Aktuálně

Stravenkový paušál z pohledu daně z příjmů u jednatele

Datum vydání: 17. 5. 2021
Autor: Rödl & Partner Praha

Příspěvek na stravování je bezpochyby jeden z nejoblíbenějších a v praxi nejčastěji se vyskytujících benefitů. Od ledna 2021 byla vedle stravenek nově zavedena i možnost poskytovat zaměstnancům příspěvky na stravování v peněžní formě, takzvaný stravenkový paušál.

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 31. 12. 2021

Datum vydání: 13. 5. 2021
Autor: Finanční správa

V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2021/660 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. prosince 2021.

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 21/2021

Datum vydání: 10. 5. 2021
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 20/2021 ze dne 10. května 2021, který obsahuje dodatek k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Služby mezi zřizovatelem a pobočkou a ručení za DPH příjemcem plnění opět předmětem judikatury

Datum vydání: 10. 5. 2021
Autor: Rödl & Partner Praha

Soudní dvůr Evropské unie vydal rozhodnutí ve věci C-812/19 Danske Bank a konstatoval, že služba poskytnutá zřizovatelem, který je členem DPH skupiny v jednom členském státě, pobočce v jiném členském státě, je předmětem DPH.