Začínáte s podvojným účetnictvím?

 

Na DAUČ vám poradíme, na co si dát pozor a co neopomenout například při přechodu z daňové evidence na účetnictví, objasníme základní účetní principy a postupy. Nechybí ani podrobný výklad k účtové osnově pro podnikatele, včetně názorných příkladů použití účtů.

A pokud máte vlastní specifický dotaz, v rámci předplatného si jej nechte zodpovědět v poradně! Jak položit otázku?

Zaměřeno na DPH: články, odpovědi i podrobný komentář!

 

Na DAUČ naleznete velké množství dokumentů na téma daň z přidané hodnoty, od odpovědí v poradně přes články až po samotný zákon o DPH ve všech časových zněních, včetně autorského komentáře k němu. Vybíráme pro vás:

Daňové a právní souvislosti konfliktu na Ukrajině

 

V návaznosti na velice vážnou mezinárodní situaci v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině jsme shromáždili relevantní informace, které by pro vás mohly být užitečné ať už při řešení daňových otázek pomoci do zahraničí nebo například pobytu a práce cizinců u nás. Nechybí ani problematika posečkání daně včetně vzorů. Přidáváme také odkazy na další relevantní zdroje k této problematice. Informace průběžně aktualizujeme.

Zobrazit více >>>

Daně a pojištění

  • Článek
Společnost s r. o. pronajímá ve svém bytovém domě fyzickým osobám neplátcům bytové prostory –osvobozené nájemné. Nájemníci mají elektřinu v bytě napsanou na sebe a při odstěhování si zruší platbu záloh a společnost s r. o. si elektřinu na dobu, než je byt znovu pronajat, přepíše zálohy na sebe. Může si společnost s r. o. z uhrazených záloh uplatnit DPH?
Vydáno: 23. 06. 2022 2 minuty čtení

Účetnictví

  • Článek
V tomto textu se zaměříme na problematiku měření finanční výkonnosti firmy, a to konkrétně na oblast poměrových ukazatelů, které jsou známým nástrojem finanční analýzy.
Vydáno: 23. 06. 2022 11 minut čtení

Otázky a odpovědi

Nezisková organizace (zapsaný spolek) vygenerovala zisk, v účetnictví ho evidujeme na účtu 932000. Jak se dá s tímto ziskem v neziskové organizaci naložit? Dá se nějak někomu rozdělit? Nebo se musí použít na činnost? A jak se to vyřeší účetně? Musí být do 30. 6. následujícího období také rozhodnuto, jak se se ziskem naloží (tak jako v obchodní společnosti)?
Vydáno: 07. 07. 2022 2 minuty čtení

Aktuality

Zákonné ukotvení jednorázového příspěvku na dítě - z důvodu zlepšení situace rodin s dětmi a vytvoření časového prostoru pro vyhodnocení skutečných dopadů zejména energetické krize - bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 196/2022 Sb. v částce 90 dne 30. 6. 2022. Účinnost zákona je od 1. 7. 2022.
Vydáno: 02. 07. 2022
Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.
Vydáno: 01. 07. 2022
Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k novele zákona o daních z příjmů, provedené zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s nepeněžním příjmem zaměstnance formou bezplatného poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely.
Vydáno: 30. 06. 2022
Daňové subjekty, za které podává daňové přiznání k tomu zplnomocněný daňový poradce nebo advokát, mají v pátek 1. července 2022 poslední možnost pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
Vydáno: 28. 06. 2022