Silniční daň

Jak to bude se silniční daní u nákladního automobilu (26 t) pokud byl automobil: 1) Koupený 31. 8., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 08/21 platí silniční daň původní vlastník, ale jak to bude za 09/2021? Je povinnost zaplatit silniční daň za září, když byla odevzdána SPZ na úřad? 2) Koupený 1. 9., zápis ve velkém TP 8. 9. a 15. 9. bylo vozidlo vyřazeno z evidence - uloženy SPZ na úřadě. Předpokládám, že za 09/21 platí silniční daň původní vlastník. Bude nový vlastník v tomto případě toto auto nějak vykazovat v přiznání k silniční dani? Pokud ano jak to bude vykázáno?
Vydáno: 18. 01. 2022
Jsme příspěvková organizace (škola) a řešíme situaci, zda-li jsme plátci silniční daně v případě, že zaměstnanec použije svůj osobní automobil ke služebním účelům. Jsem povinni vykazovat a uhradit paušální poplatek/den?  
Vydáno: 13. 01. 2022
Na podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je čas do pondělí 31. ledna 2022 a lhůta pro zaplacení této daně či její první splátky končí 31. května 2022. Své daňové přiznání nebo jakékoliv jiné dotazy k dani z nemovitých věcí může veřejnost konzultovat přímo se zaměstnanci Finanční správy na telefonních linkách. 
Vydáno: 07. 01. 2022
Podnikatel, plátce DPH - zrušeno k 30/12/2021, příjmy dle § 8 dividendy a úroky - většina z platforem jako Mintos a § 10 - obchodování s CP, ženatý - doposud danil příjmy dle § 8 a 10 ve svém daňovém přiznání, ale uváděl, že příjmy jsou z majetku v SJM. Výdaje uplatněné paušálem. K podnikání používal osobní vůz - bude tak činit pouze v některých měsících roku 2022. Může v r. 2022 podat žádost o přechod na paušální daň? V přiznání za r. 2021 se dodaňují i nezaplacené faktury za r. 2021? Musí jeho manželka přiznávat příjmy dle § 10 a § 8 již za r. 2021, nebo až od r. 2022? Jak je to se vozidlem a silniční daní - je možné ho používat pro podnikání jen v některých měsících a platit silniční daň jen za ně, nebo je nutné platit silniční daň za celý rok?
Vydáno: 04. 01. 2022
OSVČ zařadila do svého majetku 14. 06. 2021 nákladní automobil, který využívá plně pro podnikání. Dne 22. 7. 2021 se stala dopravní nehoda - totální škoda (nepojízné vozidlo), dne 18. 10. 2021 bylo prodáno jako nepojízdné. Do kdy se musí platit silniční daň do data prodeje nebo dopravní nehody (značky v depozitu nebyly uloženy). Bylo by to jinak, kdyby se jednalo o osobní automobil?
Vydáno: 22. 12. 2021
Plánujeme 30. 12. 2021 koupit starší vozidlo jako drobný majetek (22 000 Kč). K přihlášení by došlo v roce 2022. Bude od roku 2022 sloužit jako služební vozidlo. Stačí přiznat daň až v roce 2022, pokud auto nebudeme v roce 2021 používat?
Vydáno: 22. 12. 2021
Platí se silniční daň za motocykl ve firmě?
Vydáno: 17. 12. 2021
Právnická osoba v listopadu 2021 zakoupila automobil a zaúčtovala jeho pořízení do podvojného účetnictví. Zavedla inventární kartu majetku. Jedná se o osobní automobil - kategorie M1. V listopadu a prosinci 2021 nebylo používáno - bylo po celou dobu zaparkováno v garáži. SPZ nebyly odevzdány na dopravní inspektorát. Je povinnost uvést v přiznání k silniční dani tento automobil za rok 2021 a zaplatit daň?
Vydáno: 16. 12. 2021
  • Článek
Informace k dani silniční Mgr. Václav Pikal Na úvod lze připomenout skutečnost, že zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani...
Vydáno: 12. 12. 2021
  • Článek
S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně a daně z nemovitých věcí, protože v průběhu ledna 2022 bude nutné podat daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2022. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu těchto daní a zrekapitulujme základní povinnosti související s těmito daněmi.
