Aktuálně

Expertní příspěvky číslo 3/2019 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 14. 6. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 3/2019. Zaměřujeme se na vybrané rozsudky v judikatuře Nejvyššího soudu k daňovým a souvisejícím trestným činům, výkladové problémy postavení dlužníka a insolvenčního správce v daňovém řízení a soudním řízení správním nebo příklady institutů zákona o daních z příjmů, u kterých by mohly vznikat obavy z oslabení právní jistoty v důsledku zavedení zásady zákazu zneužití práva.

Daňové aspekty darování

Datum vydání: 13. 6. 2019
Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger, PRK Partners

Darování je z pohledu českého daňového práva považováno za bezúplatný příjem na straně obdarovaného, který podléhá dani z příjmů. V případě darování mezi příbuznými je ve většině případů tento příjem osvobozen od daně, ale může být spojen s určitými dalšími daňovými povinnostmi.

Nově na DAUČ: Daňový balíček a intrakomunitární obchody – Poukazy – Exit tax

Datum vydání: 11. 6. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme vám aktuální příspěvky, v nichž opět reagujeme na daňový balíček. Tentokrát se podíváme na změny v uplatňování DPH při obchodech s EU a při použití tzv. poukazů jako platební metody. V oblasti daně z příjmů přinášíme novinky u fyzických osob a také informace k tzv. exit tax.

Tisková zpráva: Novela zákona o ČNB míří do Poslanecké sněmovny

Datum vydání: 11. 6. 2019
Autor: Ministerstvo financí ČR

Vláda schválila novelu zákona o České národní bance. Návrh reaguje na dlouhodobý apel ze strany České národní banky, coby instituce zodpovědné za finanční stabilitu, aby získala pravomoc právně závazně regulovat úvěrové ukazatele u hypotečních úvěrů formou zákona.