Aktuálně

Nejnovější články z časopisu DHK na portále DAUC.cz

Datum vydání: 19. 5. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Našim předplatitelům přinášíme články z Daňové a hospodářské kartotéky č. 6, tentokrát na téma rezervy na opravy, příjmy z nájmu, odpisy veřejně prospěšných poplatníků, DPH, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví a také GDPR.

Nejvyšší soud přijal rozhodnutí ve věci přípustnosti tzv. pravých souběhů

Datum vydání: 16. 5. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu se vyjádřil k platnosti a důsledkům smluvního ujednání, obsaženého ve smlouvě o výkonu funkce či souběžně uzavřené manažerské smlouvě, podle kterého se vztah mezi členem představenstva akciové společnosti a touto akciovou společností (jde-li o výkon činností spadajících do působnosti představenstva) „řídí“ zákoníkem práce.

Čtěte aktuální články na DAUC.cz z oblasti cestovních náhrad, práva a pojištění

Datum vydání: 16. 5. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Z květnového Daně a právo v praxi pro vás uveřejňujeme téma přenechání věci z pohledu občanského zákoníku, dále nemocenské pojištění coby srážka ze mzdy a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce. Zařazujeme také příspěvek navíc, který v časopise nenajdete.

Sdělení Ministerstva financí k účtování a vykazování digitálních měn

Datum vydání: 15. 5. 2018
Autor: Redakce portálu DAUČ

Ministerstvo financí ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou založenou pro přípravu nové účetní legislativy vydává na základě četných dotazů k problematice účtování a vykazování digitálních měn Sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.