Tvorba a čerpání rezervy na opravu nemovitosti

Plné znění otázky

OSVČ má v majetku nemovitost. V roce 2020 se rozhodl, že by v roce 2022 opravil střechu. Předpoklad byl, že v roce 2020 a 2021 by po dvě zdaňovací období tvořil daňově uznatelnou rezervu a v roce 2022 by jí čerpal. Avšak již dnes je zřejmé, že střecha vzhledem k havarijnímu stavu bude potřeba opravit již v roce 2021. Daňové přiznání za rok 2020 ještě podáno nebylo a ani příslušná částka předpokládané rezervy zatím nebyla ještě deponována na samostatný účet. Lze vytvořit rezervu v roce 2020 dle původních předpokladů, když aktuálně víme, že oprava proběhne již v letošním roce? 

Odpověď