592/23.03.22 - Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Toman, Petr; Krapinec, Martin Vydáno:
592/23.03.22
Uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných transakcí finančního leasingu
Ing.
Martin
Krapinec,
daňový poradce, č. osv. 4981
Mgr. Ing.
Petr
Toman,
daňový poradce č. osv. 3466
Použité zkratky:
  
SDEU
- Soudní dvůr Evropské unie - Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném změní
Směrnice o DPH
- Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném změní
1 Účel příspěvku
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění uplatňování daně z přidané hodnoty u vybraných základních transakcí finančního leasingu a tzv. zpětného finančního leasingu ve světle judikatury SDEU a existující praxe v podmínkách České republiky.
Zpětný finanční leasing byl historicky z pohl

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty