ESG: Nové povinnosti výkaznictví

 

ESG je zkratka pro Environmental, Social and Governance - tři klíčové faktory, které se používají k hodnocení dopadu společností na životní prostředí, společnost a správu a řízení podniků. Faktory ESG hrají stále důležitější roli v oblasti akvizic, dotací, investic či úvěrů.

Společnosti, které mohou prokázat dobré výsledky na poli ESG, budou mít konkurenční výhodu. Nefinanční reporting, tedy zveřejňování informací z oblastí ESG, bude tvořit významnou součást výkaznictví stále většího počtu podniků, pro něž se stane povinným.

Více informací >>>

ESG krok za krokem

V našich článcích vám postupně představíme oblast ESG reportingu, jehož cílem je odpovědné chování podniků, ale i lepší řízení jejich rizik a posílení konkurenceschopnosti:

Přístup zdarma

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se zaměřili na problematiku sportovních služeb poskytovaných neziskovými subjekty z pohledu DPH, tedy úpravy zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), a dokončili téma započaté v minulém čísle časopisu UNES č. 5/2024 na s. 10. Jak jsme již uváděli, novelou ZDPH provedenou zákonem č. 349/2023 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), byly s účinností od 1. 1. 2024 provedeny změny sazeb daně, které se týkají i oblasti sportu. U většiny služeb v oblasti sportu se na základě této novely uplatňuje od 1. 1. 2024 nová snížená sazba daně ve výši 12 %.
Vydáno: 18. 06. 2024 15 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Jednou z činností Rady pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“) je provádět, v souladu s požadavky evropského práva, kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfoliu alespoň jeden subjekt veřejného zájmu.
Vydáno: 18. 06. 2024 16 minut čtení

Otázky a odpovědi

Společnost má pronajaty prostory od vlastníka budovy a část těchto prostor dále pronajímá - jde konkrétně o pronájem velké zasedací místnosti k různým školením a oslavám - zákazník si od společnosti objednává nejen pronájem, ale také catering vč. jídla a pití. Jídlo zajišťuje restaurace (DPH 12%), která to dodává hotové a společnost to přeúčtovává s určitou marží tomuto zákazníkovi (s DPH 21%). Zřídka zákazník požaduje také pití a čaje - tento sortiment standartně kupuje společnost jako občerstvení pro své obchodní partnery - účtuje tedy celý nákup na 513 - nedaňově a neuplatňuje DPH, protože dopředu neví, zda to "nespotřebuje" v rámci pronájmu. Jak tedy toto občerstvení, které má celé nedaňově může přeúčtovat daňově pokud bude část využita pro pronájem a přeúčtována v rámci pronájmu zákazníkovi a jaký vystavit daňový doklad z pohledu DPH, abych mohla uplatnit i část DPH a jak to celé zaúčtovat?
Vydáno: 12. 07. 2024 1 minuta čtení

Aktuality

Víte, že kromě nového zákona o účetnictví nás čeká další velká novela? Tentokrát se týká daně z přidané hodnoty a její předpokládaná účinnost je navrhována (s výjimkami) od 1. ledna 2025. Připravte se na ni s námi na dalším praktickém webináři!
Vydáno: 09. 07. 2024
 Dne 19. 6. 2024 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 163/2024 Sb., který přináší rovněž změny v zákoně o daních z příjmů. Mimo jiné se zavádí osvobození příspěvku na stravování ve formě nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem bývalým zaměstnancům, kteří u zaměstnavatele pracovali v době odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu z důvodu invalidity třetího stupně.
Vydáno: 28. 06. 2024
Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení podpořila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU.
Vydáno: 28. 06. 2024
Od 1. července 2024 čekají zaměstnavatele změny v oblasti zpracování dohod o provedení práce (DPP). Cílem těchto změn je podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zajistit, aby dohody nebyly jediným a hlavním příjmem zaměstnance a zároveň zajistit zaměstnanci dávky nemocenského a důchodového pojištění v případě ztráty příjmu, pokud již na základě více dohod práci uskutečňuje.
Vydáno: 24. 06. 2024