Daně a pojištění

  • Článek
V příspěvku se budeme zabývat vymezením autorských honorářů dle autorského zákona a zdaněním daní z příjmů jednak autorských honorářů autora získaných v rámci pracovněprávního vztahu a jednak autorských honorářů zdaňovaných jako příjmy ze samostatné činnosti. Ukážeme si rovněž zdanění příjmů získaných ze zděděných autorských práv.
Vydáno: 22. 09. 2022 20 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
V minulém díle, který jsme uveřejnili v časopisu DHK č. 10/2022 jsme se zabývali poskytnutými zálohami, jejich podstatou, zúčtováním a vykázáním v rozvaze. Je zřejmé, že obdobným způsobem je nutné řešit také druhou stranu smluvního vztahu, tedy dodavatele, který zálohu poskytnutou odběratelem, přijímá.
Vydáno: 22. 09. 2022 13 minut čtení

Otázky a odpovědi

Ve společnosti používáme elektronický docházkový systém. Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod. Pevná pracovní doba pro THP pracovníky je od 7,00 - 15,30 hod. Mzda zaměstnance je sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas v rozsahu do 150 hod. Příklad: Zaměstnanec THP se na pracovišti v některých dnech zdržuje v čase 6,00 - 16,30 hod, kdy vykonává práci. Nemá nařízený ani dohodnutý přesčas se zaměstnavatelem. Náplň práce zaměstnance odpovídá stanovené týdenní pracovní době 40 hod. To, že zůstává na pracovišti déle je jeho rozhodnutí. V evidenci docházky je uveden stanovený měsíční fond 176 hod, ale skutečně má vykázáno za měsíc 212 hod (36 h navíc). Pokud by počet skutečně vykázaných hodin strávených na pracovišti za rok dosáhl například o 245 hodin více, než je roční fond PD, může být ze strany případné kontroly IBP napadnuto, i když se nejedná o nařízený ani dohodnutý přesčas, tedy ani proplacený?
Vydáno: 26. 09. 2022 1 minuta čtení

Aktuality

V nejnovějším přehledu aktuální legislativy informujeme o novelizaci zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákona o daních z příjmů, prováděcí vyhlášky k zákonu o důchodovém pojištění a vyhlášky k zákonu o účetnictví, dále o vydání sdělení o výpovědi smlouvy o zdanění příjmů z úspor, informace ke stravenkovému paušálu, k definici tzv. nízkoemisních vozidel a k daňovému režimu mimořádného příspěvku na dítě. Předplatitelům nabízíme také komentovaný výběr nové daňové judikatury.
Vydáno: 25. 09. 2022
Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 14. září 2022 projednala podmínky pomoci velkoodběratelům elektřiny a plynu s dopady aktuálních vysokých cen energií. Schválila také návrh na prodloužení snížené spotřební daně na naftu, odměny a náhrady škod vzniklých jednotkám zasahujícím při požáru v národním parku České Švýcarsko a také navýšení státního příspěvku na zaměstnávání hendikepovaných osob.
Vydáno: 14. 09. 2022
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh na pokračování snížené spotřební daně na motorovou naftu o 1,50 Kč na litr. Vláda návrh schválila a v pátek 16. září by ho měla začít projednávat Sněmovna ve zrychleném procesu legislativní nouze.
Vydáno: 14. 09. 2022
Na základě zákona č. 196/2022 Sb., o jednorázovém příspěvku na dítě (dále jen zákon), započaly Úřady práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hlavní město Prahu vyplácet žadatelům za podmínek stanovených tímto zákonem jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč.
Vydáno: 02. 09. 2022