Daně a pojištění

  • Článek
Pokud se plátce DPH rozhodne koupit majetek k těžbě kryptoměn, je možný odpočet DPH z tohoto majetku? Těžba kryptoměn je v DPH podle § 54 Finanční činnosti? Jak je to případně se spotřebovanou elektřinou a ostatními náklady, které se účtují jako zásoby = pořízení kryptoměny, je nárok na odpočet DPH?
Vydáno: 31. 10. 2021 1 minuta čtení

Účetnictví

  • Článek
Obchodní firma má s bankou nevypořádaný obchod – Interest Rate Swap. Datum obchodu únor 2021, den vypořádání prosinec 2028, objem obchodu 58 mil. Kč, kurz obchodu 1,8080. Za jakých podmínek bude možné k 31. 12. 2021 přecenění tohoto obchodu účtovat rozvahově? Bude v souladu s účetními předpisy, pokud bez zkoumání podmínek bude přecenění zaúčtováno výsledkově?
Vydáno: 31. 10. 2021 2 minuty čtení

Otázky a odpovědi

Bude při dodání nového kotle teplárně použit režim přenesené daňové povinnosti?

Vydáno: 30. 11. 2021 1 minuta čtení

Aktuality

Vítejte v novém prostředí DAUČ! Jste-li náš stávající uživatel, který již má zaplacenou licenci na DAUČ a přišli jste poprvé na novou verzi portálu, pak je třeba si při prvním přihlášení změnit heslo. Zde naleznete návod.
Vydáno: 01. 12. 2021
Ministerstvo financí zveřejňuje přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2022.
Vydáno: 24. 11. 2021
Vláda dnes schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí, který přináší první nové bonusové období od 22. listopadu do 31. prosince 2021. Živnostníci a podnikatelé s poklesem tržeb nejméně o 30 % budou moci znovu žádat až o 1 000 Kč denně. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.
Vydáno: 22. 11. 2021
S účinností od 1. října začala platit novela zákona o dani z přidané hodnoty. Jejím stěžejním tématem je nastavení pravidel pro zdanění prodeje zboží na dálku (e-commerce), která fungují v Evropské Unii již od 1. července, a proto řada subjektů využila přímého účinku Směrnice a začala postupovat podle unijních ustanovení o tři měsíce dříve, než byly legislativně upraveny v českém zákoně o DPH. Kromě nových pravidel pro prodej zboží na dálku, o kterém jsme detailněji psali již v květnovém newsletteru, a mediálně propíranému zrušení osvobození od DPH u nákupu zboží ze zemí mimo EU, jehož hodnota nepřekročila 22 €, přinesla novela i několik dalších změn.
Vydáno: 16. 11. 2021