Kalendář

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022 podání hlášení o zajištěné dani za květen 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za červen 2022 (splatnost od 1. do 30. dne pro rok 2022)
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně („zelená nafta“) za 1. čtvrtletí roku 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim za květen 2022
Vydáno: 30. 06. 2022
daňové přiznání a placení daně za květen 2022 kontrolní a souhrnné hlášení za květen 2022
Vydáno: 27. 06. 2022
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
Vydáno: 27. 06. 2022
daňové přiznání za květen 2022 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
Vydáno: 27. 06. 2022
splatnost daně z lihu za duben 2022
Vydáno: 24. 06. 2022
podání formuláře Přehled o výši pojistného zaměstnavatele za květen 2022 odvod pojistného za zaměstnance za květen 2022
Vydáno: 20. 06. 2022
podání formuláře Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele za květen 2022 odvod pojistného za zaměstnance za květen 2022
Vydáno: 20. 06. 2022
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti platba paušální daně za květen 2022 splatnost paušální zálohy na daň
Vydáno: 20. 06. 2022
podání výkazu Intrastat elektronicky podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za květen 2022 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 14. června 2022
Vydáno: 16. 06. 2022
čtvrtletní záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob pololetní záloha na daň z příjmů fyzických a právnických osob
Vydáno: 15. 06. 2022
splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daně z lihu)
Vydáno: 09. 06. 2022
odvod zálohy OSVČ za květen 2022
Vydáno: 08. 06. 2022
podání Přehledu na zdravotní pojištění za rok 2021 OSVČ, která podá daňové přiznání k dani z příjmů po 1. 4. 2022 elektronicky platba doplatku zdravotního pojištění vyplývající z podaného Přehledu do 8 dnů po podání Přehledu
Vydáno: 02. 06. 2022
podání Přehledu na sociální pojištění za rok 2021 OSVČ, která podá daňové přiznání k dani z příjmů po 1. 4. 2022 elektronicky platba doplatku sociálního pojištění vyplývající z podaného Přehledu do 8 dnů po podání Přehledu
Vydáno: 01. 06. 2022
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022 Podání hlášení o zajištěné dani za duben 2022
Vydáno: 31. 05. 2022
Odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za květen 2022 (splatnost od 1. do 31. dne pro rok 2022)
Vydáno: 31. 05. 2022
Splatnost první splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) Splatnost celé daňové povinnosti pro poplatníky s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně
Vydáno: 31. 05. 2022
+ Zobrazit dalších 20