FKSP, cestovní náhrady

Na stránkách MF byl uveřejněn Finanční zpravodaj č. 1/2022 ze dne 6. ledna 2022, který obsahuje pokyn č. GFŘ-D-54 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2021.
Vydáno: 06. 01. 2022
Našemu zaměstnanci byl v roce 2021 poskytnutý příspěvek na letní rekreaci z FKSP v částce 20.000,--Kč. Nyní zaměstnanec donesl žádost o příspěvek na lázeňský pobyt v hodnotě 10.000,-- Kč s dovětkem, že se jedná o lázeňský pobyt pro válečné veterány. Ve fondu FKSP měl našetřený budget z roku 2020 a z roku 2021, celkem 35.000,-- Kč. Je možné i tento lázeňský pobyt zaměstnanci uhradit (lázním uhradit) aniž by mu byla částka 10.000,-- dodaněna na DP, SP a ZP? Pohlíží se na lázeňský pobyt jako na rekreaci?
Vydáno: 20. 12. 2021
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Protože v letošním roce jsme nečerpali z FKSP na plánované poznávací zájezdy, rozhodli jsme se dát každému zaměstnanci na pracovní smlouvu, ne na dohodu, včetně žen na mateřské dovolené, dárkové poukazy na nákup vitamínových prostředků a vakcín. Prosím, stačí pouze seznam těchto zaměstnanců, nebo musí každý zaměstnanec podepsat převzetí.
Vydáno: 17. 12. 2021
  • Článek
V následujícím textu se zaměříme na daňové řešení zdravotních benefitů a na správnou aplikaci § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. , o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP “), obsahující podmínky pro osvobození vymezených nepeněžních plnění poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnanci nebo rodinnému příslušníku. Mezi zdravotní benefity počítáme například rehabilitační, rekondiční a preventivní zdravotní programy, příspěvky na vitaminy, očkování proti chřipce, testování covidu, nadstandardní zdravotní prohlídky, sick days a další. Dále může jít o poskytování poukazů do sauny nebo na masáže a o poskytování benefitů souvisejících se sportovními aktivitami zaměstnanců.
Vydáno: 21. 11. 2021
Jsme příspěvková organizace zřízená městem a město (zřizovatel) nám poskytne 20 Kč příspěvek na stravování (stravenkový paušál). Jaká může být maximální výše příspěvku z FKSP na stravování? Prosíme o konkrétní částku v Kč dle našeho případu. Nejsme si jisti, zda je to 45 % z max. 75,60Kč = 34 Kč nebo 45 % z příspěvku zřizovatele 20 Kč = 9 Kč. 
Vydáno: 10. 11. 2021
Lze z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) příspěvkové organizace zřízené městem hradit nákup Fokus Passů za dále uvedených podmínek? Zaměstnanci by při převzetí Fokus Passů svým podpisem stvrdili poučení o správném použití těchto poukázek v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Navíc poskytovatel Fokus Passů má na svém webu uvedeno, že lze použít tyto poukázky pouze na účel stanovený vyhláškou o FKSP. Mohli bychom tedy předpokládat, že účel užití FKSP by byl dodržen. Jakým způsobem ale může organizace prokázat, že poukázky použil výhradně zaměstnanec, případně rodinný příslušník – a ne někdo jiný – komu teoreticky poukázku zaměstnanec může přenechat? Je to potřeba nějakým způsobem dokládat? Pokud ano, mohlo by být dostačující prohlášení zaměstnance, že poukázky použije pouze on (nebo rodinný příslušník)? Děkujeme za odpověď.
Vydáno: 09. 11. 2021
Firma, s. r. o., používá pro firemní účely pronajaté vozidlo, vozidlo je od manželky jednatele. Jednatel není zaměstnanec na žádný pracovní poměr ani si nevyplácí odměny jednatele. 1) Do nákladů si dává nájemné, opravy, PHM, silniční daň za vozidlo specifikováno v nájemní smlouvě. 2) Manželka si musí v přiznání za rok zdanit nájemné dle § 9 zákona o daních z příjmů - paušální výdaje 30 %. 3) Pokud je to ve vnitřní směrnici s. r. o., může si uplatnit místo č. 1 viz výše - cestovní náhrady na jednatele? Pokud ano, jde nájemné vozidla i v tomto případě stále do nákladů?
