542/20.03.19 - Stravenky jako SPV či MPV - související problematika

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Drahoš, Petr Vydáno:
542/20.03.19
Stravenky jako SPV či MPV - související problematika
Ing.
Petr
Drahoš,
daňový poradce, číslo. osv. 4179
1 Cíl příspěvku
Tento příspěvek navazuje na příspěvek Ing. Tomáše Brandejse „Výklad § 15 zákona o DPH ve vztahu ke stravenkám“, v němž se pokusil vymezit základní charakteristiku poukazů dle příslušné DPH legislativy.
Cílem aktuálního příspěvku je vyjasnit DPH režim při distribuci a uplatňování poukázek na stravování1) (viz níže jejich bližší vymezení) za předpokladu, že naplňují definici poukazů dle EU DPH Směrnice2), respektive dle § 15 Zákona o DPH3) ve znění, v jakém by měl být po přijetí příslušné novely.
Příspěvek má pokrýt následující situaci:
-
Společnost vlastním jménem vydává poukázky a převádí je za úplatu zájemci, který je dále převádí za úplatu svému zaměstnanci (dále jen „Společnost“, „Zaměstnavatel“ a „Zaměstnanec“);
-
Poukázky mají určitou nominální hodnotu a mohou jimi být hrazeny plnění poskytovaná Zaměstnancům různými prodejci (dále „Stravenky“ a „Partneři“). Související dokumentace specifikuje plnění, které je možné Stravenkou u Partnerů zaplatit, jako stravovací služby a zboží (potraviny a nápoje), v každém případě vyjma alkoholických nápojů a tabákových výrobků;
-
Pro účely tohoto příspěvku nepředpokládám, že by Zaměstnanec hradil Partnerovi doplatek;4)
-
Společnost má s každým Partnerem uzavřenou smlouvu o zpětném odběru Stravenek (dále též „výměna“ či „zpětný odkup“) na základě níž Partner může následně po poskytnutí plně

Související dokumenty