Začínáte s podvojným účetnictvím?

 

Na DAUČ vám poradíme, na co si dát pozor a co neopomenout například při přechodu z daňové evidence na účetnictví, objasníme základní účetní principy a postupy. Nechybí ani podrobný výklad k účtové osnově pro podnikatele, včetně názorných příkladů použití účtů.

A pokud máte vlastní specifický dotaz, v rámci předplatného si jej nechte zodpovědět v poradně! Jak položit otázku?

Zaměřeno na DPH: články, odpovědi i podrobný komentář!

 

Na DAUČ naleznete velké množství dokumentů na téma daň z přidané hodnoty, od odpovědí v poradně přes články až po samotný zákon o DPH ve všech časových zněních, včetně autorského komentáře k němu. Vybíráme pro vás:

Daňové a právní souvislosti konfliktu na Ukrajině

 

V návaznosti na velice vážnou mezinárodní situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině jsme shromáždili relevantní informace, které by pro vás mohly být užitečné ať už při řešení daňových otázek pomoci do zahraničí nebo například pobytu a práce cizinců u nás. Nechybí ani problematika posečkání daně včetně vzorů. Přidáváme také odkazy na další relevantní zdroje k této problematice. Informace průběžně aktualizujeme.

Zobrazit více >>>

Daně a pojištění

  • Článek
Daň silniční byla s účinností od 1. července 2022 zásadním způsobem novelizována, a to tak, že se účinky změny projeví zpětně již v rámci celého zdaňovacího období 2022. Článek představuje novou koncepci daně silniční, která je úzce navázána na právní úpravu zdanění vozidel harmonizovanou právem Evropské unie. Vedle vysvětlení návaznosti na harmonizovanou právní úpravu se článek zaměřuje na konkrétní podobu nových hmotněprávních ustanovení a na změny ve správě daně silniční. Popisuje také legislativní chybu, ke které při novelizaci došlo, a nabízí její řešení pro aplikační praxi, než ji opraví zákonodárce výslovnou novelou.
Vydáno: 26. 07. 2022 27 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Následující příspěvek částečně tematicky navazuje na jeden z předchozích příspěvků, který se zabýval poskytováním dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu obcí.1) Příspěvek komplexně analyzoval problematiku poskytování dotací a návratných finančních výpomocí (dále jen „NFV“) z rozpočtu obcí a téma uzavíral rozhodnutím o poskytnutí dotace či sdělením o nevyhovění žádosti a neposkytnutí dotace. Aktuální příspěvek se zabývá situacemi, kdy žadatel byl úspěšný, dotace nebo NFV mu byla schválena, nicméně v průběhu jejího čerpání došlo ke sporným situacím a vzniku sporu, případně k porušení rozpočtové kázně.
Vydáno: 29. 06. 2022 33 minut čtení

Otázky a odpovědi

Firma s.r.o. uzavřela s fyzickými osobami smlouvy o dílo. Ve smlouvách «dílo» znamená vystoupení v rámci tanečního/ uměleckého programu. V průběhu roka společnost plánuje podepsat několik smluv o dílo se stejnými fyzickými osobami. Průměrná cena jednoho díla je 3000-5000 Kč. Každý rok firma uzavírala s fyzickými osobami dohodu o provedené práce, odváděla srážkovou daň. Tento rok jednatel rozhodl uzavřít smlouvy o dílo. Podle mě, jde o vztah mezi podnikatelskou osobou a fyzickou (která není podnikatelem, třeba OSVČ), který má znaky závislé práce. Uzavíraní smlouvy o dílo se stejnou fyzickou osobou 5-8 krát v průběhu roku, nevypadá jako příležitostný příjmem fyzické osoby. Předpokládám, že je to vztah mezí zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dotaz: lze v našem případě uzavřít smlouvu o dílo s fyzickými osobami nebo ne? lze zahrnout ceny za provedení díla do daňově uznatelných nákladů na základě jenom podepsanou smlouvy o dílo nebo k tomu firma bude potřebovat další doklady? Kdo bude nést odpovědnost za zdanění příjmů fyzických osob na základě smlouvy o dílo – firma nebo fyzická osoba? Možná, jde o klasický vztah mezí zaměstnavatelem a zaměstnancem, a firma měla by uzavřít s fyzickými osobami DPP?
Vydáno: 13. 08. 2022 10 minut čtení

Aktuality

Srdečně vás zveme na druhý ročník online konference k transferovým cenám, která se bude konat 20. 9. 2022. Program bude opravdu nabitý, máte se na co těšit! Hlavním tématem bude daňová kontrola týkající se převodních cen, aktuální trendy v této oblasti a samozřejmě dokumentace k transferovým cenám.
Vydáno: 11. 08. 2022
Zaměstnanec společnosti hodlá použít své soukromé vozidlo na služební cestu. V příkazu je uvedeno, že soukromé vozidlo lze použít. Cestovní náhrada bude proplacena za cenu obvyklou při použití hromadné dopravy. Jak ale řešit následující situace:
Vydáno: 10. 08. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 12/2022 ze dne 5. srpna 2022, který obsahuje seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů a seznam pro účely plnění informační povinnosti zveřejňované podle zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.
Vydáno: 05. 08. 2022
Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 11/2022 ze dne 4. srpna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-56 k promíjení pokuty za neoznámení osvobozeného příjmu.
Vydáno: 04. 08. 2022