Novinky v daních a účetnictví 2024

 

Od počátku roku 2024 začíná platit hned několik výrazných daňových změn, které přináší nejen vládní konsolidační balíček. Změny se dotknou také účetnictví – jde především o zavedení tzv. funkční měny účetnictví a změnu výpočtu čistého obratu.

V aplikaci DAUČ naleznete přehledy změn od renomovaných poradenských společností i od Ministerstva financí. Nechybí ani podrobné rozbory konkrétních dopadů do praxe od našich předních expertů.

Náš tip: Daňové a účetní novinky v roce 2024 >>>

Přístup zdarma

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
Zdaněním tzv. ostatních příjmů se zabývá § 10 ZDP a těmito ostatními příjmy rozumíme příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob, pokud nejde o příjmy zdaňované podle § 6 až § 9 ZDP. Pokud tedy má poplatník daně z příjmů fyzických osob zdanitelné peněžní a nepeněžní příjmy a přitom je poplatník nemůže zařadit ani mezi příjmy ze závislé činnosti, ani mezi příjmy ze samostatné činnosti, ani mezi příjmy z kapitálového majetku resp. příjmy z nájmu, zdaňují se tyto příjmy jako tzv. ostatní příjmy podle § 10 ZDP. Zákonem č. 349/2023 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2024 k podstatným změnám ve vymezení jednotlivých druhů ostatních příjmů a jejich zdanění včetně nového řešení osvobození těchto příjmů od daně z příjmů fyzických osob.
Vydáno: 24. 02. 2024 33 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Snadný přístup k datům je důležitý pro usnadnění rozhodovacího procesu široké škály investorů, ale i mnoha dalších stakeholderů, nevládních organizací a organizací působících v oblasti sociální a životního prostřední (sociální a ekologické organizace). Zejména snadný přístup ke kompletním informacím souvisejícím s udržitelností by umožnil účastníkům trhu, kteří poskytují finanční produkty nebo poskytují poradenství, snadněji získat informace, které potřebují při začleňování rizik udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost. Přijetím směrnice 2022/2464/EU , o podávání zpráv o udržitelnosti (dále jen „směrnice CSRD“), došlo nejen ke standardizaci informací, které má podnik povinnost uvádět, ale oproti podávání nefinančních informací došlo i k určité formalizaci formátu zprávy o udržitelnosti. Směrnice CSRD požaduje, aby zpráva vedení byla vyhotovena v elektronickém formátu XHTML a pro zprávu o udržitelnosti, včetně informací podle čl. 8 nařízení (EU) 2020/852 , použijí značkovací jazyk XBRL podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 .
Vydáno: 23. 02. 2024 24 minut čtení

Otázky a odpovědi

Stavíme výrobní halu částečně svépomocí. K tomu používáme bagr, který jsem asi chybně zatřídila do 3. odp. sk. 28.92.26. Dle CZ-CPA jsou tam i stavební stroje, proto jsem takto zvolila. Účtuji aktivaci stavby - kam patří mimo jiné i odpisy tohoto bagru 042/588. Pokud měl být bagr zařazen ve 2. odp. skupině, mohu opravit odpisovou skupinu, doúčtovat odpisy a aktivovat do stavby? Budou odpisy daňově účinné?
Vydáno: 28. 02. 2024 1 minuta čtení

Aktuality

V měsíčním přehledu nové legislativy pro vás máme několik informací GFŘ, které se týkají: pravidel a přístupů ke stanovení základu daně při změně sazeb daně z přidané hodnoty, principů stanovení lhůty pro podání přiznání k dani z neočekávaných zisků, způsobu ocenění benefitu vznikajícího zaměstnanci z využívání tzv. firemní školky, žádostí o závazné posouzení sazby DPH. Dále došlo ke změnám v pravidlech či způsobech vyplácení důchodů: účastníkům odboje, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.
Vydáno: Včera
Buďte letos připraveni včas a podejte bezchybné přiznání k dani z příjmů za rok 2023. Všechny důležité informace k sestavení daňového přiznání jsme pro vás dali dohromady do následujícího přehledu, který budeme dál průběžně aktualizovat. Odborníci v naší expertní poradně jsou navíc připraveni poradit vám ve specifických případech.
Vydáno: 22. 02. 2024
Srdečně vás zveme na událost, která navazuje na předchozí tři úspěšné ročníky konference k transferovým cenám. Bude obsahově výrazně rozšířená a nese název Konference mezinárodní daňové optimalizace. Kde je hranice mezi legitimní daňovou optimalizací a daňovým trestným činem? Jak vnímají mezinárodní daňovou optimalizaci zákonodárci, správci daně a daňoví poradci? To a mnohem víc se dozvíte na naší konferenci!
Vydáno: 15. 02. 2024
Původní vládní návrh konsolidačního balíčku byl během legislativního procesu několikrát v oblasti zaměstnaneckých benefitů modifikován a protože dochází k poměrně významným změnám v této oblasti, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) vydalo dne 22. prosince 2023 na svých webových stránkách očekávanou metodickou informaci ke zdaňování benefitů od 1. ledna 2024, jejímž účelem je posílení právní jistoty poplatníků.
Vydáno: 14. 02. 2024