Vydáno: 05. 11. 2021
Máme zaměstnance na office a mají stravenkovy paušál 75 Kč/den. Stravenkový paušál je za odpracovaných 8 hod. Pokud ale zaměstnanec jde na pracovní oběd s klientem, má nárok na stravenkový paušál v ten daný den? U obchodních zastupců se stravne krátí, pokud jdou s klientem na pracovní oběd během svého pracovního dne. 
Vydáno: 05. 11. 2021
Jednatelka u nově vzniklé společnosti s. r. o. by ráda využila vlastní automobil a automobil manžela (který není jednatelem ani zaměstnancem) k podnikatelské činnosti, ale zároveň by chtěli tyto auta používat i k soukromým účelům. Jaké jsou zákonné možnosti a následující dopady: 1) při zařazení aut do majetku firmy, 2) při pronájmu těchto aut - a to z hlediska firmy i fyzických osob, 3) je i jiná možnost? Pokud by auta nebyla v majetku firmy, je možné, aby si jednatelka uplatňovala cestovní náhrady, v případě užití vlastního automobilu pro firemní účely a to včetně amortizace? Kdy je možné uplatňovat náklady paušálem na dopravu? Je možné si tento paušál z firmy měsíčně vybírat z pokladny?
Vydáno: 02. 11. 2021
Jak je nutné vykládat délku lhůty uvedenou ve vnitřním předpise podniku (pracovní doba pondělí až pátek), pokud se odvíjí od textu - bude-li nepřítomnost zaměstnance na pracovišti trvat nepřetržitě déle než 30 dnů v průběhu příslušného roku, bude příspěvek krácen o celou dobu nepřítomnosti na pracovišti tohoto zaměstnance. Tj. zda lhůtu počítat obecně včetně svátků a víkendů, nebo když je odkazováno na přítomnost na pracovišti, tak pouze pracovní dny? Doplnění dotazu: Jedná se o krácení příspěvku ze sociálního fondu zaměstnancům. Prosím o případné krátké zdůvodnění, proč by se lhůta měla krátit daným způsobem.
Vydáno: 29. 10. 2021
Příspěvková organizace - škola - by chtěla zakoupit svým zaměstnancům elektrokola (do 40 000 Kč), které jim bude půjčovat za úplatu (z vybrané úplaty by se následně hradila výměna baterie a případné opravy). Bude vybraná úplata účtovaná jako příjem do FKSP dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP? Lze následně opravy a údržbu kol z FKSP hradit (pokud je vybraná úplata zdrojem FKSP), anebo je nutné je hradit z provozních nákladů?
Vydáno: 14. 10. 2021
S. r. o. používá pro přepočet cizí měny měsíční kurz ČNB. V případě, že vyšle zaměstnance do ciziny, bude mu cestovní náhrady přepočítávat tímto měsíčním kurzem, nebo je nutno pro tento případ použít denní kurz ČNB? Zároveň - pokud by nebyla povinnost pro cestovní náhrady použít denní kurz ČNB, šlo by tento způsob použít v případě, že by ve směrnicích bylo ustanoveno, že firma využívá měsíční kurz pro veškeré přepočty vyjma cestovních příkazů, kde používá denní kurz ČNB?
Vydáno: 11. 10. 2021
  • Článek
V tomto příspěvku dokončíme téma z minulého čísla časopisu UNES č. 7–8/2021 a budeme se zabývat i dalšími problémy, které se vyskytují v praxi při tvorbě a zejména při čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v souladu s vyhláškou o fondu kulturních a sociálních potřeb.
Vydáno: 29. 09. 2021
Zaměstnanec byl vyslán na služební cestu a na cestovním příkazu vyúčtoval náhradu za pohonné hmoty dle spotřeby v technickém průkazu a základní náhradu za vozidlo (amortizaci vozu). V technickém průkazu je zapsaná jiná firma nebo OSVČ. Je správné, že zaměstnanci je vyplacena jak náhrada za pohonné hmoty, tak i základní náhrada?
