Aktuálně

Hlavní produkty Asseco Solutions od ledna pod jediným velením (tisková zpráva)

Datum vydání: 22. 1. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

V Praze 18. ledna 2018. Dvě hlavní skupiny produktů pro komerční sféru z dílny Asseco Solutions – SME a Enterprise – jsou od ledna 2018 z pozice top managementu společnosti řízeny jediným člověkem. Je jím Ing. Petr Hampl (*1973), který od léta loňského roku zastává funkci prokuristy společnosti.

Nové články z daňové oblasti na portále

Datum vydání: 19. 1. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Připomínáme, jak vypočítat a podat daňové přiznání k dani silniční a dani z nemovitých věcí za rok 2017. Věnujeme se také aktuálnímu tématu ubytování a nájmu přes AirBnb a novému pokynu GFŘ-D-33. Více v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Finanční zpravodaj číslo 1/2018

Datum vydání: 17. 1. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách letošní první Finanční zpravodaj ze dne 17. ledna 2018.

Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Datum vydání: 16. 1. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Ve Sbírce zákonů byla v částce č. 158 dne 15. prosince 2017 zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví