597/18.05.22 - Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Kryl, Stanislav Vydáno:
597/18.05.22 Uplatňování DPH u předčasného ukončení dodávek energie či nedodání smluveného množství
Ing.
Stanislav
Kryl
daňový poradce, č. osv. 3353
1. Účel příspěvku
Cílem tohoto příspěvku je vyjasnění a sjednocení výkladu ve věci uplatnění DPH v situaci, kdy je předmětem daně
kompenzace
ze strany poskytovatele či zákazníka při předčasném ukončení smlouvy o dodávce energie na dobu určitou, případně obecněji řečeno při nedodání sjednaného množství energie.
Příspěvek
č. 408/11.09.13 - Uplatnění DPH u komoditních
Futures
se zabýval obdobnou problematikou v části
1.2
Futures
kontrakty bez fyzického vypořádání podkladového aktiva
. Rozdíl je v tom, že u
futures
kontraktu se od samého počátku předpokládá, že bude vypořádán pouze finančně (bez dodání podkladového aktiva)1). Nyní projednávaný příspěvek posuzuje situaci, kdy si strany sjednaly a měly v úmyslu uskutečnit fyzické dodání energie, ale k jejímu dodání následně nedojde.
2. Popis situace
2.1. Prosté předčasné u

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty