Daňové novinky v roce 2023

 

Od 1. 1. 2023 dojde ke změnám v oblasti daní z příjmů, DPH a souvisejících zákonů, které se týkají jak podnikajících fyzických, tak i právnických osob. Nejvýraznější změnou je zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH, a to z 1 mil. na 2 mil. Kč, v souvislosti s tím se zdvojnásobí limit ročních příjmů pro vstup do režimu paušální daně OSVČ. V neposlední řadě bude prodloužena možnost využít mimořádných odpisů i nadále. Čtěte více:

Čtěte zdarma

 

 

 

 

Daně a pojištění

  • Článek
Financující transakce stejně jako ostatní transakce realizované mezi spojenými osobami podléhají pravidlu cen obvyklých dle § 23 odst. 7 ZDP , přičemž v tomto specifickém případě je v rámci obvyklého tržního rozpětí stanovována cena peněz, resp. finančních prostředků poskytovaných mezi spřízněnými entitami v souvislosti s poskytnutým uvěrovým finančním nástrojem. Mezi úvěrové finanční nástroje lze s ohledem na dikci zákona o daních z příjmů zařadit zejména úvěry či zápůjčky, dluhopisy, vkladní listy/vkladové certifikáty, popř. směnky. V rámci vztahů mezi spojenými osobami se pak lze setkat rovněž s případy poskytovaného ručení ve skupině (např. ručení dceřiné společnosti za závazky mateřské společnosti prostřednictvím vlastněných nemovitostí či cenných papírů), stejně tak nabývá v posledních letech na významu cash poolingové financování. U popisovaného typu financujících transakcí přitom s ohledem na charakter transakce bývá posuzována obvyklá úroková sazba, potažmo sazba ručení.
Vydáno: 20. 01. 2023 8 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Ze zveřejněného návrhu nového zákona o účetnictví lze mít za to, že Ministerstvo financí České republiky zůstalo u původního pojetí zákona o účetnictví , který vznikl počátkem 90. let, jehož posláním bylo stanovit práva a povinnosti účetních jednotek, ať mají jakýkoli předmět činnosti. Takový přístup je velmi náročný a vyžaduje od tvůrce nejen značné znalosti v teorii účetní vědy, ale také rozsáhlé praktické zkušenosti se všemi typy účetních jednotek. Zároveň musí zákonodárce mít nadhled, být schopen koncepčního způsobu myšlení a dokázat zobecnit na úrovni účetních zásad (principů) a účetních metod přístup k účetním jednotkám podle způsobu jejich financování. A právě účetnictví lze označit za jazyk financí.
Vydáno: 16. 01. 2023 37 minut čtení

Otázky a odpovědi

Realitní kancelář plátce DPH poskytuje zprostředkovatelské služby. V minulosti koupila a obratem prodala byt jako osvobozené plnění od DPH. O této transakci bylo účtováno jako o zásobách - nákup a prodej. Také před lety koupila pozemek, který účetní zachytila podobně jako ten byt - jako zásobu. Proběhla tam nějaká studie, byl i záměr stavět a pak rozprodat byty, ale nakonec pozemek po 4 letech prodává ještě jako „nestavební“ bez DPH. Dle mého je velice nevýhodné a také asi nesprávné posuzovat pozemek jako „zásobu“, když již několik let je ve vlastnictví společnosti, byť na účtu 112, řádně se platí daň z nemovitosti. Pro potřeby DPH se jeví jako velice výhodné ho „reklasifikovat“ na majetek 031 a v DPH ho uvést do řádku 51, a tím pádem nekrátit koeficient. Bojím se, aby finanční úřad toto přeúčtování na majetek a z toho plynoucí „DPH výhodu“ nevnímal jako účelové obcházení krácení koeficientu následující rok. Mohu požádat o názor?
Vydáno: 27. 01. 2023 10 minut čtení

Aktuality

Chcete vědět, proč se například před pěti lety změnilo určité konkrétní ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů? Využijte naši tabulku s přehledem novel tohoto zákona s vazbou na jednotlivá ustanovení, v nichž došlo ke změnám, a také na důvodové zprávy k těmto změnám.
Vydáno: Včera
Podívejte se na nejnovější vydání našich prosincových a lednových časopisů a vyberte si čtení přesně pro vás!
Vydáno: 25. 01. 2023
V uplynulém měsíci byla přijata novela zákona o důchodovém pojištění a dalších souvisejících zákonů, byla zvýšena minimální mzda, zrušen zákon o EET, vyšly sazby cestovních náhrad a také byl nahrazen pokyn GFŘ-D-22 novým pokynem GFŘ-D-59. Vyšlo i několik informací Finanční správy a nová EU legislativa.
Vydáno: 25. 01. 2023
Dne 1. 12. 2022 nabyla účinnosti novela energetického zákona, která zavádí tzv. odvod z nadměrných příjmů. Správcem odvodu je Energetický regulační úřad.
Vydáno: 25. 01. 2023