Návrh změn konsolidačního balíčku ve spojitosti s fyzickými osobami: Auta a stravování

V tomto článku se podíváme na očekávané změny, které přinese tzv. konsolidační balíček fyzickým osobám zaměstnancům, ale i jejich zaměstnavatelům – a to v oblasti poskytování vozidel a stravování.

 

Bezplatné poskytnutí vozidla

Dekarbonizace dopravy v spojitosti s Národním plánem obnovy České republiky by se měla promítnout i do zákona o daních z příjmů, konkrétně do ustanovení o bezplatném poskytnutí vozidla zaměstnavatele zaměstnanci. Takové poskytnutí se považuje za zdanitelný příjem podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, jehož výše se vyčísluje na základě vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo zaměstnanci poskytnuto.

Z důvodu vyšší vstupní ceny bezemisních vozidel by mohlo u zaměstnavatelů docházet k situacím, kdy by pro úsporu nákladů zaměstnavatele (odvody placené z příjmů zaměstnance) byla za předpokladu stejných sazeb vybírána auta konvenčního typu, která by sice generovala nižší náklady, avšak také vyšší e