Daně a pojištění

  • Článek
Není to tak dávno, kdy jsem v rámci své pracovní náplně prováděl mnoho místních šetření v rámci vyhledávací činnosti při správě daní. Postupem času jsem získal i zkušenosti z realizovaných daňových kontrol (se zaměřením na DPH). Měl jsem tedy za to, že dokážu i lidem nezasvěceným v daňové teorii jednoduše vysvětlit, jaký je rozdíl mezi místním šetřením a daňovou kontrolou. Z tohoto omylu jsem byl vyveden po řadě rozsudků Nejvyššího správního soudu, které se zabývaly tím, co je a co již není možné chápat pod termínem „mapování terénu“, čímž se má na mysli sběr podkladových informací. Tento článek si neklade za cíl obsáhle vysvětlit všechny okolnosti této problematiky, naopak se snaží navázat na „zmapované“ judikaturní větve, které jsou zpracovány v článku Tomáše Rozehnala s názvem „Místní šetření jako zastřený kontrolní postup?“ 1) , a dále je v souvislostech rozvést.
Vydáno: 17. 11. 2022 36 minut čtení

Účetnictví

  • Článek
Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu nebo příplatek (složku ceny). Takto poplatek definuje wikipedia. I z této definice je zřejmé, že poplatky jsou zejména veřejnoprávní, ale i soukromoprávní. Podle teorie daňového práva je poplatek peněžitou dávkou zákonem stanovenou, nenávratnou, vybíranou státem nebo jinými veřejnoprávními korporacemi za zákonem stanovené úkony jejich orgánů.
Vydáno: 16. 11. 2022 14 minut čtení

Otázky a odpovědi

Klient, plátce DPH, fakturuje české firmě montážní práce na nemovité věci. Práce byly provedeny na území EU v Dánsku. Klient faktury vystavuje dle požadavku českého poskytovatele v režimu dle §24A bez DPH české firmě, ta nejspíš fakturuje konečnému příjemci danou službu. V jakém režimu DPH by měl fakturovat klient vůči českému plátci? Neměl by fakturaci řešit v rámci přenesené daňové povinnosti? Nebo se základní sazbou daně? 
Vydáno: 02. 12. 2022 2 minuty čtení

Aktuality

V uplynulém měsíci vyšla především dvě sdělení týkající se výpočtu nemocenského pojištění od roku 2023, dále novela prováděcí vyhlášky k zákonu o spotřebních daních, informace finanční správy o možnostech vrácení přeplatku na silniční dani a také upozornění na informační povinnost pro klienty Equa bank.
Vydáno: 25. 11. 2022
Návrh Ministerstva financí na zrušení zákona o evidenci tržeb, který by měl nabýt účinnosti k 1. lednu 2023, dnes schválila Poslanecká sněmovna. To znamená, že se od příštího roku již nevrátí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby, která byla téměř dva roky pozastavena v důsledku covidové pandemie. Zákon teď míří k projednání v Senátu.
Vydáno: 25. 11. 2022
Minulý týden podepsal prezident novelu zákona o mezinárodní výměně informací přinášející provozovatelům digitálních platforem povinnost hlásit od 1. ledna 2023 informace o tržbách svých prodejců finančnímu úřadu.
Vydáno: 21. 11. 2022
V úterý 22. listopadu 2022 máte poslední možnost zasílat své nominace v šesti soutěžních kategoriích letošního ročníku DAŇAŘ & DAŇOVÁ FIRMA ROKU.
Vydáno: 18. 11. 2022