Důvodová zpráva k zákonu č. 80/2013 Sb., změna zákona o daních z příjmů

Poslanecká sněmovna PČR; Vláda ČR Vydáno:
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Obecná část
Platný právní stav a hlavní principy navrhované právní úpravy
Zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, zákon č. 428/2012 Sb., došlo s účinností od 1. ledna 2013 k doplnění zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o ustanovení § 18 odstavce 4 písmene e), podle něhož nejsou předmětem daně z příjmů p