úroky - většina z platforem jako Mintos a § 10 - obchodování s CP, ženatý - doposud danil příjmy dle § 8 a 10 ve svém daňovém přiznání, ale uváděl, že příjmy jsou z majetku v SJM. Výdaje uplatněné paušálem. K podnikání používal osobní vůz - bude tak činit pouze v některých měsících roku 2022. Může v r. 2022 podat žádost o přechod na paušální daň? V přiznání za r. 2021 se dodaňují i nezaplacené faktury za r. 2021? Musí jeho manželka přiznávat příjmy dle § 10 a § 8 již za r. 2021, nebo až od r. 2022? Jak je to se vozidlem a silniční daní - je možné ho používat pro podnikání jen v některých měsících a platit silniční daň jen za ně, nebo je nutné platit silniční daň za celý rok?
Vydáno: 04. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20