Kontakt

Technická podpora

Redakce

Daniela Stilzová

šéfredaktorka portálu DAUČ

Jaroslava Bělková

redaktorka portálu a expertních příspěvků

Veronika Gažáková

redaktorka Daně a právo v praxi

Daniela Kaplanová

redaktorka Účetnictví v praxi a Finanční, daňový a účetní bulletin

Ludmila Caletková

redaktorka Otázky a odpovědi

Andrea Doušová

šéfredaktorka redakce

Reklama

Iva Suchnová

Korespondeční adresa

Wolters Kluwer ČR, a.s.
130 00 Praha 3
U nákladového nádraží 10
+420 246 040 400

obchod@wolterskluwer.cz