Aktuálně

Nové články z časopisu UNES: Novinky v legislativě – Osadní výbory v obcích – FKSP

Datum vydání: 30. 7. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články především pro neziskový sektor, v nichž se podíváme na nejnovější právní a související předpisy za 1. pololetí 2021, budeme se zabývat právním postavením osadních výborů v obcích a věnovat se budeme také problémům při tvorbě a čerpání FKSP.

Nové články: Hmotný majetek a specifika jeho odpisování – DPH při přemístění zboží – Pohledávky v rámci skupiny

Datum vydání: 29. 7. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Publikovali jsme nejnovější články, v nichž se věnujeme mimo jiné problematice daňového odepisování majetku, pravidlům pro uplatnění DPH při přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska a naopak.

Co se do časopisu nevešlo aneb Další odborné články pouze online!

Datum vydání: 28. 7. 2021
Autor: Redakce portálu DAUČ

Vážení uživatelé, přinášíme vám souhrnnou informaci o dokumentech, které se nám nevešly do časopisu Daně a právo v praxi nebo Účetnictví v praxi. Můžete si je však přečíst online v rámci svého předplatného verze DAUČ nebo EXPERT. Lze je také vytisknout či uložit do PDF.

Ministerstvo financí: Finanční zpravodaj číslo 30/2021

Datum vydání: 27. 7. 2021
Autor: Ministerstvo financí ČR

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 30/2021 ze dne 27. července 2021, který obsahuje informaci k placení DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS od 1. 7. 2021.