Aktuálně

Nejnovější články z oblasti daňové judikatury, práva a zdravotního pojištění

Datum vydání: 18. 6. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuální judikatuře komentujeme, za jakých okolností může být daňová kontrola nezákonná. Věnujeme se i náležitostem kmenového listu jakožto podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. A v oblasti zdravotního pojištění objasníme některé aspekty zaměstnávání osob ze zahraničí.

Tisková zpráva: Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě

Datum vydání: 18. 6. 2019
Autor: Finanční správa

Blížící se 1. červenec 2019 je posledním dnem pro podání daňových přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2018. Do tohoto termínu podávají daňové přiznání k dani z příjmů poplatníci, kterým přiznání zpracovává daňový poradce, nebo mají prodlouženou lhůtu ze zákona.

Expertní příspěvky číslo 3/2019 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 14. 6. 2019
Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 3/2019. Zaměřujeme se na vybrané rozsudky v judikatuře Nejvyššího soudu k daňovým a souvisejícím trestným činům, výkladové problémy postavení dlužníka a insolvenčního správce v daňovém řízení a soudním řízení správním nebo příklady institutů zákona o daních z příjmů, u kterých by mohly vznikat obavy z oslabení právní jistoty v důsledku zavedení zásady zákazu zneužití práva.

Daňové aspekty darování

Datum vydání: 13. 6. 2019
Autor: Vzornepravo.cz - Martin Švalbach, Jan Bürger, PRK Partners

Darování je z pohledu českého daňového práva považováno za bezúplatný příjem na straně obdarovaného, který podléhá dani z příjmů. V případě darování mezi příbuznými je ve většině případů tento příjem osvobozen od daně, ale může být spojen s určitými dalšími daňovými povinnostmi.