Kalendář

Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021 Podání hlášení o provedeném zajištění daně za prosinec 2021 Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí (§ 38da ZDP) za rok 2021
Vydáno: 31. 01. 2022
Úhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za 1. čtvrtletí 2022
Vydáno: 31. 01. 2022
Odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za leden 2021 (splatnost od 1. do 31. dne pro rok 2022)
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání (dílčí daňové přiznání) za rok 2022 Poslední den pro přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání k silniční dani a platba daně za rok 2021
Vydáno: 31. 01. 2022
Hlášení o splnění povinnosti o množství biopaliv podle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně k OSS - režim mimo EU, režim EU a dovozní režim Oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2022 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období
Vydáno: 31. 01. 2022
Daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2021 a za prosinec 2021 Kontrolní a souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2021 a za prosinec 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
 daňové přiznání za prosinec 2021 Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
Vydáno: 25. 01. 2022
Daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
Vydáno: 25. 01. 2022
Splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
Vydáno: 24. 01. 2022
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za prosinec 2021 Odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2021
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za prosinec 2021 Odvod pojistného za zaměstnance za prosinec 2021
Vydáno: 20. 01. 2022
Podání výkazu Intrastat elektronicky za prosinec 2021 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. ledna
Vydáno: 18. 01. 2022
Odvod zálohy OSVČ za prosinec 2021
Vydáno: 10. 01. 2022
Oznámení o vstupu do paušálního režimu na rok 2022 Oznámení o ukončení paušálního režimu pro dobrovolné vystoupení z režimu
Vydáno: 10. 01. 2022
Splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
Vydáno: 10. 01. 2022
Případná aktualizace vnitřní účetní směrnice k prvnímu dni účetního období
Vydáno: 01. 01. 2022
+ Zobrazit dalších 20