Vydáno: 25. 11. 2021
Naše společnost je vlastníkem osobního automobilu, který má v technickém průkazu v oddíle Další záznamy uveden údaj, že se jedná o vozidlo s hybridním pohonem typu Mild-hybrid 48V. Splňuje toto vozidlo podmínku hybridního pohonu kombinujícího spalovací motor a elektromotor, a tedy podmínku pro osvobození od daně silniční ve smyslu znění § 3 písm. f) bod 2 zákona o silniční dani?
Vydáno: 19. 11. 2021
Společnost s r. o. (lékař) se 2 zaměstnanci, neplátce DPH si koupila a zaplatila v 10/2021 osobní automobil. Přepis v technickém průkazu bude až na konci 11/2021. Automobil již byl firmě předán v 10/2021. Kdy má být automobil zaevidován na kartě hmotného majetku a od kterého měsíce se budou počítat účetní odpisy? Firma chce využít paušální výdaj na dopravu. Od kterého měsíce lze poměrně počítat paušální výdaj na dopravu - od října nebo až od listopadu? Musí být vedena kniha jízd? Silniční daň se bude platit od 11/2021 dle zápisu v TP?
Vydáno: 11. 11. 2021
OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci (vede skutečné příjmy a výdaje). V srpnu 2021 uzavřela OSVČ smlouvu o nájmu vozu do srpna 2022. Vůz používá výhradně pro ekonomickou činnost, neuplatňuje PHM a zatím nezaplatila zálohu na silniční daň.  Může OSVČ použít paušální výdaj na dopravu od 1. 8. 2021 ve výši 5 000 Kč x 5 měsíců = 25 000 Kč za rok 2021 v DPFO? Musí OSVČ uhradit silniční daň za pronajatý vůz, aby mohla uplatnit paušální výdaj na dopravu?
Vydáno: 10. 11. 2021
Jednatelka u nově vzniklé společnosti s. r. o. by ráda využila vlastní automobil a automobil manžela (který není jednatelem ani zaměstnancem) k podnikatelské činnosti, ale zároveň by chtěli tyto auta používat i k soukromým účelům. Jaké jsou zákonné možnosti a následující dopady: 1) při zařazení aut do majetku firmy, 2) při pronájmu těchto aut - a to z hlediska firmy i fyzických osob, 3) je i jiná možnost? Pokud by auta nebyla v majetku firmy, je možné, aby si jednatelka uplatňovala cestovní náhrady, v případě užití vlastního automobilu pro firemní účely a to včetně amortizace? Kdy je možné uplatňovat náklady paušálem na dopravu? Je možné si tento paušál z firmy měsíčně vybírat z pokladny?
Vydáno: 02. 11. 2021
Koupili jsme vozidlo v 06/2021, ale v technickém průkazu je datum první registrace 08/2021. Od kterého měsíce se hradí silniční daň? 
Vydáno: 21. 10. 2021
Je možné uplatňovat v daňovém přiznání příjmy z podnikání FO paušálem a zároveň příjmy z pronájmu (jde o pronájem bytu nevloženého do obchodního majetku) dle skutečných výdajů? Do skutečných výdajů pak lze zahrnout i paušální výdaj na auto (zařizování věcí spojených s pronájmem), a auto tedy není předmětem silniční daně? 
Vydáno: 01. 10. 2021
OSVČ si koupila osobní automobil, který používá pro podnikání. V technickém průkazu je napsáno palivo: BA + LPG. Je tímto auto osvobozeno od silniční daně?
Vydáno: 13. 09. 2021
  • Článek
Společnost s r. o. pořídila ojetý osobní automobil 29. 5. 2021, do VTP byl však zapsán až 2. 6. 2021. První registrace v ČR byla 5/2018. Za které měsíce bude platit silniční daň? Pokud bude platit i za 5/2021, může si uplatnit slevu 40 %, i když není zapsána ve VTP jako majitel?
Vydáno: 10. 09. 2021
  • Článek
Jak to bude s placením silniční daně z nákladního automobilu u OSVČ, jestliže 31. 5. vyzvedla z registru SPZ a 1) v tomto dni došlo i k přepisu na nového majitele, 2) k přepisu na nového majitele došlo 1. 6.?
Vydáno: 10. 09. 2021
Mohli byste prosím vysvětlit a uvést i několik příkladů k § 4 odst. 3 zákona o dani silniční: „Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.“? 
Vydáno: 08. 09. 2021
+ Zobrazit dalších 20