606/03.05.23 - Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023

Koordinační výbor / KV GFŘ; Komora daňových poradců (KDP); Holubová, Olga; Slabá, Jolana; Strnadová, Michaela Vydáno:
606/03.05.23
Sporná ustanovení zákona o DPH účinná od 1. 7. 2023
Ing.
Michaela
Strnadová
daňový poradce, č. osv. 4390
Mgr.
Jolana
Slabá
LL.M.
daňový poradce, č. osv. 4843
Olga
Holubová
Cílem příspěvku je vyjasnit výklad nejednoznačných ustanovení zákona č. 284/2021 Sb., který mění zákon o DPH v souvislosti s novými stavebními předpisy. Účinnost dotčených ustanovení nastane k datu 1. 7. 2023 a vzhledem k tomu, že se dotýkají stavebnictví a dodání a nájmu nemovitostí, tj. oblastí, v nichž jsou smlouvy obvykle uzavírány na delší období, je žádoucí, aby byla vyjasněna s předstihem. Důvodová zpráva není v tomto ohledu postačující.
1. Vymezení pojmu "bytový dům" a "rodinný dům" dle § 48 odst. 2 písm. a) a b) ZDPH
Bytový dům
Podle úpravy účinné do 30. 6. 2023 (dále jen "stará úprava") je bytový dům vymezen odkazem na vyhlášku č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen "katastrální vyhláška"), jejíž příloha č. 4, která určuje způsob využití staveb, definuje bytový dům jako
stavbu pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena [§ 2 písm. a) bod 1 vyhlášky č.