FKSP, cestovní náhrady

  • Článek
V článku se především zaměříme na daňové řešení nepeněžního příspěvku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců prostřednictvím poskytování stravenek a na daňové řešení peněžního příspěvku zaměstnavatele formou stravenkového paušálu. Rovněž si rozebereme daňové řešení pracovních obědů a občerstvení na pracovišti včetně poskytnutí pracovních snídaní, obědů a večeří při setkání s obchodními partnery.
Vydáno: 03. 04. 2024
  • Článek
V následujícím příspěvku bychom se blíže zaměřili na dvě oblasti, které od roku 2024 procházejí zásadními změnami, a to fond kulturních a sociálních potřeb a zaměstnanecké benefity a jejich daňový režim. Začneme oblastí FKSP.
Vydáno: 20. 02. 2024
Dnem 1. 1. 2024 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. prosince 2023 č. 398/2023 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2024,  a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 20. listopadu 2023, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024, a to pod číslem 341/2023 Sb.
Vydáno: 08. 01. 2024
Je nutné provést vyúčtování pracovní cesty, pokud byla kratší, než 5 hodin a nejsou s ní spojeny žádné jiné cestovní výdaje jako ubytování, parkovné apod.?
Vydáno: 19. 09. 2023
  • Článek
V současnosti mohou zaměstnavatelé poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách: - zajištění stravování ve vlastním stravovacím zařízení, - zajištění stravování prostřednictvím jiných subjektů (zahrnujeme sem i poskytování stravenek), - poskytování peněžitého příspěvku na stravování. V článku se zaměříme na daňové řešení výše uvedených možností stravování v roce 2023 s uvedením příslušných hodnotových limitů pro daňové osvobození u zaměstnance a pro uplatnění daňových výdajů u zaměstnavatele.
Vydáno: 26. 04. 2023
  • Článek
V následujícím příspěvku Vám přinášíme dokončení článku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 3/2023 na s. 3. V další části příspěvku se podíváme podrobně na možnosti využití příspěvku z FKSP.
Vydáno: 20. 04. 2023
  • Článek
Podobně jako podnikatel používá k pracovní cestě v rámci své podnikatelské činnosti nejen vozidlo vložené do obchodního majetku, ale i své soukromé vozidlo, může i zaměstnanec k pracovní cestě použít nejen služební vozidlo svého zaměstnavatele, ale i své vlastní soukromé vozidlo. V článku se podíváme nejdříve na řešení této otázky v zákoníku práce a následně si na příkladech ukážeme, jak může zaměstnanec v tomto případě uplatnit náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.
Vydáno: 11. 04. 2023
  • Článek
Při pracovní cestě zaměstnance často dochází k tomu, že zaměstnanec buď se souhlasem zaměstnavatele použije namísto stanoveného dopravního prostředku vlastní soukromé motorové vozidlo, anebo použije své motorové vozidlo na žádost zaměstnavatele. V článku si ukážeme blíže řešení této situace dle zákoníku práce a následně si rozebereme stanovení základní náhrady a náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty, které v daných situacích náleží zaměstnanci.
Vydáno: 04. 04. 2023
Zaměstnanec má ve smlouvě dvě místa výkonu práce (Praha a zároveň bydliště zaměstnance mimo Prahu) a žádné pravidelné pracoviště není sjednané. Když zaměstnanec pojede z prvního místa výkonu práce (své bydliště) do druhého (Praha), náleží mu proplacení cestovních náhrad?
Vydáno: 14. 03. 2023
Česká s.r.o. zaměstnává pracovníky na pozici řidičů kamionové dopravy. Místem výkonu práce v pracovní smlouvě je uvedena přesná adresa sídla zaměstnavatele (tj. ulice + číslo); pracovní smlouva neobsahuje ustanovení o místě pravidelného pracoviště. Chceme se zeptat, zda pracovníkům - řidičům kamionové dopravy příslušní stejné cestovní náhrady jako jiným zaměstnancům (kteří nemají v popisu práce primární náplň řidiče), platí zde případně nějaká specifika?
Vydáno: 14. 03. 2023
  • Článek
Covidová pandemie a aktuálně především válka na Ukrajině se svými sekundárními dopady ve formě energetické krize a vysoké míry inflace se podepisují i na míře nezaměstnanosti. Neustálá poptávka po zaměstnancích nutí reagovat zaměstnavatele a tito hledají stále nové možnosti, jak potenciální zaměstnance oslovit k nástupu právě k nim. V současnosti lze také pozorovat, že už i zaměstnanci na území České republiky vnímají své zaměstnání nejen jako pouze zdroj svých příjmů, ale reálně i místo, na němž tráví významnou část svého času. Na významu nabývá i sladění soukromého a pracovního života.
Vydáno: 08. 03. 2023
  • Článek
Zaměstnankyni v příspěvkové organizaci byla vyplacena odměna z Fondu kulturních a sociálních potřeb k odchodu do důchodu. Tato odměna se připočítá ke mzdě, zdaní a odvádí se sociální a zdravotní pojištění. Z jakých prostředků lze uhradit sociální a zdravotní pojištění, také z FKSP?
Vydáno: 22. 02. 2023
  • Článek
Zaměstnanec má svoji roční jízdenku na vlak. Na služební cestu do Prahy jel vlakem Letovice–Praha a zpět. Jaká náhrada jízdních výdajů mu bude poskytnuta a jakým dokladem ji případně doložit?
Vydáno: 20. 02. 2023
Firma má v souladu se zákonem o účetnictví stanoven celoroční pevný kurz pro přepočet z cizí měny vycházející z kurzu České národní banky. Je možné v případě vyúčtování zahraniční pracovní cesty zaměstnance pro přepočet cizí měny použít tento pevný kurz? Nebo v případě cestovních náhrad je nutné postupovat podle zákoníku práce a použít aktuální kurz ČNB platný v den vyplacení zálohy nebo vyúčtování pracovní cesty a pevný kurz v těchto případech nelze použít?
Vydáno: 16. 01. 2023
Dnem 1. 1. 2023 nabyla účinnosti nová vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 19. prosince 2022 č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, a stejně tak i vyhláška Ministerstva financí ze dne 1. prosince 2022, o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023, a to pod číslem 401/2022 Sb. Citovaná vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí současně zrušila vyhlášku č. 511/2021 Sb., vyhlášku č. 47/2022 Sb., vyhlášku č. 116/2022 Sb. a vyhlášku č. 237/2022. výše citovaná vyhláška Ministerstva financí vyhlášku č. 462/2021 Sb.
Vydáno: 08. 01. 2023
Škola (příspěvková organizace zřízení obcí) přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění částku 1 500 Kč. Jaká dohoda musí být se zaměstnanci uzavřena - dohoda k zajištění závazku zaměstnance nebo dohoda k uspokojení závazku zaměstnance? Jaké jsou povinné náležitosti dohody či dle jakého zákona jí sepsat? Jaké je správné zaúčtování poskytnutí příspěvku + zaúčtování poplatku, který chce škola po zaměstnancích (celkově jsou poplatky např. 1 000 Kč měsíčně - mohou se zaúčtovat jedním dokladem všechny poplatky pro všechny zaměstnance)?
Vydáno: 22. 12. 2022