591/23.03.22 - Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Kryl, Stanislav Vydáno:
591/23.03.22
Uplatnění DPH na služby poskytované obcemi autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů
Ing.
Stanislav
Kryl,
daňový poradce, č. osv. 3353
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění uplatnění DPH obcemi při poskytování služeb autorizovaným obalovým společnostem (dále jen „AOS“) a provozovatelům kolektivních systémů, a to v návaznosti na jejich
status
jako osoby nepovinné k dani podle § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).
Poskytování výše uvedených služeb v současné době není většinově považováno za uskutečňování zdanitelných plnění (tj. tyto služby se většinově nepovažují za předmět DPH), protože v souladu s Informací o uplatňování DPH u neziskových subjektů Ministerstva financí ze dne 28. ledna 2005, zveřejněnou na stránkách GFŘ, a ustálenou správní praxí, jsou obce při poskytování těchto služeb považovány za veřejnoprávní subjekty.
Předkládaný příspěvek rozvíjí v návaznosti na evropskou judikaturu argumentaci, proč by bylo vhodné přehodnotit tuto klasifikaci, a považovat činnosti obcí ve vztahu k AOS a provozovatelům kolektivních systémů za zdanitelné služby.
1. Služby poskytované obcemi v rámci odpadového hospodářství
V této části je podrobně vysvětleno, jaké služby poskytují obce autorizovaným obalovým společnostem a provozovatelům kolektivních systémů, a to v návaznosti na to, jaké služby poskytují AOS a provozovatelé kolektivních systémů svým klientům.
Služby poskytované autorizovaným obalovým společnostem
Ustanovení § 10 odst. 1 a § 12 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění (dále jen „