Připravte se s námi na daňové přiznání 2022

 

Abyste byli včas připraveni na bezchybné podání daňového přiznání, máme pro vás veškeré potřebné informace právě na DAUČ! Můžete si tak v dostatečném předstihu ověřit, že například víte o: 

  • Posunutí hranice příjmů pro povinnost podat daňové přizání z 15 000 Kč na 50 000 Kč.
  • Rozšíření okruhu poplatníků s povinností podat přiznání elektronicky, a to z důvodu zřizování datové schránky ze zákona.
  • Zavedení zcela nové slevy na dani od roku 2022, kdy lze základ daně poplatníků snížit o slevu za zastavenou exekuci
  • Změně výše základní slevy na poplatníka za rok 2022, a to na částku 30 840 Kč.

Do kdy je třeba přiznání podat?

Přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2022 musí být podáno nejpozději v:

pondělí 3. 4. 2023 – pokud daňové přiznání podává sám poplatník nebo jeho daňový poradce na základě plné moci bez ohledu na to, zda v papírové či elektronické podobě;

úterý 2. 5. 2023 – pokud daňové přiznání podává sám poplatník, a to v elektronické podobě, a přiznání je podáno po 3. 4. 2023;

pondělí 3. 7. 2023 – tato lhůta platí pro daňová přiznání podaná daňovým poradcem na základě plné moci nebo má-li poplatník povinný audit.

Přístup zdarma

 

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
Vzhledem k tomu, že se v současné době zaměstnavatelé snaží, případně i prostřednictvím dalších subjektů, poskytovat zaměstnancům různé benefity, stojí za zamyšlení i otázka zdanění takových plnění. V článku je poukázáno na poměrně široké pojetí příjmů ze závislé činnosti. V nedávné době byla tato problematika řešena Nejvyšším správním soudem v rozsudku čj. 10 Afs 61/2022-41. V tomto rozsudku Nejvyšší správní soud odkazuje i na své dřívější rozsudky čj. 7 Afs 29/2005-91 , čj. 5 Afs 38/2014-37 a čj. 1 Afs 162/2018-39 .
Vydáno: 15. 03. 2023 20 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Vzhledem k blížícímu se termínu účetních závěrek bychom se v následujícím příspěvku zaměřili na shrnutí problematiky účetní závěrky u vybraných účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „prováděcí vyhláška“).
Vydáno: 14. 03. 2023 20 minut čtení

Otázky a odpovědi

Je možné za nějakých okolností uplatnit náklady na založení dceřiné společnosti jako daňově uznatelné pro mateřskou organizaci nebo jsou vždy daňově uznatelné pouze u dceřiné společnosti, a pokud byla faktura vystavená od notáře na matku, tak je nutné jí přefakturovat na dceru? Tím pádem pokud došlo k uplatnění nároku na DPH, tak zároveň přefakturací dojde k odvedení DPH na výstupu, protože dcera je neplátce DPH. Nebo to lze udělat jiným způsobem? 
Vydáno: 23. 03. 2023 1 minuta čtení

Aktuality

V březnovém přehledu přinášíme sdělení k několika mezinárodním smlouvám o sociálním zabezpečení mezi Českem a jinými zeměmi a také kontroverzní novelu zákona o důchodovém pojištění týkající se valorizace důchodů. Najdete tu i seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, informaci o zařazení Ruska mezi nespolupracující jurisdikce, informace k povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky nebo například přehled některých činností a odpovědi na dotazy týkající se daně z neočekávaných zisků.
Vydáno: Dnes
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.
Vydáno: 20. 03. 2023
Nastává čas připravit podklady pro přiznání k dani z příjmů za rok 2022. Abychom vám tento náročný proces co nejvíce usnadnili, sesbírali jsme pro vás veškeré potřebné odborné informace z DAUČ, které vám pomohou ke správnému rozhodování a bezchybnému výsledku.
Vydáno: 16. 03. 2023
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 4/2023 ze dne 14. března 2023, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů.
Vydáno: 14. 03. 2023