Aktuálně

Co se do časopisu nevešlo aneb Další odborné články pouze online!

Datum vydání: 28. 7. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 29/2021

Datum vydání: 26. 7. 2021
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 29/2021 ze dne 26. července 2021, který obsahuje Sdělení ke Smlouvě s Maďarskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku.

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 28/2021

Datum vydání: 21. 7. 2021
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 28/2021 ze dne 21. července 2021, který obsahuje Sdělení ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou.

Odborné čtení ZDARMA!

Datum vydání: 19. 7. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Co dělat, když daňové přiznání bylo podáno sice včas, ale s chybou? / Jestliže plánujete rozdělovat zisk roku 2020 nebo vracet příplatky mimo základní kapitál, příp. vyplácet zálohy na podíly na zisku - pozor na nedávnou novelu ZOK! / Novinky u daně z nemovitých věcí na portálu MOJE daně.