Aktuálně

Finanční správa: Informace o vzniku nové oznamovací povinnosti od 1. 7. 2020 ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat (tzv. DAC6)

Datum vydání: 14. 2. 2020
Autor: Redakce portálu DAUČ

V parlamentu ČR je projednáván Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění, sněmovní tisk 572/0.

Informace GFŘ k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů

Datum vydání: 13. 2. 2020
Autor: Finanční správa

GFŘ pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů právnických a fyzických osob při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje vydává informaci k problematice Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje podle § 34ba ZDP.

Nové články na DAUČ: Daňové přiznání fyzických osob – Quick fixes – Živnostenský balíček

Datum vydání: 13. 2. 2020
Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikujeme nejnovější články z oblasti daní a práva, v nichž se tentokrát zaměříme na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, změny v DPH u intrakomunitárního obchodu se zbožím, ale i na živnostenský balíček, který by měl zajistit vstřícné daňové prostředí.

MF: Přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat snížená 10% sazba DPH

Datum vydání: 13. 2. 2020
Autor: Ministerstvo financí ČR

Ministerstvo financí na svých stránkách uveřejnilo přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat snížená 10% sazba DPH.