603/25.01.23 - Vytvoření a využití ztráty u neziskové organizace

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Beránek, Petr Vydáno:
603/25.01.23
Vytvoření a využití ztráty u neziskové organizace
RNDr.
Petr
Beránek
daňový poradce, č. osv. 803
1. Účel příspěvku
Poplatníky daně z příjmů právnických osob lze rozdělit na poplatníky, kteří byli založeni za účelem dosahování zisku (převážně obchodní společnosti) a poplatníky, kteří nebyli založeni za účelem dosahování zisku (dále jen neziskové organizace).
Cílem tohoto příspěvku je snížení nejistoty u poplatníků a pracovníků správce daně v oblasti vytváření a využití ztráty u neziskových organizací.
2. Popis situace
Neziskové organizace se dle § 17a zákona o daních z příjmů