Daň z hazardních her

  • Článek
Ve Sbírce zákonů v roce 2022 vyšlo 471 nových právních předpisů a úředních sdělení – více než 9 týdně! Pro srovnání, v roce 2021 to bylo 533 a o rok dříve dokonce 612. Samozřejmě většinu firem, natož běžné občany zajímá pouze malá část z nich, ale i tak jde o vysoké číslo nutící k zamyšlení na téma právní stát… My se v tomto přehledovém příspěvku zaměříme na daňové novinky plně schválené zákonodárci v roce 2022, které by dle legislativních zvyklostí a respektu k poplatníkům měly nabýt účinnosti (závaznosti) od 1. 1. 2023. Ovšem realita je méně optimální a často legislativní změny nedávají daňovým subjektům dostatečný čas na seznámení a účinnosti nabývaly již v průběhu roku 2022. A jsou i opačné případy, kdy si již přijatý právní předpis – či několik změnových bodů – počká na nabytí účinnosti třeba i několik let. Pokusíme se v tom udělat pořádek, ať vám nic podstatného ohledně daňových novinek neunikne. Dodejme, že kromě přímých novel daňových zákonů byly přijaty i jejich méně přehledné nepřímé novely ukryté ve zvláštních právních předpisech, a tradičně došlo od 1. 1. 2023 také k řadě tzv. parametrických změn (např. zvýšení minimální a průměrné mzdy). Můžeme předeslat, že nejvýznamnějšími příznivými novinkami roku 2023 bylo zdvojnásobení limitu obratu plátce DPH na 2 miliony Kč, a stejně tak i limitu příjmů OSVČ pro tzv. paušální režim umožňující zbavit se administrativy. A potěšilo také prodloužení možnosti zkrácených mimořádných daňových odpisů hmotného majetku z odpisových skupin 1 a 2 o další dva roky, případně jejich kratšího finančního leasingu. Naopak hodně nepříjemné bylo rozšíření daní z příjmů právnických osob o spornou daň z nadměrného zisku s těžko uvěřitelnou sazbou 60 %, kterou nejspíše čeká tvrdý souboj státních úředníků a dotčených hodně velkých firem před soudy. Nemilé je i rozdělení zmíněného paušálního režimu OSVČ do tří pásem, kterým přísluší jiné výše paušální daně.
Vydáno: 30. 01. 2023