Vydáno: 22. 09. 2021
  • Článek
V návaznosti na současnou situaci se začaly objevovat mylné představy o poskytování cestovních náhrad, zejména v souvislosti s výkonem práce doma, a to konkrétně s požadavky na předmětné náhrady také mimo pracovní cesty. Tuto problematiku upřesníme v následujícím textu.
Vydáno: 14. 09. 2021
V době "post covidu" si "administrativní" pracovníci, kteří mohou plnohodnotně vykonávat práci z vlastního bydliště přes NTB a telefon (účetní, operátorka zákaznické linky, obchodník nákupčí), prosadili po dohodě se zaměstnavatelem, že mohou vykonávat část práce z domu a na pracoviště jezdí podle potřeby především na úkoly, kde potřebují fyzický kontakt s pracovištěm nebo zákazníky. V pracovních smlouvách mají dvě místa výkonu práce (svoje bydliště) a provozovnu firmy. Pro účely cestovních náhrad mají sjednané pravidelné pracoviště většinou místo svého bydliště. Mezi těmito místy různě pendlují dle aktuální potřeby a v jeden den tedy mohou část dne odpracovat doma a pak jedou na schůzku do provozovny a svoji pracovní směnu ukončí doma. Zaměstnavatel je k tomuto přístupy vstřícný, ušetřilo mu to kancelářské prostory, láká na tento styl práce víc potencionálních uchazečů a zaměstnanci se celkově cítí lépe a vnímají to jako velký benefit. Pokud zaměstnanec takto jezdí firemním vozem mezi těmito 2 místy výkonu práce - jedná se o firemní cestu (nikoliv soukromou), která se počítá do odpracovaných hodin zaměstnance? Podle mého názoru - je to firemní cesta. Pokud nějaký zaměstnanec využívá pro tyto cesty svoje soukromé vozidlo nebo autobusovou dopravu, tak mu firma musí hradit mezi těmito cesty cestovní náhrady? Podle mého také názoru ano - musí.
Vydáno: 25. 08. 2021
Zaměstnavatel (s. r. o.) poskytne zaměstnanci (doktorce) nepeněžní plnění na pořízení dioptrických brýlí s proticovidovou úpravou. Bude se jednat o nedaňový náklad zaměstnavatele. Musí být optika ve které jsou brýle pořízeny zdravotnickým zařízením, aby nedošlo k dodanění mzdy u zaměstnance [§ 6 odst. 9 písm. d) bod 1 ZDP]? Tyto brýle nejsou poskytnuty na lékařský předpis.
Vydáno: 06. 08. 2021
Jak postupovat v případě, že agentura práce vysílá uchazeče o zaměstnání na zkoušku do zahraniční - pokud u zahraničního uživatel uspěje, je s ním sepsán pracovní poměr (dříve nikoliv, je zde využit status "práce na zkoušku", které pracovní právo zná. V případě , že u zahraničního uživatele uchazeč neuspěje, je to „budoucímu zaměstnavateli" od zahraničního uživatele písemně oznámeno. Jenže tyto uchazeči dostávají bez ohledu na zda uspějí nebo nikoliv cestovní náhradu. Jak to bude s pohledu daní u neúspěšných uchazečů? Bude se jednat o daňový náklad jako v případě proplacené zdravotní prohlídky, kdy zaměstnanec nakonec nenastoupí?
Vydáno: 19. 07. 2021
Společnost vyslala na služební cestu zaměstnance a schválila použití jeho soukromého vozidla. Chceme se zeptat zda: 1) společnost bude platit poplatek za rádio, které je instalované ve voze zaměstnance po dobu pracovní cesty, 2) má společnost povinnost ověřovat stav vozu zaměstnance, tj. zda má zaplacenu dálniční známku, zda má havarijní pojištění, zda má zákonné pojištění svého soukromého vozu, 3) v případě nehody zaměstnance, kdo v tomto případě nese náklady na soukromý vůz? Jak postupovat v případě viny řidiče - tj. zaměstnance tak v případě viny druhé strany, tj. zaměstnanec bude poškozený a ten kdo ho naboural nebude mít potřebná zaplacená pojištění?
Vydáno: 15. 07. 2021
Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 
Vydáno: 14. 06. 2021
+ Zobrazit dalších 20