611/21.06.23 - Určení daňové rezidence trustů a trustových struktur

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Navrátilová, Helena Vydáno:
611/21.06.23
Určení daňové rezidence trustů a trustových struktur
Ing.
Helena
Navrátilová,
daňový poradce, č. osv. 133
Poděkování za připomínky k textu patří JUDr. Vlastimilu Piherovi, advokátovi v Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.
Cílem tohoto příspěvku je sjednotit přístup k určování daňové rezidence trustů a trustových struktur včetně svěřenských fondů.
Určení daňové rezidence se v tomto příspěvku týká pouze trustů a trustových struktur, které jsou ve svých základních právních znacích srovnatelné se svěřenským fondem, a svěřenských fondů samých (dále společně jen „trust“). Trust se může kvalifikovat jako jednotka, (i) která je podle právního řádu státu, podle nějž je zřízena, poplatníkem daně z příjmů, jako tomu je v případě svěřenských fondů podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů („